Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2191izotopik izciBir kimyasal, biyolojik veya fiziksel işlem boyunca elementi takip etmek için, bir örnek metaryalinde bulunan, radyoaktif ve kararlı bir elementin izotopu. İzotopik indikatör, izotopik etiket olarak da bilinir.
2192izotopik spinFarklı yüklere sahip olmalarına rağmen etkili çekirdek kuvvetlere aynı şekilde davranan, nükleonlar gibi, temel taneciklerin oluşturduğu grup üyeleri arasından, seçilmiş üçüncü bileşenin cebirsel yapısında, açısal momentum vektörüne benzeyen, kuantum meka
2193izovalent hiperkonjugasyonBir hiperkonjuge molekülde, bağ sayısının iki rezonans yapıda aynı olacak şekilde bağların düzenlenmesi.
2194izovalent kojugasyonBenzende olduğu gibi, bağların bir eşit sayısı ile alternatif bir yapının yazılabildiği konjuge moleküllerdeki bağların düzenlenmesi.
2195izsalanBir fiziksel ya da kimyasal süreç içindeki değişimleri izlemek için renk, ışınetkinlik gibi kimi özelliklerinden yararlanmak üzere ortama katılan ve kendisi olayı etkilemeyen özdek.
2196jaboradinKapalı formülü C10H12O3N2, mol kütlesi 208,2 g olan jaborandi yapraklarından elde edilen bir alkaloit.
2197jaborandi yağıFarmakolojide kullanılan, suda çözünmeyen, k.n. 220 °C yoğunluğu 0,865 g/mL olan, jaborandi yapraklarından özütlenen sarı renkli bir sıvı.
2198jaborinFormülü C22H32O4N4, mol kütlesi 416,5 g olan, jaborandi yapraklarından elde edilen, suda çözünmeyen pekmez kıvamında sarı şurup.
2199jaboti yağıBrezilya'ya özgü Erisma calcoratum ve Erisma unkinatumun tahıl taneciklerinden elde edilen e.n. 42 °C olan beyaz renkli bir don yağı.
2200jakobinFormülü C18H25O6N, mol kütlesi 351,4 g olan , kanarya otundan elde edilen bir alkaloit. Otobur hayvanlarda Winton hastalığına sebep olur.
2201jakonesik asitFormülü C10H16O6 mol kütlesi 232,2 g olan , jacobine alkoloidinin asidik hidroliz ürünü.
2202jakutingaBrezilya'ya özgü, yaklaşık %98 hematit, %0,9 kalsedon ve %0,25 MgO içeren bir tür demir cevheri.
2203jalapExogonium veya lpomoeapurga bitkisinin reçine içeren, müshil etkisi gösteren kurutulmuş kökü.
2204jalapik asitFormülü C17H30O9 mol kütlesi 402,4 g, e.n. 120 °C olan, jalapdan elde edilen asit.
2205jalapinFormülü C34H56O16 olan, jalap reçinesinden elde edilen bir glikozit.
2206jalapinolik asitFormülü Me(CH2)4CHOH(CH2)9COOH mol kütlesi 272,4 g olan , jalap reçinesinden elde edilen (+)-11-hidroksi hekzadekanoik asit.
2207jalapoitJalapdan özütlenen özütlerle birleştirilmiş bir müshil ve idrar söktürücü bir madde.
2208jambosinFormülü C10H15O3N, mol kütlesi 197,2 g olan , Jambosa vulgaris bitkisinin kökünden elde edilen katı bir alkaloit.
2209jambuPiper jaborandi bitkisinin tohumu
2210jambulTıpta karın ağrısı ve gaz giderici olarak kullanılan, Güneydoğu Asyada yetişen java erik ağacının kabuğu.
2211james çayıLabrador çayı.
2212james tozuAntimonlanmış kalsiyum fosfat.
2213jamesonitFormülü Pb2Sb2S5 olan bir doğal sülfür cevheri.
2214japakoninFormülü C26H41O10N, mol kütlesi 527,6 g, e.n. 97 °C, olan , Japon bıldırcın otundan elde edilen amorf bir alkoloit.
2215japakonitinFormülü C34H49O11N, mol kütlesi 633,8 g, e.n. 204 °C olan , Japon bıldırcın otundan elde edilen, asetilbenzoiljapakonin bir amorf alkoloit.
2216japanik asitFormülü C21H40O4, mol kütlesi 356,5 g, e.n. 112 °C olan, Japon balmumundan elde edilen, alkolde çözünen dikarboksilik eikosanik ve heneikosanik asit karışımı.
2217japon balmumuYoğunluğu 0,970 g/mL, e.n. 53 °C olan, Rhussuccedanea ve diğer sumak tohumlarından elde edilen küçük miktarlarda ikosanik ve henikosanoik asit ve palmitik asit içeren, benzende çözünen, mum balmumu üretiminde kullanılan sarı renkli bir gliserit.
2218japon verniğiMetal ve tahta eşyalar için sert, parlak koyu renkli bir vernik.
2219japonik asitHint helvası otundan elde edilen bir tannik asit.
2220japopinik asitFormülü C14H22O2, mol kütlesi 222,3 g olan, Japon neft yağından elde edilen monobazik bir asit.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir