Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü - XML
Yapım İyeliği terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
91bitkisel yeniliklerBitkilerin niteliklerini değiştirerek ortaya çıkarılan, yeni ve değişik bitki türü.
92bitkisel yenilikleri korumaBitkiler alanında elde edilen yeni sonuçları koruma.
93bozmakBir markayı ya da bulguyu, yasalarda yazılı nedenlerle ve yollarla yok saymak.
94bozulmuş markalarYönetim ya da yargı organlarının kararları gereğince kütükten silinen markalar.
95bölgesel belge anlaşmasıKimi bölgelerde, o bölgelerdeki ülkelerin belge işlerini bir örnek yapmak için düzenlenen anlaşmalar.
96bölgesel satış yasağıÖzel izin anlaşmalarında, izin verenin, alana kimi bölgelere satış yapmaması için yüklediği koşul.
97bölümsel benzetBir markanın kimi yerlerinde yapılan benzet.
98bulguBilinmeyen bir nesneyi ya da bir niteliği ortaya çıkarma.
99bulgu belgelerini bölümlemeKütüğe yazım kolaylığı sağlamak ve yinelemeleri önlemek için, bulgu belgelerini bilim dalları kümelemesine dayanan bir kurala göre ayırma.
100bulgu belgelerini uluslararası bölümlemeBulgu belgelerini, bilim dallarına ve ondalık dizgeye göre uluslararası bölümleme.
101bulgu belgelerinin alım satımıBulgu belgelerinin bir şey ya da para karşılığı alınıp satılması.
102bulgu belgelerinin bağımsızlığıÇeşitli ülkelerde kütüğe yazılı bulgu belgelerinin, birbirine bağlı olmaması ve bir ülkedeki geçersiz sayılmanın, öteki ülkelerdekileri etkilememesi.
103bulgu belgelerinin kendiliğinden kamu malı olmasıBulgu belgelerinin, yasalarda belirtilen sürenin geçmesiyle kamu malı olması.
104bulgu belgeli tekniklerBulgu belgesine bağlanmış ve böylece tekel hakkı altında bulunan teknikler.
105bulgu belgeli üretimBulgu belgesinin konusuna giren malların üretimi.
106bulgu belgeli yöntemlerin işletilmesiYeniliği kabul edilerek bulgu belgesi verilmiş olan yöntemlerin işletilmesi, onlardan yararlanılarak üretim yapılması.
107bulgu belgesiBulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını gösteren belge.
108bulgu belgesi dizgesinin tekelci sonuçlarıBulgu belgesi almakla ortaya çıkan hakların bağışladığı tekelci haklar.
109bulgu belgesi hakkının özel koşullarıBelge verilirken yapılması ya da yapılmaması gereken kurallarla, belgenin sınırlarını belirten koşullar.
110bulgu belgesi haklarıBulgu belgesinin ortaya çıkardığı, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen haklar.
111bulgu belgesi harçlarıBulgu belgesi alınırken ödenmesi yasalara bağlanmış harçlar.
112bulgu belgesi iyesiBulgu belgesini elinde bulunduran kişi.
113bulgu belgesi süresiBelgenin geçerli olduğu süre.
114bulgu belgesi üzerinde tutu hakkıBelge iyesinin, belgeyi gerektiğinde tutulaması hakkı.
115bulgu belgesi üzerinde yararlanma hakkıBulgu belgesi iyesinin belgeden yararlanma hakkı.
116bulgu belgesi üzerindeki haklarAlınan belge üzerinde, o belgeyi elinde bulunduranın işletme, başkasına bırakma, satma, özel izin verme gibi hakları.
117bulgu belgesi verilmesinde özel koşullarBelge verilirken gerekli bulunan ve belgeye yazılan koşullar.
118bulgu belgesi verme hakkıEgemen olanların bulgu belgesinin verilip verilmemesi konusundaki hakkı.
119bulgu belgesinden doğan haklarBulgu belgesiyle elde edilen koruma ve tekel hakları.
120bulgu belgesine bağlanamayan teknik bilgilerNitelikleri gereğince, belgeye bağlanma olanağı bulunmayan, yalnızca anlaşma konusu olabilen teknik bilgiler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir