Güreş Terimleri Sözlüğü - XML
Güreş terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
211kol bağıHakemlerin iki kolunda, oylarını belirleyecek, renkli imler.
212kol çalmaKarşı güreşçinin eli ensede iken bu kolun dirseğinin üstünden tutup yukarıya doğru iterek arkaya geçme.
213kol çekmede savunmaKolu çekilmek istenen güreşçinin ayaklarını açıp geriye yaslanarak yaptığı oyun.
214kol kapmaKarşı güreşçinin bir kolunu omuza, koltuk altına almak ya da o güreşçinin koltuğunun altından tutup bileğini koltuğunun altına sıkıştırmak yoluyla gövdesinin aitına girip aşırma.
215köpek kuyruğuAlttaki güreşçi sarmadan üste dönerken, çene, alın ya da gırtlağından elle çekip sırtını yere getirmeye çalışma.
216köprüOmuzları yere değdirmemek için ayakları ve alnı yere dayayıp beli yukarı kaldırarak alınan durum.
217köprüde çalışmaKöprüye gelip gövdeyi başa doğru yavaş yavaş itip çekmekle yapılan çalışma.
218köstek vurmakKarşı güreşçinin bir ya da iki ayağını iki elle sımsıkı tutmak.
219köstekten sıyrılmaBir elle köstekleyenin başına basarken ayaklan birer birer köstekten kurtarmaya çalışma.
220kötü sayıBir güreşçinin karşılaşmalarda aldığı olumsuz sayı.
221kötü sayı doldurmaUluslararası karşılaşmalarda güreşçinin 6 kötü sayı alarak elenmesi.
222kurt kapanıAlttaki güreşçiye çift sarma vurulduktan sonra her iki yanına kapan takarak ağırlığı bel üzerine verme.
223kuzu sofrasıAğırlığı fazla güreşçinin ağırlığını indirmek için besininde yapılan kurallı sınırlama.
224küçük ortaYağlı güreşte ve karakucakta deste ile büyük orta arasındaki boy.
225kündeAyakta, diz üstünde ya da oturur durumdayken alttaki güreşçiyi belinden, tek bacağından ya da güreş donunun şakından tutarak başının üzerinden aşırıp atma.
226kündede savunmaKündeye alınan güreşçinin, ileriye fırlamak, bacak arasına bacak uzatmak, topuk ellemek, yere oturmak ya da karşısındakinin kol ve bacaklarını bağlayıp künde yapanı kündeye almak gibi oyunlarla karşı koyması ya da kündeye alana engel olması.
227kündede topuk çekmeKündedeki güreşçinin, karşısındakinin ayağını yakalayıp, topuğundan çekerek altına alması.
228kütük yuvarlamasıYerdeki güreşçinin göbeği ile ayağını tutup sırt üstü çevirme.
229minderGüreş karşılaşmalarında kullanılan, en az 10 cm. kalınlığında, plastik, kauçuk ya da benzeri bir nesneden yapılmış, bir örtüyle örtülmüş, üstüne 9 m. çapında bir çember çizilmiş olan ve çaprazlama köşeleri kırmızı ve mavi renklerle belirlenmiş yaygı.
230minder dışıGüreş minderinin üzerine çizilmiş ve içerisinde güreşilmesi gereken 9 m. çapındaki beyaz çemberin dışında kalan bölüm.
231minder yönetmeniOrta ve yan hakemlerinin çalışmalarını, verilen kararların doğruluğunu gözetleyen ve yönetmeliklere aykırı karar verildiği zaman düzelten yönetici.
232minderden kaçmaZor karşısında bilerek minder dışına çıkma.
233omuzdan atmaKarşısındakini çapraza aldıktan sonra köprüye gelerek omuz başından aşırma.
234omuzdan kol kapmaKarşı güreşçinin bir kolu dirsek üstünden tutulduktan sonra, sırt göğsüne gelecek biçimde alınan kolun koltuğu altına girip ayaklarını yerden kesmek yoluyla omuzdan aşırıp yere vurma.
235onuncu ağırlık100 kilonun üstündeki kiloda yapılan güreşler.
236ortaYağlı güreşlerde ve karakucakta deste ile başaltı boyları arasındaki boy. (Küçük orta ve büyük orta diye iki bölüme ayrılmıştır.)
237oturak kündesiYerde kıç üstünde oturarak yapılan künde.
238oturuşta kapanKarşı oyuncuyu oturağına çökertip arkadan ensesine takılan kapan.
239oynama belgesiBir güreşçinin resmî karşılaşmalara katılabilmesi için Güreş Birliğince kendisine verilen izin belgesi.
240oynaşmaKarakucak ve yağlı güreşde gösteri niteliğindeki güreş.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir