Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - XML
Gösterim Sanatları terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
991güncel oyunGüncel sorunlar üzerinde duran ya da çağdaş sorunlara ışık tutan oyun.
992gündüz gösterisiÖğleden sonra, hava kararmadan düzenlenen gösteri.
993gündüz işçisiGündüzleri çalışan tiyatro işçisi.
994gürültü aygıtıÇeşitli sesleri ve gürültüleri sağlayan aygıt.
995gürzbazTürk seyirlik oyunlarda çeşitli ağırlıkları kaldırarak güç gösterisinde bulunan beceri sanatçısı.
996güvenlik ağıSirklerde tel ya da trapez üzerinde tehlikeli atlamalar yapan cambazların düşmelerinde onları koruması için, numaraların yapıldığı boşluğun altına gerilen büyük esnek ağ.
997güvenlik perdesiSahne ağzına, kumaş perdenin önüne ya da arkasına konulan ve yangın anında özdenetimli olarak kapanarak sahneyi seyirci salonundan ayıran asbestle kaplı çelik perde. Buna kimi kez çelik perde de denir.
998güvercin yuvasıEski İngiliz tiyatrolarında ancak bir insan başı büyüklüğünde görüş deliği olan tiyatro locası.
999güzel konuşmaSöz söylerken düşünceleri ve duyguları doğru, uygun bir biçimde anlatma sanatı. Sesin uyumunu, söyleyişi, hareketi, mimiği ve alınması gereken tavırları yerinde ve güzel kullanarak sağlama sanatı.
1000güzellemeHalk yazınında ve öykücülüğünde lirik koşuk biçimi.
1001habbe (argo)Karagöz, Külhanbey ve Matiz tarafından «yemek yeme» anlamında kullanılan sözcük.
1002habe (argo)Karagöz ustalarının «ekmek» için kullandıkları sözcük.
1003hacivatTürk gölge oyunu'nun iki eksen kişisinden biri. Herkesin huyuna suyuna giderek işini yürüten, içten pazarlıklı, ölçülü, her kalıba girebilen, çıkarı için olan biteni görmezlikten gelebilen tip. Biraz «mürekkep yaladığı» için yarım yamalak da olsa biraz şundan biraz bundan haberi olan bir yarı aydın tipi. Görgü kurallarına uyar, ama içten değildir. Mahalle muhtarlığından, çöpçatanlığa kadar her işi para karşılığı yapar. Tecim işinden anlar, para kazanırken kendini yormaz ve zor işleri Karagöz'e önemsiz bir ücret karşılğında yaptırır. Hacivat, hemen her oyunda işveren rolündedir. Kurulu düzenin temsilcisi, çıkarı olanın borusunu öttüren, tam anlamıyla «oportünist» olan bir kişiliği vardır. Dolambaçlı ve Osmanlıca konuşmayı sever böyle bir konuşma kendi çıkarlarına daha uygundur, çünkü işler sarpa sarnıca, kimsenin anlayamadığı Osmanlıca sözcüklerle ortaya çıkardığı laf salatası ile sözü saptırarak paçasını kurtarır.
1004hafif komedyaTek amacı eğlendirmek olan bu komedya biçiminde, esnek bir doku vardır. Konuşma örgüsü hızlı bir gelişim gösterir, ince bir taşlamayı kapsar.
1005hafif tenorSınırlı, tiz sesi daha çok operetlere uygun olan sanatçı.
1006hafiflikTiyatro konuşmasında doğru boğumlamayı engelleyen yapaylık.
1007hagaragort1 -Türk doğaçlama tiyatrosunda tragedya için kullanılan argo sözcük. 2. Tanzimat tiyatrosunda acılı oyunlar için kullanılan argo sözcük. 3. Tiran, hain, düşman rolü.
1008hak dostum hakMeddahın öyküsüne başlamadan önce söylediği sözler.
1009hakavatiArapların benzetmeler (taklitler) yapan sanatçısı.
1010halayOrta ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine özgü birlikte oynanan halk danslarına verilen genel adlardan biri.
1011halı gösterisiHalı üzerinde yapılan gösterilerin tümü.
1012halk dansıHalktan ve halk geleneklerinden kaynaklanan dans.
1013halk karagözüHalk için düzenlenen gölge oyunu gösterisi. Ramazan aylarında kahvelerde, bahçelerde ve eğlence yerlerinde oynatılan Karagöz.
1014halk kuklasıBir ülkenin halkı içinde yaygınlık kazanmış kukla oyunu.
1015halk öyküsüKuşaktan kuşağa geçerek yaygınlaşmış halk arasında sık sık anlatılan öykü.
1016halk tiyatrosuGeniş halk yığınlarına yönelen hem öğretici hem eğlendirici tiyatro.
1017halka jimnastikçisiHalkalarla çalışan sanatçı.
1018halkalarSirkteki çeşitli gösterilerde kullanılan değişik büyüklükteki halkalar.
1019halterBirbirine sapla bağlı disklerden yapılmış, ağırlık kaldırma amacına dayanan bir güç gösterisi aracı.
1020ham hum şaralopGölge oyunu söyleşmelerinden biri. Hacivat'ın isteğiyle, Bey'in paralarını aldıktan sonra, paraları almaya gelen Bey'e «Ham Hum Şaralop» deyip deli taklidi yapan Karagöz ile Hacivat'ın söyleşmesi. Burada Hacivat kendi kazdığı çukura düşer çünkü Karagöz, paraları paylaşmaya gelen Hacivat'a da ««ham hum şaralop» deyip onu kovar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir