Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2521karşıt elektrotÜç elektrotlu bir sistemde çalışma elektrodu ile birlikte elektroliz devresini oluşturan elektrot.
2522karvonFormülü C10H4O olan, 231 °C’de kaynayan, suda ve alkolde çözünen, optikçe aktif olup doğal halde dekstro ve levo şekilleri birlikte bulunan, parfümeride koku verici madde olarak kullanılan bir keton.
2523kasidve yağıSabun üretiminde kullanılan Allan blackia türlerinin cevizlerinden elde edilen sert beyaz bir yağ.
2524kastle-mayer belirtecibk. Fenol ftalein
2525kastor yağıRicinus communis tohumlarından elde edilen, e.n. -10 °C olan, büyük kısmı risinoleik asidin gliserol esterinden oluşmuş, poliüretanların eldesinde kullanılan, sarı veya kahverenkli doğal bir sıvı.
2526kat oranlar yasasıİki öğe, birden çok bileşik oluşturduklarında, öğelerden birinin belirli bir niceliği ile diğer öğenin nicelikleri arasında, tamsayılarla gösterilebilen bir oran olduğunu belirten yasa.
2527kata“Aşağı” veya “alt” belirten bir ön ek.
2528katabolizmDokularda maddelerin bozularak daha basit maddeler haline gelmesi.
2529kataforezElektrik alanı etkisindeki bir ortamda, asıltı (kolloidal) halindeki elektrikle yüklü taneciklerin, işaretlerine göre anoda veya katoda hareketlerine denir. 1.Yüklü parçacıkların katoda hareketi. 2.Elekroforez.
2530katalSI birim sisteminde enzim aktivitesi birimi 1 saniyede 1 mol substradı ürüne dönüştüren enzim aktivitesi 1 kataldır.
2531katalitikKatalizle ilgili olan.
2532katalitik hidrojenlemeDoymamış yağların hidrojenlendirilmesinde olduğu gibi katalizör kullanarak çift bağların açılarak hidrojenlerin bağlanması.
2533katalitik metotlarSahte-birinci (pseudo) mertebe kinetiğe dayanan analitik metotlar özellikle enzim-katalizli reaksiyonlar için kullanılır.
2534katalitik parçalanmaKatalizör kullanarak bir kimyasal madde molekülünün kararlı veya daha az kararlı daha küçük moleküllere parçalanması.
2535katalizörKimyasal tepkimeyi hızlandıran fakat kendisi değişmeden kalan madde.
2536katalizör zehiriYüzeyin katalitik aktifliğini bozan madde. Bir molekül yüzeyin aktif yerlerinde adsorbe oluyorsa bu molekül yüzeyde cereyan eden diğer tepkimeler için katalizör zehiridir. Kükürt bileşikleri, petrol kraking işleminde etkin zehir rolü oynarlar.
2537katalizör zehirlenmesiKatalizörün yapısını bozan bir maddenin katalizör tarafından adsorbe olması ve katalizör etkinliğinin kaybolması.
2538katetometreBir kaç santimetreyi geçmeyen dikey uzaklıkların ölçülmesinde kullanılan cihaz. Okuma mikroskobu veya teleskobu adıyla da bilinir.
2539katharometerIsı iletkenlikteki değişimlerin ölçülmesi ile bir gaz karışımının analiz edilmesinde kullanılan cihaz.
2540katıAtom, yükün ya da moleküllerin, aralarındaki etkileşimlerle oluşturduklarl örütlerde belirli biçim ve oylum kümelerinde toplandıkları, dolayısıyla ancak titreşim yapabildikleri evre. (Cam, zift gibi özdekler, görünüş benzerliklerine karşın örüt yapılı olm
2541katı asıltıBir sıvıda Brown devininiminin etkisiyle sürekli devinip dibe çökmeyen, çok küçük katı taneciklerini içeren iki evreli dizge.
2542katı çözelti1. Bir katı, sıvı ya da gazın bir başka katıda çözünmüş durumu. 2-Katıların, alaşımlar gibi, tektürel karışımı.
2543katı eğrisiKatı-sıvı durum çizgelerinde, katı bölge ile çoktürel bölge sınırını belirleyen çizgi.
2544katı elektrolitKatı halde yüksek iyonik iletkenlik (>10 S m-1) gösteren, yakıt pilleri ve katı pil yapımında kullanılan, sodyum ß-alümina, Na3Zr2PSi2O12, NaSICON, RbAg4I5 gibi bileşikler. Süperiyonik iletken veya hızlı iyon iletkeni de denir.
2545katı yakıtYakıldığında ısı enerjisi kazandıran linyit, taş kömürü, odun gibi katı yakacaklar.
2546katı yakıtlarLinyit, taşkömürü gibi katı yakacaklar.
2547katıdan özütlemeKatı yığını içindeki çözünebilen bileşenleri uygun çözücülerle yıkayarak çözünmeyenlerden ayırma.
2548katı-hal tepkimesiYüksek sıcaklıklarda (
2549katıkBir ürüne, kimyasal ya da fiziksel özelliklerini geliştirmek, kalımlı kılmak, çekici yapmak vb. nedenlerle eklenen özdek.
2550katılaşmaÖzdeğin bir başka evreden katı evreye geçişi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir