Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2568katotElektrikle ayrışım olayında ve pillerde indirgenme tepkimesinin olduğu elektrot. (Elektrikle ayrışımda katodun imi eksi, anodun imi artıdır bu nedenle yalnızca elektrikle ayrışım olayında "eksiuç"da denebilir.)
2569katot aşırı gerilimiAkım geçen bir katodun potansiyeliyle denge potansiyeli arasındaki ayrım.
2570katot bölmesiBir elektroliz hücresinde katodun içinde bulunduğu bölme.
2571katot çözeltisiKatot çevresinde bulunan elektrolit çözeltisi.
2572katot depolarizörüHidrojen iyonundan daha kolay indirgenen bir madde bir elektrolizde hidrojenin de açığa çıkmasını önlemek için kullanılır.
2573katot ışınlarıBir boşluk tüpünün katodundan yüksek elektrik gerilimi altında yayılan elektron demeti.
2574katotsal korumaKorunacak metalin potansiyelini yeterince eksi yaparak yenim hızının azaltılması.
2575katranKömür ve yeryağından ısıl işlemler sonucu elde edilen kara kahve renkli, koyu bir hidrokarbon karışımı. (Pek çok kimyasal özdek ve yapı gereci üretiminde kullanılır.)
2576katyon analiziSulu çözeltideki katyonların kalitatif (nitel) analizi.
2577katyon değişimiKatının hidratize katyonlarının çözelti içinde benzer yüke sahip katyonlarla yükleri eşdeğer olacak şekilde yer değiştirmesi.
2578katyon değiştirici reçineBasit difüzlenebilen bir katyon ve difüzlenemiyen anyondan oluşan polimerleşme derecesi çok yüksek sentetik organik bir madde. İçine konulduğu ortamla katyon alış verişinde bulunur.
2579katyonik deterjan12 ila 24 karbon atomlu zincirlerin azot atomuna bağlandığı kuaterner amonyum tuzu katyonunu içeren deterjanların bir grubuna verilen ad. Alkil trimetil amonyum bromür gibi.
2580kauçukHevea Brasiliens ağacının lateks adı verilen özsuyundan elde edilen, 2-metil bütadiyenin çoğuzlaşmasıyla oluşan esnek katı özdek.
2551katılaşmakKatı h(le dönüşmek.
2552katılma reaksiyonuOlefinik çift bağların açılması reaksiyonları.
2553katılma tepkimesi1. İki molekülün birleşerek daha karmaşık yapılı bir molekülü oluşturması [HCl +NH3 = NH4CL). 2. Organik özdeklerin yapılarındaki ikili ya da üçlü bağların tekli ya da ikili bağlara dönüştürülerek molekül yapısına yeni öğelerin katılması (CH2=CH2+CL2 -->
2554katışıklıkBir özdeğin bir başka özdek içinde olağan nicel çözümleme yöntemleriyle belirlenemeyecek ölçüde az bulunarak arılığını bozması.
2555katışkıBir özdeğin içinde, olağan nicel çözümleme yöntemleriyle belirlenemeyecek ölçüde az bulunan başka bir özdek.
2556katmanBirbiri üzerine serilmiş, yayılmış ya da kimyasal olarak oluşmuş, varlığı kimyasal ve fiziksel yöntemlerle belirlenebilen özdek bölgesi.
2557katmanlı akışBir akışkanın, borunun tümünde karışma olmaksızın düzgün ve yavaş akması.
2558katodikBir elektrokimyasal hücrenin katodundaki olaylara ait olan.
2559katodik aşırı gerilimBir elektrokimyasal pilde akım altındaki katot potansiyeli ile akımsız haldeki katot potansiyeli arasındaki fark.
2560katodik bölgeBir galvanik hücrede katot tepkimesinin cereyan ettiği elektrot yeri. Genelde korozyon hücrelerinin katodu için kullanılır.
2561katodik inhibitörKatot yüzeyine göç ederek, kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonla yüzeyde çöken veya adsorplanarak katot reaksiyonlarının hızını azaltan iyon veya molekül. Örneğin kazan sularına ilave edilen kalgon ve mikromet (polifosfat içerirler) katodik inhibitörd
2562katodik korumaKorozyondan korunacak metalin potansiyelini yeterince negatif yaparak korozyon hızının azaltılması.
2563katodik piklajÇelik yüzeylerine kaplama yapmadan önce yüzeydeki pas tabakasını giderme amacı ile yapılan işlemlerden biri. Temizlenecek malzeme asitli piklaj banyosuna katot olarak asılır, çıkan hidrojen gazı yüzeydeki pas tabakasını gevşeterek düşürür.
2564katodik sıyırma analiziAnalitin, bir anodik mikroelektrot üzerinde biriktirildiği ve sonra katodik olarak sıyrıldığı bir metot.
2565katodik tepkenElektrokimyasal bir hücrenin katodunda indirgenen atom, iyon veya molekül.
2566katolitKatoda yakın sıvı.
2567katopraskopYansıyan ışık yardımıyla cisimleri inceleyen alet.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir