Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2701kiesKükürt cevherlerinin genel terimi.
2702kikuki hatlarBir demet elektronun kristal bir yüzeyde saçılması durumunda görünen siyah ve beyaz hatlar.
2703kilAluminyumlu minerallerin bozunmasıyla oluşan, kimyasal yapısı yaklaşık AI2O3. 2 Si 02. 2 H2O olan, yumuşak, suyla biçim verilebilen değişik renklerdeki bir tür toprak.
2704killiani reaksiyonuNitril elde edildikten sonra hidroliz edilerek daha büyük homologların sentezi, pentozdan heksoz oluşumu gibi. RCH=O -> RCHOHCN -> RCHOHCOOH -> RCHOHCHO.
2705kilo1000 birimi gösteren SI öneki.
2706kilogramSI birim sisteminde kütlenin temel birimi. Uluslararası prototip kilogram olarak tanımlanır ve yaklaşık olarak 4 °C’de 1 dm3 suyun kütlesine eşittir. 1 kg=1000 g.
2707kilogram metreMetrik sistemde enerji birimi 1 kg'ı 1m yükseltmek için gerekli enerji. 1 kg.m=7,233 ft.lb=9,80665 N.m.
2708kilohertsSaniyede 1000 periyodik döngünün frekansı, 1 kHz.
2709kilokalori1 kcal=1000 cal.
2710kilometreMetrik sistemde uzunluk birimi (km): 1 km = 1000 m = 3280 ft = 1093,61 yard = 0,62137 mil (1 mil = 1,609 km).
2711kilowattGüç birimi, kW, 1 kW=1000 W = 1000 J/s = 1340 hp (elektrik) = 238,7 cal/s (termokimyasal) (1 hp=746W) kilowatt saat: elektrik enerjisinin ticari birimi, 1 kWh = 1000 wh = 3600000 J/s = 3,412 Btu (uluslararası tablo) = 1 BthU.
2712kiluranRadyoaktivite için önerilen bir birim, 1ku=1000 Uranyum birimi (uran).
2713kimberlitMavi zemin. Elmasların oluştuğu volkanik mineral.
2714kimyaÖzdeklerin temel yapılarını, bileşimlerini, dönüşümlerini çözümleme, bireşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim dalı.
2715kimyaca aktifKimyasal tepkime vermeye yatkın olan.
2716kimyaca arıArılığı kimyaca saptanan ölçütlere uygun olan (özdek).
2717kimyacıKimya bilim dalında uzmanlaşmış bilim adamı.
2718kimyasal1.Kimyasal madde. 2.Kimya ile ilgili.
2719kimyasal bağbk. bağ.
2720kimyasal bileşimBir özdeğin hangi tür atomlardan, ne oranlarda oluştuğunu gösteren bilgi.
2721kimyasal çöktürmeKimyasal maddelerin çözeltiye ilavesi ile çözeltide bulunan maddelerin katı faz oluşturarak çözeltinin dibinde birikmesi.
2722kimyasal değişmeBir özdeğin moleküllerindeki atomların artma, azalma ya da yeniden düzenlenmesiyle kimyasal bileşiminde oluşan değişme.
2723kimyasal dengeİki yönlü bir kimyasal tepkimede her iki yöndeki tepkime hızlarının eşit olduğu ve tepken derişimlerinin değişmediği durum.
2724kimyasal denklemBir kimyasal tepkimede yer alan maddelerin sembollerini kullanarak yazılan ve mol oranlarındaki değişmelere göre düzenlenmiş eşitlik.
2725kimyasal denklemeBir kimyasal tepkimede yer alan özdeklerin, kimyasal simgelerini kullanarak ve nicel değişimlerine göre düzenleyerek . tepkimeyi belirten yazma biçimi.
2726kimyasal eşdeğerBir öğenin, 1 g. hidrojen ya da 8 g. oksijenle birleşebileceği niceliği, (eşdeğer-gram olarak da gösterilebilir.)
2727kimyasal etkinlikİki veya daha fazla kimyasal maddenin tepkimelerden farklı bir veya daha fazla ürün verme eğilimi.
2728kimyasal formülSaf bir maddenin kimyasal bileşiminin kimyasal sembol ve sayılarla gösteriliş şekli. Metan için CH4, hidrojen klorür için HCl gibi.
2729kimyasal ilgibk. ilgi.
2730kimyasal indikatörBir kimyasal titrasyonun sonunda veya yakınında fiziksel özellikleri değişen madde.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir