Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2671kılcal boruİç çapı 1 mm den daha az olan boru.
2672kılcal elektrometreCiva/elektrolit arasındaki yüzeyler arası gerilimin potansiyelle değişimini ölçerek elektrokapiler eğrileri elde etmede kullanılan cihaz.
2673kılcal etkinlikÇok dar borulardaki sıvıların katı ya da gaz evreyle arayüzeylerinde gözlenen, denkleşmemiş kuvvetlerin yol açtığı alçalma, yükselme türünden yavaş devinimler.
2674kılcal yoğunlaşmaÇapı 30-1000 A° olan gözeneklerin çeperlerinde birikip kalınlaşan yüze tutunan özdek katmanlarının, küçük eğrilik yapıçaplı yüzeyler oluşturarak yoğunlaşmaları.
2675kılcallıkArayüzey gerilimi nedeniyle sıvıların dar borularda gösterdiği davranışlar.
2676kınaTürkiye, Mısır ve İran'da yetişen Lawsonia inermis (Lythracease)'in öğütülmüş yapraklarından ibaret bir kahverengi boya.
2677kınakına (sinkona)Çeşitli Cinchona türlerinin, Rubiarea ağacının gövde ve kök kısımlarının kabuklarına verilen ad. Güney Amerika’da yetişir. Java ve Hindistanda kültürü yapılır. 35 kadar alkoloit taşır. En önemlileri kinin ve sin konindir.
2678kırılganKolaylıkla kırılan veya toz haline gelen.
2679kırılganlıkKolayca birbirinden kırılarak ayrılma özelliği.
2680kırılımIşık demetinin yönünün, çarptığı ya da içine girdiği ortamca değiştirilmesi.
2681kırılım indisiOrtam değiştiren ışık ışınlarının, geliş ve çıkış açılarının sinüslerinin oranı.
2682kırılımölçerIşık ışınlarının bir sıvıdan biçmeye girerken yaptıkları kırılım açısını ölçerek kırılım indisini belirleyen aygıt.
2683kırılımölçümÖzdeklerin kırılım indislerinin belirlenmesi.
2684kırılma noktasıBir ışık demetinin kırıldığı yüzeydeki nokta.
2685kırınımBir örütün atomlarından saçılan ya da çok küçük bir delikten geçen elektromıknatıssal dalgaların düz yollarından saparak yayılmaları ve girişim oluşturmaları.
2686kırınım derecesiYapıcı girişimin meydana geldiği bir dalga boyunun çarpıldığı tam sayı.
2687kırınım deseniKırınım sonucu oluşan karanlık zemin üzerindeki parlak noktaların oluşturduğu desen.
2688kırınım halkalarıKırınım sonucu oluşan ve bir örütün yapısını belirten halkalar.
2689kırmaBir özdeğin, doğrusal birleşimle yeniden oluşturulan yönrüngemsilerinden her biri.
2690kırmalaşımTek bir özdek yörüngemsilerinin, kırma adı verilen yeni yörüngemsiler oluşturmak üzere doğrusal birleşimi.
2691kırmızı fosforKırmızı rombo hedral, yoğunluğu 2,2 g/mL, k.n. 280 °C olan suda ve karbondisülfürde çözünmeyen ve beyaz fosforun 400 °C’ye ısıtılmasıyla elde edilen, zehirli olmayan ve ışık saçmayan bir fosfor türü.
2692kıskaç1. Bir aygıtı bir yere sağlamca tutturmak için kullanılan gereç. 2. Bir gaz ya da sıvı akışını, bunların içinden geçtiği lastik boruları sıkıştırarak kabaca denetleyebilen gereç.
2693kıskaçlamaBir metal yükünün bir molekül ya da yükünle iki yönlü tepkimeye girerek halka biçiminde bir karmaşık oluşturması.
2694kısmiBütünün bir parçası.
2695kısmi basınçGaz karışımını oluşturan herbir bileşenin toplam basınç içerisindeki basınç kesri. Karışım içerisindeki gazların kısmi basınçları derişimleri ile orantılıdır.
2696kısmi basınçlar kanunubk Dalton yasası.
2697kıvamlılık1.Katılığın veya akışkanlığın derecesi. 2.Kağıt hamuru, meyve özü gibi bir karışımda katı madde yüzdesi.
2698kızgınGenellikle sıvısınının kaynama noktasından çok yüksek sıcaklığa ısıtılmış gaz ya da buharın niteliği.
2699kızılötesiElektromıknatıssal dalgaların görünge aralığında kırmızı rengin ötesinde yer alan ve dalga boyu yaklaşık 10-3 -7 .10-7m, sıklığı 3 . 10" - 4.1014 s-1 olan bölge.
2700kianizlemeOdunun civaklorür çözeltisi ile saklanması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir