Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1891ışılkimyaIşınım erkesiyle kimyasal erke ve olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı.
1892ışınBelli bir doğrultuda,giden parçacıklar ya da erke demeti.
1893ışın bölücübk. ışın kesici
1894ışın kesiciBir kaynaktan gelen ışını, bir an geçirip, bir an engelleyerek kesen düzenek.
1895ışınetkinKalımsız çekirdekleri kendiliğinden parçalanabilen ve bu süreç içinde &, ß parçacıkları ile y ışınları yayan (özdek).
1896ışınetkin bozunma dizisiÇekirdekleri en ağır öğeden başlayarak art arda oluşup bozunan ve bu değişim süreci kurşun öğesinde tamamlanan ışınetkin öğelerin dizisi.
1897ışınetkin kimyasıIşınetkin öğeleri, bunların tepkime, özellik ve kullanımlarını inceleyen bilim dalı.
1898ışınetkin parçalanmaIşınetkin özdeklerin, çekirdeklerinden kimi temel parçacık ya da ışınımlar salarak başka öğelere dönüşme süreci.
1899ışınetkinlikÇekirdekleri kalımsız olan kimi öğelerin, kendiliğinden parçalanarak başka özdekler oluşturmaları ve bu süreç içinde &, ß parçacıkları ile y ışınları yaymaları.
1900ışınım1. Erkenin uzayda dalga biçiminde yayımı ya da ilerlemesi. 2. Isının, kaynağından bir özdeğe doğru, aradaki ortamı etkilemeden aktarımı.
1901ışınım erkesiBir kaynaktan yayımlanan temel parçacıkları ya da elektromıknatıssal dalgaların oluşturduğu ve bunların ulaştıkları yerde ısı, ışık ya da elektrik türünde gözlenen erke.
1902ışınım kimyasıX-ışınları, y ışınları gibi yüksek erkeli ışınların etkisindendoğan olayları inceleyen kimya dalı.
1903ışınla bozundurmaDışardan uygulanan ışınlama ile kimyasal yapının değiştirilmesi.
1904ışınlamaBir özdeği y, X ya da morötesi ışınları gibi görünen ışığın dalga boyundan daha küçük ışınımların etkisine bırakma.
1905ıupac sistemiElektrokimyasal hücreler ve onların potansiyelleri ile ilgili tanımlar grubu Stockholm sistemi olarak da bilinir.
1906ıupac: ınternational union of pure and applied chemistryKimya ile ilgili dünya çapında kabullerle uğraşan uluslararası bir kuruluş.
1907ibitBizmut oksiiyodotanat, alkolde çözünmeyen, gri toz halinde bulunan, bakterisit ve dezenfekte edici bir madde.
1908ibogainFormülü C26H32O2N2, mol kütlesi 404,26 g ve e.n. 152 °C olan Tabernanthe ibopa ‘nın köklerinden elde edilen bir alkaloit.
1909iç dönüşümElektronik olarak uyarılmış bir atomun temel hale dönme prosesi. Açığa çıkan enerji, içkabuktaki bir elektronun çıkmasında kullanılır. Oluşan iyon uyarılmış durumdadır ve X-ışını fotonu veya Auger elektronunu yayar.
1910iç kuantum sayısıAtomların toplam açısal momentumunu veren J kuantum sayısı.
1911iç merkezli kübik sistemMerkeziyle köşelerinde taneciklerin yerleştiği kübik sistem.
1912iç patlamaİçeriye doğru patlama, iç vakum altında kabın duvarlarının çökmesi.
1913iç redoksRedoks tepkimelerinde aynı elementin hem yükseltgenip hem de indirgenmesi.
1914iç redoks tepkimesiAynı maddenin hem indirgenmesi hem de yükseltgenmesinin olduğu tepkime.
1915iç standartBir nicel spektroskopi işlemi, spektrum analizlerinde esas çizgi.
1916içakarBir süreçten içeriye akan alkışkan.
1917içbasınçölçerBir aygıt ya da düzenek içindeki gaz ve sıvıların basıncını ölçen aygıt.
1918içe tutunmaYüze tutan katı özdeklerde tutunan özdeğin iç bölgelere girmesi ve kimi durumlarda, soğurma ve kimyasal tutunmayla birlikte çoktürel denge konumuna gelmesi.
1919içerkeBir dizge ya da nesnenin konumundan doğan gizil güç dışında, içerdiği her tür erke.
1920içilmez alkolİçki olarak tüketimini ölnlemek amacıyla içine boya, korku veren özdek vb. katılmış etil alkol.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir