Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü - XML
Yapım İyeliği terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
31ayrıcalıklıAyrıcalık elde eden.
32bağışlanan belgeden doğan hakBulgucuya verilen belge ile kazanılan hak.
33bağışlanan hakBulgucuya, koruma yönünden bağışlanıp öteki bulguculara göre ayrıcalı bir durum kazandıran hak.
34bağışlanan hakkın genişliğiBulgucuya verilen hakların kapsamı.
35bağışlanan hakkın niteliğiBulgucuya tanınan hakkın niteliği (ayrıcalık ya da bağışıklık hakkı gibi).
36bağışlanan hakkın süresiBulgucuya verilen koruma hakkını içine alan süre (5, 10 ya da 15 yıl. Bizde en son süre 15 yıldır).
37bağışlanan hakkın uygulama yeriVerilen hakkın uygulanacağı ulusal sınırlarla kısıtlı alan.
38bağlı bulgu belgesiBaşka bir bulgu temel alınarak yapılan yeni bir bulgu için verilmiş ve asıl bulgu belgesiyle ilgili bulunup, ondan bağımsız olarak kullanılmayan belge.
39bağlı kurumlarBir işletmeler birliğine bağlı bulunan ve çoğu kez özdeş markayı kullanan kurumlar.
40bağlı satış koşullarıÖzel izin verenin, alana karşı anlaşmaya koydurduğu, ham maddesini, donatımını, kendisinin sağlaması ve teknik kişilerini kendi kişilerinden seçmesi zorunluluğunu kapsayan koşullar.
41başkalaştırmaBaşkasının markasını, biraz değiştirerek kendi markasıymış gibi kullanma.
42başlama tarihiBulgu ya da markanın koruma süresinin başladığı tarih.
43başvurma dizgesiYapım haklarının doğumunu başvurmaya dayandıran dizge.
44başvurma yeriBulguyu kütüğe yazdırmak için başvurulan yer.
45başvurmada öncelik hakkıParis Birliği Anlaşması'nın 4. maddesine göre, bir ülkede yordamına uygun başvuran kişinin, bu başvurmasının öbür ülkelerde de yapıldığını ve o tarihten başlayarak doğduğunu sağlayan hak.
46başvurmanın yordamına uygunluğuBaşvurmanın, yasa ya da yönetmeliklerde belirtilen biçimde yapılması.
47bekleme süresiBaşvurmadan kütüğe geçirilme tarihine değin geçen zaman.
48bekleme zorunluluğuBaşvurulduktan sonra, çeşitli nedenlerle, kütüğe yazdırmak için bir süre beklemenin gerekmesi.
49beklenen hakBulgunun gerçekleşmesiyle o anda doğan kişisel hak.
50beklenen hakkı aktarmaBeklenen hakkı, karşılıkla ya da karşılıksız olarak başkasına bırakma.
51belgelendirilebilmeHer yönden yapılan inceleme sonunda, bir bulguya belge verileceğinin anlaşılması.
52belgelendirilir bulguYapılan inceleme sonunda belge verilebileceği anlaşılan bulgu.
53belgelendirilmez bulgularYeniliğinin bulunmaması ya da başka bir nedenle belge verilmesi olanaksız olan bulgular.
54belgeli bulguYeniliği kabul edilerek kütüğe yazılmış ve belgesi verilmiş olan bulgu.
55belgeli bulgunun işletilmemesiBelgesi alınmış bir bulgunun, yapım işlerine uygulanmaması.
56belgesiz bulguBelgesi alınamamış ya da alınmamış bulgu.
57belirtici nitelikBir markayı öteki markalardan ayıran nitelik (sözgelişi sözcükten kurulu bir marka ile resimli bir marka gibi ya da kartal resimli bir marka ile tüfek resimli markadaki birbirinden ayrı resimler).
58belirtmeğe yeterli özellikBir markayı ötekinden ayırmağa yeterli nitelikteki, yapısal ayrılıklardan her biri.
59benzekBir şeyi hiç bir değişiklik yapmadan uygulama ya da bir şeyin tam benzerini kullanma.
60benzeme ilkesiMarkaların, yok sayılmasında, birbirine benzerliği gözeten düşünce.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir