Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - XML
Gösterim Sanatları terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
751elektrik döşemiBir tiyatronun tüm aydınlatılması ve sahne ışıklaması için gerekli biçimde döşenmiş elektrik kabloları ve aygıtlarını kapsayan bütün.
752elektrik yüklemeBir yere, bir nesneye elektrik yükü biriktirme, doldurma işlemi.
753elektrikçiIşık uzmanının yardımcısı, elektrik işlerinden ve sahne, ışıklarından sorumlu kişi. bk. ışıklama baş uzmanı.
754elektrikli ışıklamaOn dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında, öncelikle yetmişli yıllardan sonra tiyatroda kullanılmaya başlanan elektrik akımıyla sağlanan ışıklama.
755elektronik denetimliIşıkları toplu olarak tek yerden elektronik güç yoluyla denetleme işlemi.
756eleştirel gerçekçilikGerçekliğin bu evresi içinde, bir bütün olarak kentsoylu sanatı ve tiyatrosudur bulunduğu çevrenin toplumsal gerçekliğinin bir eleştirisini de birlikte getirir. Gerçekliğin görgücü (ampirik) çizimiyle kahramanın ülküleştirilmesi yer alır. ilerici nitelikli romantizm ile arasındaki ayrım, romantizm, anaparacı dizgenin yalnızca toplumsal eleştirisi ile uğraşırken, eleştirel gerçekçilik, liberalizme yönelen kentsoylu toplumdaki çelişkilerin toplumsal niteliğini açıklamaya çalışır.
757eleştiriBir oyunu, dünya görüşü, sanatsallığı, toplumsal katkısı, sahneye konuşu, oyunculuğu ve plastik değerleri açılarından değerlendirme işlemi.
758eleştirmenEleştiri yazan kimse. Bir oyunu ya da bir sanat yapıtım kendi değerlendirmesi ile ele alan yazar. Eleştirmenin yazdığı alanda bir dünya görüşü, geniş bilgisi, sanata karşı da olağanın üstünde bir duyarlığı ve algılama yetkisi olması gerekir.
759eleştirmenler birliğiEleştirmenlerin bir araya geldikleri birlik. Bunların bazısı tiyatronun çeşitli dallarında ödüllü yarışmalar düzenler. Örnek : ABD'de «Critics Award».
760elipsoit ışıldakYüksek gücü olan bir ışıldak türü. Çoğu kez uzaktan ve yöresel ışıklama gereksinimi için kullanılır ve izleyici ışıldak görevini yapar. En önemli özelliği ışıtaçtan aldığı gücün yüzde yetmiş beşini toplayıp denetleyebilmesidir. Işığı dağıtmaması için dışbükey mercek takılmıştır.
761elizabeth dönemi sahnesiİngiltere kıraliçesi I. Elizabeth döneminde kendine özgü, sekizgen biçiminde ve ortası açık halk tiyatrosu sahnesi. Seyircilerin üç yandan seyrettikleri, oyun yeri bir yükselti üzerinde bulunan asal sahne, geride iç sahne, ikinci katta balkon ve en üstte galeri olmak üzere dört bölümden kurulu sahne biçimi.
762elle çağırmaHayvanı elle çağırma.
763eller üstüne kalkmaİki el üzerine dayanarak bacakları havada dikey tutma.
764embatesAntik Yunan tiyatrosunda oyuncuların ayaklarına giydikleri tahta ayakkabılar.
765emeleyaAntik Yunan tiyatrosunda tragedya içindeki ağır danslar.
766epeysodyonAntik Yunan tragedyasında koronun ezgileri arasındaki söyleşmeli bölüm. bk. oluntu.
767epik tiyatroYanılsamacı tiyatronun seyirciyi sahnedeki karakter ve olayla özdeşleştiren duygusal yaşantısı karşısına, maddeci diyalektiğin tarih bakış açısını getiren ve seyirciyi gözlemde bulunan bir üçüncü kişi durumuna getirerek onun usçul yönelişte karar vermesini sağlayan tiyatro anlayışı. bk. göstermeci tiyatro.
768epilogosAntik Yunan oyunlarında bitiş bölümü. Bir anlatıcının seyirciye olan bitiş konuşmasını kapsayan bölüm.
769episkenyonHelenik dönemde «skene»ler ile katlı yapılmaya başlandığında ikinci kata verilen ad.
770erkek bale dansçısıBalede dans eden erkek sanatçı.
771erkek giysisiErkek oyuncuların sahne üzerinde giydikleri giysi.
772erkek oyuncuBir oyunda rol alabilecek teknik ve güzel duyusal yetkinliğe ulaşmış erkek sahne sanatçısı.
773erkekler korosuErkeklerden kurulu koro.
774ermeniGölge oyunu ile ortaoyunu'nda çok rastlanan bir tip. Çoğu kez elinde utla perdeye çıkar. Musiki, şiir gibi sanatlardan hoşlanır. Gün görmüştür, başkalarını küçümser, kimi kez konaklarda alışverişe bakan ayvaz olarak görülür. Uğraşları arasında kuyumculuk, tuhafiyecilik, lağımcılık vardır.
775eski antik komedyaİÖ 486 da ortaya çıkan eski komedya Diyonizos adına düzenlenen şenliklerde filizlenmiştir. Eski komedyanın kaynağı, ocak ayındaki Lenaya Şenliği'ndeki fallik ezgilerdir. En belirgin Özelliği karikatür kişiler ve grotesk giysilerle taşlamayı getirmesidir. Eski komedyanın en büyük yazarı Aristofanes'tir.
776esnek sesUzam yönünden ince keskin ve koyu tonlarda kolayca inip çıkabilen ses.
777esrarkeşEsrar çeken tip.
778eş zamanlı dekorAynı oyun alanı üzerinde değişik yerleri gösteren dekor.
779eş zamanlı sahneİlk kez ortaçağ'ın dinsel oyunlarıyla ortaya çıkan, seyirciye göre solda cennet, sağda cehennem olmak üzere, bu iki uç kavram arasındaki yerleri aynı oyun alanı üzerinde, yerleşik biçimde kapsayan sahne türü.
780eşlemeBir oyun çalışmasının son evresinde oyunculuk, dekor, giysi, ışıklama, ses ve görüntü etmenleri gibi tüm öğelerin uyum içinde geliştirilmesi için yapılan çok yönlü bireşim çalışması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir