Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü - XML
Yapım İyeliği terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
271işletme iyesiKütüğe yazdırma ya da başkasından satın alma yoluyla bulgu belgesini elinde bulunduran kişi.
272işletme markalarıİşletmeye sıkı sıkıya bağlı olan ve ondan ayrılamayan markalar.
273işletme özel izin anlaşmasıBulgunun işletilmesi için yapılan özel izin anlaşması.
274işletme özel izniBulgunun işletilmesi için verilen ve anlaşmaya dayanan izin.
275işletmeden ödemeÖzel izin alınıp da işletilmeyen bulgu belgeleri için, ödenmesi anlaşmada yer alan paralar.
276işletmenin geri çevrilmesiÖzel izin alınan bir belgenin işletilmesinin, herhangi bir nedenle yerine getirilmemesi.
277işte kullanmaKimi markaların yalın işlerde kullanılması.
278işverenin olacağı kararlaştırılmış bulguÇalışma sırasında bulunacak yenilikler için, işverenin belge alması önceden uygun bulunmuş ve anlaşmaya varılmış bulgular.
279kamu düzenine aykırıKamunun dirlik ve düzenini bozacak nitelik.
280kamu kurumlarınca işletilmeZorunlu durumlarda, karşılığı ödenerek ya da ödenmeyerek bulgunun kamu kurumlarınca işletilmesi.
281kamu malı olmaBir bulgunun ya da markanın yasalarda gösterilen koşullara uymaması nedeniyle, iyeliğini yitirmesi ve haklarının ortadan kalkması.
282kamu sağlığına aykırıMarka olarak kütüğe yazılmayı engelleyen nedenlerden biri.
283kamu yararı kuramıBulguculara belirli bir süre için koruma tanınması ve ondan sonra kamu yararına kullanma anlayışı.
284kamu yararına aykırıKamu yararına aykırı davranışlar.
285kamulaşmaYasalarda gösterilen nedenlerle ve koruma süresinin geçmesiyle, bir bulgunun kamu malı olması ve herkesin kullanabilmesi.
286kamulaşmış imlerMarka olarak kullanıla kullanıla ya da başka nedenlerle, artık ayırıcılık niteliği kalmamış imler.
287kamulaştırmaKamu yararına uygun olarak kullanılmayan ya da kullanılmaması gerekli görülen bulgunun, kamu kurumlarınca kullanılması için yapılan işlem.
288kamusal olmaYasalarda gösterilen nedenlerle ya da belirtilen sürelerin bitimi ile koruma hakkının kalkması.
289karışmanın gerçek olmamasıKarışma var gibi göründüğü halde, gerçekte böyle bir durumun bulunmaması.
290karıştırmaİki markanın, birbirine ayırt edilemeyecek derecede benzemesi.
291karşı çıkma hakkıYapılan işlemlere, yasalarda tanınan karşı çıkma hakkı.
292karşılık ilkesiİki ülke uyruklarına aynı hakların tanınması ilkesi.
293katılma paylarıParis Birliği'ne giren üyelerin, giderleri karşılamak üzere ödeyecekleri pay.
294kaydını silmekBulgu ya da markanın, yasalarda gösterilen koşullara uygun olarak kaydını silmek.
295kayıt silme davasıKütüğe yazımın gerçeğe uymaması nedeniyle açılan dava.
296kendi başına kayıt silmeKütüğe yazımı, ilgili yönetim eliyle doğrudan doğruya, yasalarda gösterilen nedenlerle silme.
297kendi yararına tekelci işletme hakkıBulgudan, yalnızca iyesinin yararlanıp başkalarının yararlanmamaları hakkı.
298kesin kütüğe yazımBaşvurmadan sonra yapılan incelemeler sonunda, geçici olarak yapılan işlemlerin kütüğe yazımına karar verilerek kesinleşmesi.
299kısıtlı tecim uygulamasıBulgunun işletilmesi için verilen özel izinde, tecimle ilgili kimi sınırlamaların yapılması.
300kimlik özellikleriBitkisel yeniliklerde bitkiyi belirten ve öteki bitkilerden ayıran özellikler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir