Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - XML
Gösterim Sanatları terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
721eğilmeEğilme hareketi.
722eğimDekorda kullanılan eğim.
723eğimli yükseltiGenellikle sahne yukarısından seyirciye doğru ya da bir yandan öbür yana doğru alçalan, ancak en alçak noktasında sıfırlamayan yükselti.
724eğimli yüzeySahne aşağısından «O» dan başlayarak genellikle yüzde yirmi eğimle sahne yukarısına erişen oyun düzeyi.
725eğinliUğraşı çoğu kez kasaplık olan bir gölge ve ortaoyunu tipi.
726eğiticiHayvanları becerili yapan eğitici.
727eğitilmiş hayvanlar göstericisiEğitilmiş ve özel olarak yetiştirilmiş hayvanlara çeşitli numaralar yaptıran kişi.
728eğitilmiş yırtıcı hayvanlar gösterisiEğitilmiş yırtıcı hayvanlarla yapılan numaraları kapsayan gösteri.
729eğitimli telYere koşut olarak değil de, yüksek bir yerden aşağıya doğru eğimli olarak gerilen cambaz teli.
730eğitsel oyunEğitimi amaç edinen oyun biçimi.
731eğlence yeriYalnızca eğlendirmeye ve dinlendirmeye yönelik, ezgilerin dansların, skeçlerin ve beceri gösterilerinin gerçekleştirildiği yer ya da salon.
732eğlendirici gösteriEğlendirmeyi amaçlayan, seyirciyi oyalamak, ona hoşça vakit geçirmesini sağlamaktan başka bir ereği olmayan gösteri.
733ek macunuYüz biçimini, özellikle burun biçimini değiştirmeye yarayan özel olarak yapılmış macun.
734ek mercekIşıldağın kendi merceği dışında, aygıta eklenen ek mercek.
735ek oyunRönesans döneminde İngiltere'de asal oyuna ek olarak oynanan ve genellikle güldürücü olan kısa yapıt.
736ek yüklemeKarşı dirençli karartıcılarda, karartıcının yükü genellikle gücünden az olduğundan, sıfıra indirmek ya da tam parlaklık sağlamak için ışıldak dışında ışıtaç ekleme.
737eksen dönüşüDansçının ekseni çevresinde dönme hareketi.
738eksodosAntik Yunan tragedyasının ve komedyasının bitiş bölümü. ilk dönemlerde koronun dışarı çıkması sırasında söylenen lirik ezgi.
739eküklemaAntik Yunan tiyatrosunda tekerlekli, yuvarlak bir yükselti ek sahneler, taht salonu gibi geçişler bu yükselti, üzerinde oynanırdı. bk. tekerlekli sahne.
740el çırpan dansçıEl çırparak dans eden sanatçı. Özellikle İspanyol danslarında ve Güney Amerika danslarında olduğu gibi.
741el duyurusuBir tiyatro oyununu duyurmak için dağıtılan, oyun, yazar, oyuncular üzerinde bilgi veren küçük boy duyuru.
742el ele dengeEl ele tutuşarak yapılan denge gösterisi.
743el eşyalarıElde taşınan ya da kullanılan donatımlıklar. Örnek : Şemsiye, baston, mendil, vb.
744el kuklasıAyakları olmayan, alttan içine el sokularak oynatılan kukla. İşaret parmağı kafayı, başparmak bir eli, orta parmak öteki eli oynatır.
745el kuklası oynatıcısıEl kuklasını oynatan sanatçı.
746el kuklası sahnesiÇocuklara yönelik el kuklasında kullanılan arka kesimi açık, üç yanı kapalı sahne odacığı.
747el peşrevi (argo)Gölge oyunu'nda, tasvirleri değnekle oynatıma anlamında kullanılan deyim
748eldenetimliElle denetlenen herhangi bir aygıt ya da şey.
749elebaşı (kö.o.)(Köy oyunu) : Anadolu'da köy oyunlarını yönetene verilen adlardan biri.
750elektrik denetimliElektrik yoluyla denetlenen herhangi bir şey.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir