Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü - XML
Yapım İyeliği terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
601yatırımcılar belgesiBir ülkeye yatırım yapmak için başvuran kişilere verilen özel belgeler.
602yayımcıBahçe kültüründe elde edilen yenilikleri bir bölgede yetiştirmek, bitkisel belge iyesince yetkili kılınan kişi.
603yazar hakkıYazarlara, yapıtları için yasalarca tanınan iyelik ve başka haklar.
604yazım ve söyleniş yönünden benzerlikYazım ve söyleyiş yönünden benzerliği olması nedeniyle, marka olarak kullanılmayan imler.
605yedek markalar[ihtiyat markalar, paravana markalar]: İleride kullanılmak ya da markayı korumak üzere kütüğe yazımı yaptırılan markalar.
606yeni tekniği uygulamaYapım alanında gelişen ve yeni elde edilen tekniğin kullanılması ve böylece öncülük edilmesi.
607yenileme isteğiKütüğe yazımın yenilenmesi için yapılan istek.
608yenileme süresiYenileme isteğinin yapılabilmesi için yasalarda belirtilen süre.
609yenilemede hak süresiYenileme için başvurulabilecek olan süre (Korumanın bittiği tarihten başlayarak yasalara göre üç yıldır).
610yenilemenin sonuçlarıYenileme sonunda doğması gereken haklar.
611yenilemenin yokluğuYenileme yapılması gereken bir markanın yenilenmemiş olması.
612yenileyiciMarkaların yenilenmesini yapan ya da bulguya daha başka yenilikler ekleyerek onu geliştiren.
613yenilikÖzdeşi bulunmama, ortaya ilk kez konulma.
614yerli dilekçilerBir ülkenin uyruğu olan dilekçiler.
615yineleme olanağıSağlanan sonucun her zaman sağlanabilmesi, üretilebilirliği.
616yoğrumlu markalarResim ve yontu gibi yapıtlardan yararlanarak yapılan markalar.
617yoksayılmaBulgu belgesini, yasalarda belirtilen nedenlerle yok sayma ve kütükten silme.
618yöntem bulgu belgesiYapım işlerinde elde olunan yeni bir yöntem karşılığı verilen belge.
619yöntem bulgusuBir malın ya da bir durumun ortaya konulmasına, sürüp gitmesine, yönetilmesine, ortaya çıkmasını önlemeğe ilişkin teknik yollar konusundaki bulgu.
620yurda giriş izin belgesiBelçika ve İspanya'da kullanılan ve yabancı ülkeden belge alındığını gösteren geçici belge.
621yükümlülük belgesiDoğu Avrupa ülkelerinde bulgu belgesi yerine verilen ve bütün devlet kurumlarına, izinsiz yararlanma hakkı ve yetkisi sağlayan belge.
622yükümlülük bulgusuBir işletmedeki teknik çalışmalar sırasında sağlanan bulgu.
623zanaatlarEl ve kol gücü ile yapılabilen ve beceri isteyen işler.
624zorunlu işletmeSavaşta ya da barışta toplumun mal ve görevlerden belirli bir fiyatla ve eşit olarak yararlanmasının sağlanması gerektiğinde, bir belgeyi zorunlu olarak devletçe ya da devlet eliyle uygun görülenlerce işletme.
625zorunlu işletme koşullarıZorunlu işletme için yasalarda belirtilen koşullar.
626zorunlu izin düzeniYurt savunması ile ilgili konularda, ülkenin ekonomik kalkınması bakımından yasalarda gösterilen koşullarla uygulanan düzen.
627zorunlu özel izinYasalarda belirtilen durumlarda, kamu yararına kullanılması gereken özel izin.
628zorunlu özel izinle bağışlamaGerektiğinde, zorunlu izin kullanılması koşulu ile bulgu belgesinin verilmesi.
629zorunlu satın alma hakkıSovyet Rusya'da, verilen belgenin, zorunlu olarak satın alınması yolunda devlete tanınan hak.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir