Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - XML
Gösterim Sanatları terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
31akım açık1. Elektrik akanının geçmekte olduğunu belirtir deyim. 2. Elektrik tehlikesine karşı uyarı.
32akım kesiciElektriğin özdenetimli olarak kesilmesini sağlayan düzen.
33akım kesmekElektrik akımını kesmek.
34akım vermekElektrik akımını açmak.
35akımı kapamaElektrik akımını kapama.
36akış çalışmasıBir oyunun seyirci önüne çıkarılmadan önceki son evresini kapsayan çalışma. Bu çalışmada oyun baştan sona hiç ara vermeden alınır. Oynayıştaki ya da uygulayımdaki kusurlar oyunu keserek değil, oyun sonunda yönetmen tarafından belirtilir.
37akkor ışıkMadensel bir tel parçasının ışık saçacak aklığa gelinceye dek ısıtılmasıyla elde edilen ışık.
38akkor ışıtaçYaklaşık olarak 1800 santigrat derecelerde ışık saçacak aklığa dek ısıtılmış ışıtaç.
39akrobatÖnceleri cambaz için kullanılırken, sonradan gövdesel esnekliğe ve gözüpekliğe dayanan bütün beceriler için kullanılmaya başlanmıştır.
40akrobatik atlamaYapılması zor olan bir atlama biçimi.
41akrobatik soytarıAkrobasi hareketlerindeki ustalığını gösterirken seyirciyi güldüren sanatçı.
42aksak adımDansçının beşinci duruşla başlayıp bir bacağını kaydırarak kırk beş derecelik bir açıyla kaldırması ve öbür ayağını, kaldırdığı havadaki ayağına çarptırması.
43aksama aydınlatmasıOlağan ışık çevriminde bir aksama olduğunda kendiliğinden çalışan aydınlatma düzeni.
44akyüzlü soytarıSuratını ak boyayan klasik soytarı tipi. Giysisi altın pulludur.
45alan çitiYırtıcı hayvanlarla yapılan gösteriler sırasında, gösteri alanı ile seyirciler arasına konulan yüksek demir parmaklık.
46alan girişiSanatçıların girdiği ve hazırlıkların yapıldığı, oyun alanına girişin sağlandığı yer.
47alan görevlisiAlanın temizliğini yapan ve alanı düzenleyen kişi.
48alan perdesiGerekli olduğu yerlerde kullanılan gösteri perdesi.
49alan sorumlusuGösteri alanının düzeninden ve temizliğinden sorumlu kişi.
50alan tiyatrosuAçık havada, bir alan üzerine kurulmuş tiyatro.
51aleksandrin dizesiOrtaçağ'da Büyük İskender'le ilgili koşukla yazılan destanların ölçüsü: Altı uzun ve kısa heceden oluşan bu dize türünde üçüncü heceden sonra (bir durak bulunur. Bu ölçüyle yazılmış dramatik yapıtlar vardır.
52alevyiyenAğzındaki özel bir karışım yoluyla alev çıkaran ya da alev alev yanan çırayı ağzına sokup söndüren kişiye verilen ad.
53alınlıkSahne çerçevesinin üst parçası.
54alıştırmaBale sanatçılarının gerekli düzeyi elde edebilmek için sürekli olarak yaptıkları çalışma.
55alkışİnsanın yaşamı yararına yapılmış olan olumlu bir işi, eylemi ya da yaratıyı onaylamakta ve övmekte uygulanan, iki elin avuçlarını birbirine vurarak çıkarılan sesle ortaya konulan değerlendirme ve anlatım yolu.
56alkışçıBazı tecimsel tiyatrolarda, oynanan oyunu seyirciye onaylatmakta etkili olmak için parayla tutulan kişi. bk. şakşakçı.
57allegro1. Doğaçlama tiyatrosundaki müzikte çabuk hareketler. 2. Müzikte çabuk ve hareketli hız simgesi.
58alman perdesiYukan doğru yükselerek açılan tiyatro perdesine verilen ad.
59alt ışık dizgesiSahne tabanını ön kesimde boydan boya kaplayan, bir kutu içinde toplanmış, belli sayıda, merceksiz, ışıklar dizisi.
60alt ızgaraSahne makaralarının ve mekanik düzenin bulunduğu sahne tavanındaki ızgaraların tümü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir