Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - XML
Gösterim Sanatları terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1381kişileştirmeOyunun özüne uygun olarak aksiyonun gelişimini sağlayan kişilerin yapımı. Oyun kişisinin yapımı, yönelişleri, davranışları, görünüşleri, hareketleri, çevre vb. yollardan gerçekleştirilir. Kişileştirme tip ve karakter olmak üzere iki çeşittir.
1382kitonAntik Yunan tragedyasında oyuncuların asal giysisi. Boyundan ayak bileklerine dek yumuşak kıvrımlarla dökülen giysi.
1383kiyogenJapon tiyatrosunda kısa güldürü. Genellikle, no oyunu arasında oynanır. Dekoru ve donatımlığı yoktur. Çoğu kez iki oyuncuyla oynanır. Bunun üç ya da dört oyuncuyla oynananı da vardır.
1384klamosAntik Yunan tiyatrosunda asal giysi üzerine giyilen kısa pelerin. bk. himatyon.
1385klasik baleBelli kurallara dayanan bale biçimi.
1386klasik dans1. Eskiden kalma, gelenek olmuş dans. 2. Kuralcı dans. 3. Üzerinden çok zaman geçmesine karşın değerinden bir şey yitirmeyen dans.
1387klasik dansçıKlasik kurallara uygun olarak dans eden sanatçı.
1388klasik komedyaOn yedinci yüzyılda, Fransa'da Molière, on sekizinci yüzyılda Almanya'da Lessing komedyaları için kullanılan terim.
1389klasik oyun türüLatin yazan Seneca'nın ileri sürdüğü oyun türü. Sonradan Aristoteles ile Horatius'un ilkelerini izleyen Fransız yazarların ve Almanya'da klasik kuralların etkisi altında kalan yazarların yapıtları için kullanılan terim.
1390klasik oyuncuHem acılı hem gülünçlü oyunları oynayabilen klasik anlamda oyuncu.
1391klasik pozBir sirkte göze güzel görünen poz. Birçok kişinin bir arada, uyumlu bir biçimde poz almasıyla göz okşayan tablo.
1392klasik tiyatroRönesans'ta İtalya'da başlamış ve on yedinci yüzyılda Fransa'da Corneille ve Racine'in yapıtlarında doruğunu bulmuş olan tiyatro akımı. On sekizinci yüzyılda İtalya'da Alfieri'nin oyunlarına dek etkisini sürdürmüştür. Klasik tiyatronun temel nitelikleri, düzenlilik, usçuluk, duruluk ve belirginlik, ülküleştirme ve ağırbaşlılık olarak özetlenebilir.
1393klasikleşmişYeni akımlar ve düşünceler karşısında, zaman aşımına uğramadan hâlâ güncelliğini, tazeliğini koruyabilmiş yapıt, örnek : Shakespeare'in yapıtları. Aynı anlama gelmek üzere klasik terimi de kullanılabilir.
1394koçaklamaHalk yazınında ve öykücülüğünde konusu kahramanlık, savaş ve vuruşma olan koşuk.
1395kodaErkek ve kadın dansçıların çeşitlemelerinden sonra ikili dansın sonu.
1396kol duruşlarıKlasik balede kolların belli olan çeşitli duruşları.
1397kol hareketiKlasik balede kol hareketi.
1398kol korçakAnadolu'da ilkel kukla oyununa verilen ad.
1399kol (ortaoyunu)Ortaoyunu adı çıkmadan önce dans, gösteri, benzetme ve her türlü oyun oynayan topluluklara verilen ad.
1400kolbaşı (ortaoyunu)1. Ortaoyunu'nda kolların başında olan ve kola adını veren sanatçı bu sanatçı kol oyunlarını düzenler ve yönetirdi. 2. Daha önceleri kolların başında bulunan kişiye verilen ad.
1401kollu mumlukBir oyunda gerekli olan havayı sağlamakta kullanılan, sahne için yapılmış özel mumluk.
1402kolombinaİtalyan halk doğaçlama tiyatrosunda kadın uşak tiplerinden en renklisi. Şuh, kıvrak, iyi yürekli bir kadındır. Çoğu kez dansçı ve ezgici olarak sahneye çıkar.
1403kolonTakla atarak birbirinin omuzuna, çıkan ve bir «sütun» oluşturulan görünüş bk. dörtlü kolon, üçlü kolon.
1404kolpomaAntik Yunan tiyatrosunda oyuncuların kral rolleri için giydikleri, onların iri görünmelerini sağlayacak içten genişletilmiş giysi.
1405koltuk sayısıSeyir yerindeki koltuk sayısı.
1406komedya(Yun. komos = şenlik, cümbüş oedein - ezgi söylemek) Güldürerek öğreten oyun türü. İnsanların, olayların gülünç ve yanlış yanlarını ele alıp ince nüktelerle işleyen oyun. Komedyanın değişik türleri ve alt türleri vardır.
1407komik-i şehirTürk doğaçlama tiyatrosunda ustalığın en yükseğine ulaşmış güldürü sanatçılarına verilen san. örnek : Naşit.
1408komika innamorataDoğaçlamaya dayanan İtalyan halk tiyatrosunda orta yaşlı, gülünç görünüşlü bir kadın " tipi. Genellikle varlıklı, gözü delikanlılarda olan akılsız bir tip.
1409komosAntik Yunanistan'da curcuna, cümbüş.
1410komuta koluKarartıcı kanallarına komuta eden kol.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir