Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - XML
Gösterim Sanatları terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1441koruma perdesibk. demir perde.
1442korunakÇeşitli şeylerin korunup saklandığı kapalı yer.
1443korunçElektrik akımını açan ve çok yük bindiğinde, içindeki telin erimesiyle çevrimi kapatan düzen.
1444korunç bağlamıBüyük ve karmaşık elektrik çevrimlerinde güvenceyi sağlamak için belli bir sıra içinde aynı akım üzerine konulan korunç dizisi.
1445korunç teliKorunç içinde bulunan, çok akım yükü bindiğinde eriyen tel.
1446koşmaÂşık gösterisinin başında bulunan 6-5 ölçülü, çok anlamlı türkü.Dansçının dans adımlarıyla koşması.
1447koşut bağlamaBir çevrimdeki akıma aynı yönde çeşitli yollar bağlama.
1448koturnAntik Yunan tiyatrosunda, oyuncuların, uzaktan da görünebilmeleri için boylarını uzatan, ayaklarına giydikleri yüksek tahta nalın. Bu nalınların yüksekliği oyun kişisinin önemine göre artardı.
1449kovboy oyunuTakım olarak, değişik canlı hedeflere zarar vermeden kurşun ya da bıçakla siluetleri çıkarma gösterisi.
1450koviyelloİtalyan halk doğaçlama tiyatrosunda yaşlı uşak tipi. Uzun bir burnu, kocaman gözlükleri olan bir Napoli'lidir.
1451koyarken ok atmaTürk cambazının bir becerisi : İp üzerinden kayıp aşağı inerken ok atma becerisi.
1452köçek1. Eski gösterilerde kadın kılığına girerek dans eden oğlan. 2. Günlük konuşmada oyuncu kız.
1453köçek havasıKöçekçilerin uyumlu hareketlerle dans etmelerini sağlayan oyun havası.
1454kömürcü develeriKaragöz ile Hacivat arasında geçen bir söyleşme. Karagöz'ün nasıl kömürcü develerinin altında kaldığını anlatan, sonunda düş olduğu anlaşılan söyleşme.
1455köpek eğiticisiTürk seyirlik oyunlarında köpeklerle gösteri yapan sanatçı.
1456köroğlu türküsüÂşıkların gösterisinde, başlangıç bölümünde altıncı sırada bulunan türkü inanışa göre, Köroğlu, fasıllarda, ondan türkü söylemeyen âşıklara ilenirmiş.
1457köse (köy oyunu)Anadolu'da, halk tiyatrosunda, oyunları düzenleyene verilen ad.
1458köşe desteğiPanoları tutturmak için çerçeve köşelerine konulan destek.
1459köşe panosuBir dekorda ya da dekor arkasında köşeye konulan pano.
1460köşebaşı tiyatrosuKöşebaşlarında, yalın, kaim çizgili oyunlar oynayan birkaç kişilik topluluk. bk. sokak oyuncuları.
1461köşebaşı ustalarıİkinci derecede gölge oyunu ustaları. Bunlar kapalı yerlerde ve kenar kahvelerde Karagöz oynatırlardı.
1462köşebentDekorda, pano çerçevelerini sağlamlaştırmada kullanılan üçgen demir.
1463kötü adamÖzellikle melodramların kahramanı ile sürekli çekişme içinde bulunan ve oyunun sonunda alt edilen, sevimsiz bir oyun kişisi.
1464kötürümGölge oyunun sakat tiplerinden biri. Çoğu kez dilenci olarak görünür. ,
1465kradeAntik Yunan tiyatrosunda, komedyalarda kullanılan vinç.
1466kral bölmesiKrallıkla yönetilen ülkelerde kralın bir tiyatrodaki özel seyir yeri.
1467krallık tiyatrosuÖnceleri krallar tarafından kurulan ve ödeneği verilen ve yalnızca aristokratların gidebildikleri tiyatro. Bugün krallıkla yönetilen ülkelerde, kralın koruduğu, halka da açılmış tiyatroya verilen ad.
1468krepidaRoma tiyatrosunda ayaklara giyilen tahta nalınlar.
1469krispinİtalyan halk doğaçlama tiyatrosunun Scaramuccio tipinden esinlenilerek ortaya çıkarılmış olan Fransız halk tiyatrosu tipi.
1470kugutsuJapon kuklasına verilen ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir