Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2611kelenEtil klorür'ün ticari adı.
2612kelheimViskos sentetik lifin ticari adı.
2613kelinKalbi besleyen damarları genişletici olarak kullanılan sentetik dimetoksimetilfuranokromon türevi. Ayrıca yabani Akdeniz bitkisi Ammi visnaga'nın tohumlarından elde edilir.
2614kellinAmmi visnaga meyvesinden elde edilen bir glikozit.
2615kemadrinProsiklidin hidrokoninin ticari adı.
2616kemfertKaliforniya'da Searlen gölü sularındaki potasyum klorüre verilen ad.
2617kemik yağıYağın ayrıştırılmadığı kemiklerin kuru olarak damıtılmasıyla elde edilen ve başlıca hidrokarbon, piridin bazları ve aminler ihtiva eden bir yağ.
2618kemilüminesansKimyasal bir reaksiyon sırasında elektromagnetik ışın halinde enerjinin açığa çıkması.
2619kemo osmosYarı geçirici bir zarın yardımıyla yürüyen kimyasal tepkime.
2620kemosorpsiyonBir metal veya yüzey enerjisi büyük bir maddenin yüzeyinde, temasta olduğu (sıvı veya gaz) başka bir maddenin moleküllerinin kimyasal bağlara benzer kuvvetle tutunması. Kimyasal bağ oluşumunda etkin olan kuvvetlere benzer kuvvetlerle tutunma.
2621kendiliğinden olan süreçÇekirdek bölünmesi, sıcak cisimden soğuk cisime ısı akışı gibi, iş yapabilen tersinmez süreç. Bu tür süreçlerde daima Gibbs fonksiyonu azalır ve entropi artar.
2622kendiliğinden yanmaGörünen bir sebep olmaksızın vuku bulan yanma, Örnek, fosforun oksijen içindeki yanışı .
2623kenetleme1. Bir molekülde komşu protonlar arasındaki mıknatıs alanları etkileşimi. 2. Özgür köklerin aralarında ortaklaşım bağı oluşturmaları.
2624kenevir yağıKenevir tohumlarından elde edilen yeşil renkli, sabun, boya, vernik ve cila yapımında kullanılan kurumayan doymamış bir yağ.
2625kennely-heaviside tabakasıRadyo dalgaları tarafından delinemeyen güneş ışınlarından oluşmuş, yer yüzünden 160-320 km yukarısında olan elektron katmanı.
2626kepayang yağıPokok kepayang tohumlarından şolmogara yağına benzeyen bir yağ.
2627kerPolonya’da alkolden yapılan sentetik bir lastik.
2628kerasinFormülü C48H93O8N, mol kütlesi 881 g, bozunma noktası 180 °C, suda çözünmeyen, beyaz toz şeklinde olan beyin dokusunda pfrenosin ile bağlanmış bir serebrozide.
2629kerasiyaninKirazdan elde edilen bir antosiyanin.
2630kerasolTetraiyodofenol ftalein, formülü C20H10O4I4 mol kütlesi 821,9 g olan suda çözünen, sodyum tuzu. Safra kesesini X-ışınlarında görünür hale getirir.
2631keratoelastinBalıkların ve sürüngenlerin yumurta kabuklarında bulunan protein.
2632keratolitikKeratin veya deriyi çözebilir madde. Tahılların muamelesinde kullanılan salisilik asit gibi.
2633kerenlerKerotenlerin organik çözücülerde çözünmeyen kısmı.
2634kermesitFormülü Sb2S2O, doğal, kırmızı antimon sülfür pigmenti, Lirostibnit.
2635kernAlmanca'da halka (özellikle benzen halkası) veya çekirdek yerine kullanılan bir kelime.
2636kernitFormülü Na2B4O7.4H2O, yoğunluğu 1,5 g/mL, sertliği 3 olan, monoklinik kristallerden oluşan, beyaz renkli bir bor minerali.
2637kerogenBiyolojik maddeden meydana gelen, hidrokarbon kaynaklı, kaya içindeki organik madde.
2638kerolKerotenlerin piridin içinde çözünebilen fakat kloroform içinde çözünmeyen kısmı.
2639kerosenSu beyazı renginde yağımsı, kuvvetli kokulu olan petrol hidrokarbonları karışımı. Roketlerde ve jet motorlarında yakıt, insektisit ve temizleyici olarak da kullanılır.
2640kerotenlerBitumun karbondisülfür içinde çözünmeyen kısmı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir