Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü - XML
Yapım İyeliği terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
301kişisel markalarBir kişi ya da firma tarafından kullanılan markalar.
302kişisel yasaklamalarKimi kişilerin özel izin vermelerinin ya da almalarının sınırlandırılması.
303kokusal imlerKimi malları belli etmek için kullanılan kokular (Almanya'da Braunschweiger Zeitung adlı gazete bir süre kokulu olarak yayımlanmıştır).
304kokusal markaBaşkalarından ayırıcı nitelikleri olan bir kokuyu marka olarak kullanma.
305kopyaYapım modeli ya da resim olarak kullanmak için, güzel sanat yapıtlarını olduğu gibi alma.
306korumaKütüğe yazımla doğan hakların başkaları eliyle, yasalara aykırı olarak kullanılmasını önleme.
307koruma göreviMarkanın, tüketicilerin aldanmasını önleme görevi.
308koruma işleviMarkanın, tüketicilerin aldanmasını önleyen bir başka görevi.
309koruma süresiBulgular ya da markalar için yasalarda belirtilen koruma süresi (Bizde bu süre markalar 10, bulgular için 15 yıldır).
310koruma ücretleriÖzel izin anlaşmalarında, izin verenin hakkını korumak için, verilmesi öngörülen değişmez ücretler.
311korumanın kapsamıKorumanın sınırlarını çizen ve nelerin koruma sınırı içinde kaldığını gösteren kapsam.
312koruyucu kaplarMalın dış etkilerden dokunca görmesini önleyen kaplar.
313koruyucu markalarAsıl markayı koruma amacı ile kütüğe yazdırılan benzer markalar (Arçelik markasının yanında benzer markaların yazdırılması: Akçelik, Ançelik, Atçelik, Apçelik gibi).
314köken adıBir yandan coğrafya ortamına, öte yandan yersel, geleneksel ve belirli üretim koşullarına bağlı olarak özel bir nitelik gösteren, belirli bir yerde üretilen ya da yapılan malı belirtmek amacıyla kullanılan ve herkesçe bilinen ad (Amasya elması, Ankara arm
315köken adını zorla alanBir yerde üretilmeyen ya da yapılmayan bir malın üzerine, ünlü olan o yerin adını koyan (Amasya'da üretilmeyen elmaya bu adı vererek genel satağa (piyasaya) sürme, Yunanlıların Kütahya çinileri diye satış yapmak amacıyla Kutahia demeleri gibi).
316köken adının saptanmasıHangi mal için hangi adların köken adı olacağının belli edilmesi.
317köken adının zoralımıKöken adının ilgisi bulunmayan kişilerce kullanılması.
318köken gösterme göreviMarkaların, malın hangi yerde üretildiğini ya da yapıldığını gösterme görevi.
319köken ülkeMarkanın ya da bulgunun kütüğe yazıldığı asıl ülke.
320köken ülke belgesiMarka ya da bulgunun asıl ve ilkin kütüğe yazıldığı ülkece, bu durumu belirtmek üzere ilgiliye verilen belge.
321kötü amaçla kütüğe yazımBaşkalarını zarara sokmak amacıyla yapılmış yazım.
322kralın kişisel gediğiDoğrudan doğruya kral eliyle bağışlanan ya da kendisine ayrılan gedik.
323kullanılmayan belgeyi bozmaÇeşitli nedenlerle kullanılmayan bulguların kullanılmasını sağlamak amacıyla, verilen belgelerin yok sayılması.
324kullanıma yönelmeBir markayı kullanmak için kütüğe yazdırma, eşyanın üzerine koymak için hazırlıklara başlama gibi işlemlerde bulunma.
325kullanma hakkıBir belgenin ya da markanın kullanılmasını sağlayan hak.
326kullanma müddetiMarkanın kütüğe yazılmadan kullanılması durumunda, daha önce kullanana tanınan hak (Kütüğe yazımda ve anlaşmazlıkta söz konusu edilir).
327kullanma niteliğiMarkanın, bir tecim adı taşıyan firmaca kullanılması koşulu.
328kullanma süresiMarkanın kütüğe yazılmadan kullanıldığı süre.
329kullanma yasağıKütüğe yazılı olup da koruma süresi biten ve yazımı yeniden yaptırılmayan markanın, bir süre başkaları eliyle kullanılmaması (Bu süre 551 sayılı yasada 3 yıldır).
330kullanmama süresiMarkanın asıl iyesinin iyeliğinden çıkması için, yasalarda belirtilen süre (Bu süre geçince bir başkası o markayı kullanabilir).

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir