Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - XML
Gösterim Sanatları terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1921ruhbilimsel oyunDüşüncelerin, duyguların ve tutkuların ruhbilimsel çözümlemelerine giren, Freud'un etkisini bulduğumuz oyun türü. Burada bireyin ruhsal durumu ele alınır. Değişik, güzelduyusal anlayışta yazılan bu oyunların kimi gerçekçi, kimi melodramatik, kimi de düşseldir. Örnek : O'Neill'in birçok oyunu.
1922ruhçu oyun1. Bir tek kişinin içinde geçen ruhsal çatışmaları canlandıran tek kişilik oyun. Örnek : Gogol, Bir Delinin Hatıra Defteri. 2. Psikiyatride hastaların iyileştirilmesinde kullanılan ve hiçbir sanatsal yanı olmayan bir sağaltım biçimi.
1923rumeliliTürk gölge ve Ortaoyunlarının göçmen tipi. bk. Mestan ağa, Hüsmen ağa.
1924rüzgâr aygıtı1. Rüzgâr sesi veren aygıt. 2. Rüzgâr yapan aygıt.
1925sabunla yürümeTürk cambazının becerilerinden biri : Ayaklara sabun bağlayıp ip üstünde yürüme.
1926saç pudrasıSaçlara grilik vermekte kullanılan pudra.
1927saçakÇerçevenin üst kenarından aşağı sarkan sınır perdesi.
1928saçlardan asılmaKendini saçlarından bir yere ya da makaraya asma numarası.
1929sadehanArapça ve Farsça koşuk okuyana verilen ad.
1930sağ aşağıSahnenin seyirciye yakın olan ön kesiminin sağı.
1931sağ ışık kulesiSahnenin sağ yanında bulunan ışık kulesi.
1932sağ kanatSahne ağzına koşut olarak konulan kulis panosu.
1933sağ ortaSahnenin sağ orta bölgesi.
1934sağ yer ışıklarıRampanın sağ yanındaki yer ışıkları.
1935sağ yukarıSahnenin sağ yanının arka kesimi.
1936sağa dönüşDansçının tek bacağını destek yaparak sağa dönüşü.
1937sağır sesTını yönünden sesin öterli olmaması.
1938sağlamlaştırmaSahneye oyun koymada tasarımın öğelerinden biri sahne oylumunun oyuncular yoluyla değerlendirilmesi.
1939sahne1. Bir tiyatro metninde baş oyun kişisinin ya da önemli kişilerinin yönelişlerini başlatıp bitiren kesim. 2. Bir tiyatro yapısında oyuncuların oynamaları için özel olarak yapılmış ve genellikle yükseltilmiş oylum ya da alan.
1940sahne adıBir sanatçının tiyatro yaşamında tanındığı ad.
1941sahne ağzıSahnenin seyirciye açılan çerçeve içinde kalan görüngüsü.
1942sahne altıSahne altındaki kat.
1943sahne altı birinci bodrumbk. sahne altı.
1944sahne altı ikinci bodrumbk. sahne altı.
1945sahne altı üçüncü bodrumbk. sahne altı.
1946sahne aşağısıÇerçeve sahneli tiyatroda oyun düzeyinin seyirciye en yakın olan kesimi.
1947sahne aygıtıSahnede kullanılan her türlü aygıt.
1948sahne başyetkilisiSahnenin disiplininden, düzeninden ve çalışma izlencesinden sorumlu olan yetkili.
1949sahne betiğiTiyatro gösterisine uygun biçimde yazılmış betik.
1950sahne cıvatasıSahnede dekorların yere bağlanmasında kullanılan, elle sökülüp takılabilen büyük cıvata.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir