Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2761kinoksalinKapalı formülü C8H6N2, e.n. 30 °C, k.n. 229 °C olan suda ve organik çözücülerde çözünen organik bir baz..
2762kinurenik asitFormülü -C6H4.COHCCOOHCH=N-, mol kütlesi 189,2 g olan 4-hidroksi-2-kinolin-2-karboksilik asit. Triptofanın bozunmasından oluşan bir ürün.
2763kinurik asitFormülü C9H7O5N, mol kütlesi 209,2 g, e.n. 288 °C olan, renksiz kristallere sahip, oksoallilantranilik asit.
2764kinurinFormülü C9H7ON, mol kütlesi 145,2 g, e.n. 201 °C olan, suda çözünen, renksiz kristallere sahip 4(1H) kinolinon.
2765kipp jeneratörüKatı reaktifin ortada, sıvı reaktifin en alt bölümünde olduğu, gazları oluşturmaya yarayan (genellikle hidrojen sülfür) üç bölmeli cihaz.
2766kiral karbon atomKendisine dört farklı grubun bağlandığı karbon atomu. Kiral karbonu olan moleküllerin ayna görüntüsü üstüste çakışmaz.
2767kiral molekül veya iyonAyna görüntüleri üst üste getirilemeyen iki farklı şekilde bulunabilen molekül veya iyon.
2768kireçCaO, kalsiyum oksit kireçtaşının ısıtılmasıyla elde edilen ak renkli özdek. (Yapı gereci ve yeğni baz olarak kullanılır.)
2769kireç kaymağıCa (OCL)2. 4 H2O ya da CaOCl2 . X H2O mikrop öldürücü, renk ağartıcı ve yükselgen olarak kullanılır ak renkli toz.
2770kireç söndürmeBaşlıca kalsiyum oksitten oluşan kirece su katma işlemi. (Kalsiyum hidroksite dönüşen ak bulamaç, yapı işlerinde kullanılan.)
2771kireç suyuKalsiyum hidroksitin yeğni baz özelliği gösteren, sudaki saydam çözeltisi.
2772kireç sütüSönmüş kirecin suyla oluşturduğu ak renkli asıltı.
2773kireçleme malzemesiZiraatte sönmemiş kireç veya kireç taşı uygulamalarında kullanılan ortam. Yanmış kireçle killi toprak karışımı gibi.
2774kireçtaşıDoğal kalsiyum karbonat.
2775kirinProteinlerin hidrolizinde oluşan bazik madde.
2776kirlenmeYabancı özdeklerin katılmasıyla bir ortamın arılığını yitirmesi.
2777kirleticiKaza sonucu ya da doğal olarak ürünlere bulaşan, çevreye kaçan ve bunların niteliğini bozan özdek.
2778kirohidratBir ötektik tuz ve buz karışımı gibi sadece düşük sıcaklıklarda kristal suyu içeren bir tuz.
2779kirohidrik noktaDonan bir karışımdan krohidradın kristallendiği sıcaklık veya bir sulu tuz çözeltisinin ötektik noktası.
2780kitolBalina ciğerinde bulunan vitamin A3.
2781kittel plakalarıAyırma kolonunda bulunan damıtılmış sıvı ile buharı arasındaki değme yüzeyini hızla yenilemeyi sağlayan düzenek.
2782kittol lifiSirilanka palmiyelerinin yapraklarından elde edilen fırçalarda kullanılan lif.
2783kizelgurKüçük deniz hayvanlarının kalıntısı olan ve yapısında su bulunan yeğni, çok gözenekli silisyum dioksit.
2784kizeritFormülü MgSO4.H2O olan tuz yataklarında bulunan, beyaz ince taneli kütleler halinde bulunan doğal magnezyumsülfat.
2785kjeldahl balonuNumunelerin sıcak derişik sülfürik asitle parçalanması için kullanılan uzun boyunlu balon.
2786kjeldahl yöntemiAzot tayini için Kjeldahl balonunun kullanıldığı bir yöntem.
2787klaprotolitFormülü Cu4Bi4S9 olan doğal olarak bulunan bakır bizmut sülfür.
2788klasik fizikMaddenin mekanik, ısısal, optik ve elektriksel özellikleriyle ilgilenen fizik dalı.
2789klatrat bileşikleriKütlece %15 kadar sıvı veya gaz maddelerin kafese benzer şekilde diğer bir maddeye girmesiyle oluşan maddeler.
2790klaynitFormülü HgCl2.3HgO olan doğal civaoksit ve klorür bileşiği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir