Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1351faz dengesiDeğişik sıcaklık, basınç veya bileşimdeki karışım veya kimyasal bileşiğin (buhar, sıvı, katı gibi) fazları arasındaki denge hali.
1352faz diyagramıKatı, sıvı ve gazların tek fazlar ya da bunlardan ikisi veya daha çoğunun dengede olduğu fazlar şeklinde bulunduğu sıcaklık ve basınç koşullarının grafikle gösterimi.
1353faz kuralıDengedeki sistemler için bir matematik genelleme F=C+2-P Burada P faz sayısı, Fserbestlik derecesi, Cbileşen sayısıdır. F=0 (değişim sıfır, faz diyagramı üzerinde bir nokta) F=1 (değişim bir, diyagram üzerinde bir nokta) F=2 (ikili değişim, diyagram üzeri
1354faz titrasyonuÜçlü faz diyagramını kullanarak uç noktayı tayin etmek amacıyla, birbiriyle karışan ikili bir sıvı karışımının, bunlardan ancak biri ile karışabilen üçüncü bir sıvı ile titre edilerek analiz edilmesi.
1355f-blokuPeriyodik çizelgede f orbitallerinin dolmakta olduğu elementlerin oluşturduğu küme.
1356f-denemesiİki ölçüm takımının kesinliğini karşılaştırmak için kullanılan istatistiki bir yöntem.
1357femtoSI tarafından kabul edilen ve 10-15 katı anlamında kullanılan ön ek, kısaltması f'dir, 1 fm=10-15 m.
1358fenilkloroformbk. triklorotoluen
1359fenolBenzen molekülündeki hidrojenlerden birinin veya birkaçının yerine OH- gruplarının geçmesi ile oluşan, keskin kokulu ve sağlığa zararlı, beyaz katı bir madde.
1360fenolftaleinC20Hl4O4 asitlerin varlığında renksiz, bazların varlığında mor-kırmızı renk gösterdiğinden eşdeğerleyimde belirteç olarak kullanılan ak özdek.
1361fenollerBenzen halkasındaki hidrojenler yerine hidroksil kökü (-OH) takılı aromatik bileşikler, hidroksil benzenler.
1362fermantasyonbk. mayalanma
1363fermiyumFm, atom numarası 100 olan, en uzun ömürlü izotopunun mol kütlesi 257,1 g olan aktinit grubu elementi.
1364ferri-Fe(III) iyonunun varlığına işaret eden ve bileşikleri adlandırmada kullanılan bir ön ek. Ferriamonyum sülfat, FeNH4(SO4)2 formülünün karşılığıdır. Latince'de ferrum demirdir.
1365ferro-Fe(II) iyonunun varlığına işaret eden ve bileşikleri adlandırmada kullanılan bir ön ek. Potasyum ferrosiyanür, K4Fe(CN)6 förmülünün karşılığıdır.
1366ferroinBir indirgenme yükseltgenme belirteci olarak kullanılan 1,10fenatrolin-demir(II) kompleksinin yaygın adı.
1367ferrokromKütlece %50 demir, %50 krom içeren alaşım.
1368ferromagnetizmaBazı maddelerin (özellikle Fe, Co ve Ni) sürekli mıknatıs oluşturabilme özelliği atomların magnetik momentleri bölgecikleri şeklinde yönlenmiş olup, magnetik alan içinde bu bölgecikler sürekli mıknatıs vermek üzere yönlenirler.
1369ferromanganKütlece %50 demir, %50 mangan içeren alaşım.
1370ferromolibdenYaklaşık %2 molibden içeren, 1325 derecede eriyen ve yüksek hızlı tornaların imalinde kullanılan bir tür çelik.
1371ferronikelKütlece %74,2 demir, %25 nikel ve %0,8 karbon içeren çelikte ve aletlerde kullanılan bir alaşım.
1372fırınÖzdekleri yüksek sıcaklıkta ısıtmaya, eritmeye ya da sertleştirmeye yarayan aygıt.
1373filizbk. cevher.
1374filiz damarıBir filiz veya mineral katmanı ya da yatağı.
1375fisilNükleer fisyona uğratılma özelliği olan çekirdekler için kullanılan genel sıfat.
1376fisyonAğır bir radyoaktif izotop çekirdeğinin nötron, proton vb. bir parçacıkla bombardıman edilerek, kütle numaraları birbirine yakın iki ayrı çekirdeğe dönüştürülmesi olayı. Nükleer santrallerde ve atom bombasında bu olaydan açığa çıkan enerjiden yararlanılır
1377fizikokimyaKimyasal olaylara eşlik eden fiziksel değişimleri ve bileşimle fiziksel özellikler arasındaki ilişkileri ele alan kimyanın bir dalı.
1378fizikokimyasalFizikokimya veya fizikokimyasal özellikleri ile ilgili.
1379fiziksel analizBir maddenin fiziksel özelliklerinin tayin edilmesi.
1380fiziksel çözeltiÇözünenin kimyasal değişikliğe uğramadan geri kazanılabildiği çözelti.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir