Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2461karbon sertliğiBikarbonat tuzlarının suda hasıl etkileri sertlik.
2462karbon siyahıYetersiz oksijen şartlarında hidro karbonların yakılmasından elde edilen çok ince toz halindeki karbon. Katlanmış grafit yapısındadır, boya, matba mürekkebi ve kauçuk için dolgu maddesi olarak kullanılır, lastiğe sertlik kazandırır ve güneş ışınlarından b
2463karbon sülfürFormülü CS2 olan, sıvı ve katı yağlar için çözücü olarak ve boyaları uzaklaştırmada kullanılan bir madde.
2464karbon zinciriDüz veya dallanmış kovalent bağlarla bağlı karbon atomları dizisi.
2465karbon-12Kütle numarası 12 olan karbonun kararlı izotopu. Doğada bulunan karbonun %98,9 unu oluşturur. Atomik kütle skalasının oluşturulmasında temel olarak alınmıştır. Tanım olarak tek bir karbon atomunun kütlesi tam 12 atomik kütle birimidir.
2466karbon-13Karbonun kütle numarası 13 olan ağır izotopu.
2467karbon-14Karbonun kütle numarası 14, yarılanma ömrü 5780 yıl olan izotopu. Yaş tayininde ve fotosentezde karbonun metabolik mekanizmasını aydınlatnada kullanılır.
2468karbonatKuramsal olarak varlığı düşünülen (H2O+CO2) karbonik asitteki CO3= anyonu. Karbonatlar asitlerle CO2 çıkararak çözünürler. Alkali metal karbonatları suda çok çözünürken diğer metal karbonatları az çözünürler.
2469karbonat hatasıZayıf asitlerin titrasyonlarında kullanılan standart baz çözeltilerinin karbondioksiti absorplamasından ortaya çıkan sistematik hata.
2470karbonatlaşma1.Bir sıvının karbondioksitle doyurulması işlemi. 2.Karbondioksit vasıtasıyla bileşiklerin karbonatlara dönüştürülmesi işlemi. 3.Grignard reaktifleri ile bir moleküle karbonil grubunun sokulması işlemi.
2471karbonatlaştırmaBir sıvıyı karbondioksitle doyurma ya da bir özdeği karbondioksitin etkisiyle karbonata dönüştürme.
2472karbonhidratlarCX (H2O)y şeker, nişasta gibi önemli besinleri oluşturan ve bitkilerce üretilen organik bileşikler sınıfı.
2473karbonil grubuOksijene çift bağla bağlı bir karbonu olan grup. Aldehitler RCHO, ketonlar RCOR (veya RCOR') bu grubun üyeleridir.
2474karbonlama1. Çelik yapımında olduğu gibi karbonun erimiş metallerde Çözündürülmesi. 2. Bir gazın içine hidrokarbon katılması.
2475karbonlanmış çelikİçinde karbon çözündürülmüş çelik.
2476karbonlaştırmaOrganik özdeklerin kömüre dönüştürülmesi kömürleştirme.(Bu terim kimi zaman karbonatlaştırma ile eşanlamlı olarak kullanılır.)
2477karbontetra florürFormülü CF4, k.n. 126 °C olan, soğutucularda kullanılan renksiz bir gaz.
2478karbontetra klorürFormülü CCl4, yoğunluğu 1,595 g/mL olan, suda çok az çözünen, kuru temizlemede kullanılan, renksiz, yoğun bir sıvı.
2479karbonyum iyonuÜç değerli karbon katyonlarına, C+, verilen ad. Değerlik kabuğunda 6 elektrona sahiptir ve pozitif yüklüdür.
2480karboranBor, karbon ve hidrojen içeren bileşikler sınıfı. Bu sınıftan B10C2H12 bileşiğine verilen isim.
2481karbosiklik bileşiklerHalkadaki bütün atomları karbon atomu olan, benzen gibi homosiklik bileşiklere verilen isim.
2482karbozinFormülü C12H13NO2S, e.n. 91,5-92,5 °C olan, arpa, buğday, yulaf, mısır, pamuk gibi ürünlerin mantar hastalığına karşı korumak için kullanılan , DCMO' da denen ,beyazımsı toz bir madde. 5,6-dihidro-2-metil-1,4-oksati-in-3-karboksi anilit.
2483karbürlenmiş çelikbk. karbonlanmış çelik
2484karbürleştirmeÇelik imalatında olduğu gibi karbonun eritilmiş metallerde çözündürülmesi işlemi.
2485kare dalga polarografisiPolarografik sistemde doğrusal artan potansiyel yerine kare dalga potansiyeli uygulanması ile potansiyel taraması yapılan bir puls polarografi çeşidi.
2486kare düzlemMerkezde metal iyonu karenin köşelerinde dört ligandın bulunduğu koordinasyon şekli.
2487kare düzlem koordinasyonbk. kare düzlem
2488karenFormülü C10H16 olan,. 250 °C sıcaklığa kadar bozunmadan kalabilen, kimyasal sentezde ve çözücü olarak kullanılan, berrak, renksiz, yanabilen bir sıvı terpen bileşiği. 3,7,7-trimetil bi siklo [4,1,0]-hept-3-ene IUPAC adlandırmasıdır.
2489karfolitFormülü (Mn, Fe)O.(FeAl)2O3.SiO2.2H2O olan mineral madde.
2490karışabilirBirbiriyle her oranda karışıp tek faz haline gelebilme özelliği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir