Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü - XML
Gösterim Sanatları terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2251taslakİleride gerçekleştirilecek herhangi bir şey için yapılan önçalışma.
2252tasvirGölge oyununun renkli, figürlerine verilen ad. Özellikle deve derisinden yapılanı iyi olur, ancak dana, manda, sığır derisinden de yapılır.
2253taşıma çubuğuPanoları ya da gergileri taşımakta kullanılan demir çubuk.
2254taşıma çubuğu kenetiTaşıma çubuğunda bulunan bezi kıstıran maden parça.
2255taşıma kafesiHayvanların taşındığı kafes.
2256taşınabilir kukla sahnesiBir yerden başka bir yere kolayca taşınabilecek biçimde yapılmış olan kukla sahnesi.
2257taşınır aynalı ışıtaçGereken yere taşınabilen yansıtıcı ışıldak.
2258taşınır ışıldakGenel ışıklama öbeğinde, ayaklar üzerinde gezdirilebilen orta büyüklükte, merceksiz ışıldak.
2259taşınır karartıcıÖzellikle, sahne çalışmalarında yönetmenin yanına getirilen minik tekerlekler üzerinde ya da çanta biçiminde taşınabilen küçük karartıcı.
2260taşınır sahneG-erektiği yere taşınabilen, katlanıp açılabilen sahne.
2261taşınır ses yansıtıcıSes yansıtmaya yarayan taşınabilir yüzey. Bunlar çeşitli büyüklükte ve biçimdedir.
2262taşıyıcıGölge oyunu tasvirlerini vedonatımlıklarını taşıyan kişi.Dans ederken bir kadın dansçıyı taşıyan erkek sanatçı.1. Kolon ya da piramitte üstündekileri taşıyan güçlü kişi. 2. Trapez gösterisinde uçan trapezciyi tutup taşıyan cambaz.
2263taşıyıcı bacakTek bacak üstünde duruşlarda dansçının gövdesini taşıyan bacak.
2264taşlamaTaşlamaya, yergiye yönelen ve insanlarla çevrelerinin kusurlu yönlerini ele alan kısa güldürü.
2265taşlamalı güldürü«Chansons de Vau de Vire», yani Vire vadisi ezgileri deyiminden gelir. Hafif, taşlamaya dayanan, ezgili oyun. Sonradan tecimsel bir eğlence aracı olarak bulvar tiyatrolarının dağarına girmiştir.
2266tatİran kaynaklı sözlü geleneği koruyan öykülere verilen ad.
2267tatarGölge ve ortaoyunları tipi. Ne iş yaptığı belli olmayan ve seyrek görülen bir tiptir. Ancak lehçe taklidi için çıkar,
2268tatu(Argo) Gölge oyununun oynatıldığı kahvelere verilen ad.
2269tatucu(Argo) Gölge oyunu ustalarının kahvelerine verilen ad.
2270tavanDekorda, sahne üstündeki askı palangaları yoluyla tutturulan tavan.
2271tavan çıkıntısıÖn sahne üzerindeki çıkıntı.
2272tavan ışık kümesiSeyir yerinin tavanında bulunan aydınlatma kümesi.
2273tavan perdesiSahne yukarısından asılan, sahnenin üst kesimini maskelemede kullanılan çoğu kez kara perde.
2274tavırOyunculukta bir karakterin ya da tipin yetişmesini, özelliklerini, kültürel çevresini ve konumunu belirleyen görünüş. Tavır yalnızca hareketlerle değil, konuşmayla da ortaya çıkar.
2275tavşanSeyirlik oyunlarda dans eden genç oğlanlara verilen ad.
2276tavşancaSeyirlik oyunlarda genç oğlanların dans ettikleri müzik.
2277tayfa(Doğaçlama): Türk doğaçlama tiyatrosunda figürana verilen ad.
2278taziyeMüslümanlıktaki tek dramatik oyun örneği. Şiilerde Kerbela olayı üzerine dinsel acı çekme oyunu.
2279tecim tiyatrosuSanat tiyatrosunun tam karşısında ve amacı para kazanmak olan tiyatro. Eğlendirici, hafif yapıtlar sahneye getirilen bu tiyatroda amaç sanattan çok para kazanmaktır.
2280tecnisÂşık gösterisinin başlangıç bölümünde, ilk sıradaki uyaklı ve çokanlamlı türkü.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir