Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - XML
Gösterim Sanatları terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
271belgesel tiyatroYaşanmış önemli bir olayın belgelere dayanılarak tiyatro sahnesi için uyarlanmasıyla ortaya çıkan gösteri.
272belirli ortamStanislavski dizgesinde, oyuncunun canlandıracağı role girebilmesi ve oyunun bir parçası olabilmesi için oyundaki çevreyi tanıması işlemi.
273beltrameİtalyan doğaçlama tiyatrosunda her söyleneni yanlış anlayan tip.
274benzeticiÇeşitli insanları, şiveleri ve tavırları ile yansılayarak benzeten sanatçı. bk. mukallit (TİY).
275benzetmeci tiyatroSeyirciyi duygusal açıdan sahnede olan bitenlere kaptıran ve baş oyun kişileriyle özdeşleştiren yanılsamacı tiyatro, iki asal tiyatro anlayışından biridir. Öteki için bk. göstermeci tiyatro.
276berberbaşıOyuncuların saç biçimlerinden sorumlu kişi.
277berkitme panosuPencere ve kapıların sağlam durması için pekiştirici çerçeve pano.
278besteBir müzik yapıtını oluşturan ezgilerin tümü. Bütünlenmiş bir müzik yaratısı.
279besteciBir müzik yapıtını yaratan sanatçı.
280beşinci ayak duruşuDördüncü ayak duruşuna benzer. Ancak bu kez bacaklar arasında hiç uzaklık yoktur. Bir ayağın ucu öbürünün topuğuna değer.
281betikçeOpera, operet ve benzeri oyunların müziğini değerlendirmek için kaleme alınmış, yapıt. Müziğe uygun yazılmış sözleri kapsayan metin.
282beylik oyunuAlmanya'da Orta Çağ yazınını kaynak alan kahramanlık ve şövalyelik oyunu.
283beyzabazSeyirlik oyunlarda yumurtalarla gözbağcılık ve el çabukluğu gösteren sanatçı.
284bhanaHindistan'da tek kişiyle canlandırılan kısa oyunları anlatanlara verilen ad.
285bıçak atmaHedefe bıçak atma gösterisi.
286biçim bozumuDaha çok soyut oyunlarda rastlanan etki yaratmak için dekorda, giyside ve donatımlıklarda biçimi, görünüşü bozma işi.
287biçimci tiyatroİçeriği ikinci plana atarak biçimi önemseyen tiyatro anlayışı. Biçimin özerkliğini ve önceliğini öne sürerek bir biçimi ve bu biçimi var edecek belirli bir sahne, oyun düzeni uygulayımını benimseyen anlayış, öncü tiyatrolar, dadacı tiyatro, gerçeküstücü tiyatro, antitiyatro vb. biçimci tiyatro kapsamına girer.
288biçimcilikBiçimlerin güzelduyusal ve sanatsal yönden ön plana alındığı anlayış. 1915-1930 yılları arasında Rusya'da ortaya çıkan, yapıtları kendi başına bir dizge kabul ederek öğeleri, aralarındaki başlantılara göre irdeleyen, bugünkü yapısalcılık akımının gelişmesine katkıda bulunmuş bir àkım.
289biçkidikiş sorumlusuTiyatro giysilerinin biçilip dikilmesini denetleyen kimse.
290biçme panoEksenleri etrafında dönerek dekor değişimini sağlayan pano. Bu panonun üç yüzü vardır ve her yüzüne bir dekor parçasının resmi yapılır. Bunlar yan yana getirilip döndürülerek dekor değişimi sağlanır.
291bildiri tiyatrosuGüncel konuları belli bir tutumla yansıtan ve seyirciyi etki altına almayı amaçlayan tiyatro anlayışı.
292bilet satış arabasıSirk biletlerinin satıldığı araba.
293bilet satış yeriTiyatro biletinin satıldığı yer.
294bilgisayarlı karartıcıBilgisayar yoluyla sahne ışıklarının saptandığı, gerçekleştirildiği ve denetlendiği elektronik karartıcı aygıt. Bu tür karartıcıların kuşaklı ve delikli kartlı olanları vardır.
295bilinçStanislavski oyunculuk dizgesinde insanın kendi tarafından denetlenebilir yanı.
296bilinçaltıStanislavski dizgesinde,, insanın denetim dışındaki duygusal tepkilerini kapsayan iç mekanizma için kullanılan sözcük.
297bilmece söyleşmesiKaragöz ile Hacivat arasında geçen bilmeceli yarışma ya da söyleşme.
298bilmezcilikBilmez gibi davranıp başkasının ağzından söz almak için, oyun kişilerinden birinin, bildiği bir şeyi bilmiyormuş gibi göstermesi.
299bina denetçisiBinayı denetleyen görevli.
300bina yöneticisiBinanın tümünden sorumlu kişi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir