Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2401kannabinolFormülü C21H26O2 olan, Cannabis sativa L., Moracerde’nun dişi çiçeklerinin reçinemsi usaresi sahip , suda çözünmeyen, metanol, etanol, sulu alkali çözeltilerde çözünen, donar asetik asitte yeşil bir floresans veren sarı renkli bir yağ.
2402kannabis, hint keneviriAğrı kesici ve yatıştırıcı olarak kullanılan ve tetra hidrokannabiol, kannabinol, Kannabidiol içeren, Esrar, kenevir, kendir. Narkotiktir. Cannabis sativa L., Moracea bitkisinin dişi çiçeklerini taşıyan dal uçları.
2403kanserojenSigara dumanı, bazı kimyasal maddeler ve iyonlaştırıcı radyasyonlar gibi kanser yapıcı herhangi bir madde veya enerji dalgası.
2404kaolinitKaolin veya kilin esas bileşeni, 1100 °C üstünde ısıtıldığında mullite ve kristobalite dönüşen, tıpta absorban ve berraklaştırıcı olarak kullanılan beyaz toz madde.
2405kaonAtom içindeki parçacıklardan biri.
2406kapa sayısıÖzel şartlar altında 1 gram kuru selüloz özü tarafından tüketilen 0,1N potasyum permanganatın mL cinsinden hacmi.
2407kapalı sistemÇevresi ile enerji alışverişi yapan, madde miktarı sabit olan sistem.
2408kapalı zincirKarbon atomlarının bir birine bağlanarak oluşturdukları halkalı yapı.
2409kapasitansbk. sığa
2410kapasite1.Bir kuvvet veya enerji gösterebilme kabiliyeti. 2.Hacim.
2411kapasite faktörüTürlerin bir kromatografik kolonda göçünü tarif etmek için kullanılan bir terim alıkonma süresi, tR, ile ölü zaman, tm, arasındaki farkın tm ile bölümü.
2412kapiler aktif maddeÇok düşük derişimlerde bile suyun yüzey gerilimini önemli miktarlarda düşüren maddeler. Örneğin 0,0035 Molar sodyum oleat suyun yüzey gerilimini 250°C de 72 din cm-1 den 30 din cm-1 e düşürür.
2413kapiler yoğunlaşmaAdsorplayıcının porlarına adsorplanmış buharın yoğunlaşması.
2414kaplamaGenellikle elektriksel yöntemlerle, metal yüzeylerini bir başka metal ya da alaşımla örtme.
2415kaplamsal özellikBüyüklüğü, bulunduğu nesne ya da dizgenin niceliğiyle değişen , erke, oylum gibi özellik.
2416kaprakolFormülü C6H3(OH)2C6H13 olan, 4-heksil risorsinolün ticari adı. Renksiz kristalleri olan, fenolden 40 kat daha fazla mikrop öldürücü özelliğe sahip antiseptik bir madde.
2417kaprilik asitFormülü Me(CH2)6COOH olan, başlıca tereyağı ve hindistan cevizi yağı ve diğer katı ve sıvı yağlarda bulunan , heksil asetik asit, n-oktanoik asit, oktilik asit olarak da adlandırılan, sıvı bir yağ asidi.
2418kaproik asitFormülü CH3(CH2)4COOH olan, ilaçların ve kokuların santezinde kullanılan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , butil asetik asit, heksanoik asit, n-heksanoik asit, n-heksilik asit, pentil formik asit de denilen , renksiz, sıvı bir yağ asidi.
2419kaprolaktamSentetik elyaf, özellikle naylon-6 yapımında kullanılan, 68-69 °C'de eriyen, beyaz pulcuklar halinde bir monomer.
2420kapronFormülü C11H22O olan, yağlardaki uçucu bir keton.
2421kara barutBileşiminde %62-75 potasyumnitrat %10-19 kükürt %5-12 odun kömürü bulunan çok eski bir patlayıcı.
2422kara elmasKarbonun kristallenmiş bir şekli.
2423kara nesneÜzerine düşen ışınımı bütünü ile soğurduğu varsayılan ve bir yerinde küçük bir delik bulunan içi boş bir yuvarlak olarak düşünülen, kuramsal termodinamik araç.
2424kara nesne ışınımıBir kara nesnenin, belirli sıcaklıkta yayımladığı ışınım. (Bu ışınım, herhangi bir nesnenin o sıcaklıkta yayımlayacağı ışınımdan daha parlaktır.)
2425karabinFormülü C21H49O6, mol kütlesi 397,6 g olan Nerium oleander’den elde edilen reçinemsi bir madde.
2426karakinFormülü C10H14O9N2, mol kütlesi 306,2 g, e.n. 122 °C olan, karaka ağacının (Corynocarpus laevigete) dut türü meyvelerinden elde edilen kristal bir glikozit.
2427karamelSakkaroz veya diğer karbonhidratların 200 °C ‘ye ısıtılması ile elde edilen, gıda maddelerinde renklendirici ve tatlandırıcı olarak kullanılan bileşimi bilinmeyen kahverengi bir madde.
2428kararlı bileşikKolayca bozunmayan veya zamanla değişme eğiliminde olmayan madde.
2429kararlı halMaddenin fiziksel ve kimyasal değişime uğramadan özelliklerini uzun süre koruduğu durum.
2430kararlı hale getiriciKimyasal değişimi geciktirmek veya önlemek amacıyla bir karışıma veya bileşiğe katılan antioksidanlar, inhibitörler, emülsiyonlaştırıcılar, koruyucu kolloidler gibi maddelere verilen genel ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir