Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü - XML
Yapım İyeliği terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
121bulgu belgesine bağlanan yenilikBir yenilik olarak kabul edilen ve bulgu belgesi verilebilen yenilik.
122bulgu belgesine bağlanmış teknik bilgilerNitelikleri yönünden tanımlanıp açıklanabilen ve böylece bir yöntem bulgusu niteliği taşıdığından, kütüğe yazılarak bulgu belgesi olmayan elverişli bilgiler.
123bulgu belgesine elatmaHerhangi bir biçimde (yazılı olan ve korunan yöntemle üretim yapılması gibi) bulgu belgesi konusunu, üçüncü kişiler eliyle haksız olarak uygulama.
124bulgu belgesine elkoymaBulgu belgesine, bir alacağın ödenmesi için icraca elkoyma.
125bulgu belgesini aktarmaBir şey karşılığında ya da karşılıksız olarak belgeyi başkasına verme.
126bulgu belgesini başkasına vermeBulgu belgesini bir şey karşılığında ya da karşılıksız olarak başkasına verme.
127bulgu belgesini bozmaBulgu belgesini yasalarda gösterilen nedenlerle yok sayma ve kütükten silme.
128bulgu belgesini tam işletmeBulgu belgesini her bakımdan tam olarak kullanma, ondan eksiksiz yararlanma.
129bulgu belgesini tümleyenBulgu belgesinin eksik olan yönlerini bütünleyen ve böylece onun tam olarak kullanılmasını sağlayan.
130bulgu belgesini veren ülkeBaşvurulan belgenin alındığı ülke.
131bulgu belgesinin asıl iyesiBelgeyi elinde bulunduran değil de belgenin hukuk açısından iyesi olan.
132bulgu belgesinin biçimiBulgu belgesinin boyutları, yazılacak özellikleri ve bunların yazılacağı yerleri gösteren düzen.
133bulgu belgesinin düşmesiYasalarda gösterilen nedenlerle belgenin kütükten silinmesi.
134bulgu belgesinin ekonomik etkisiBulgu belgesinin doğurduğu haklar yönünden, ekonomi üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri.
135bulgu belgesinin geçerliliğiBulgu belgesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılmaması.
136bulgu belgesinin işletilmemesiBulgu belgesinin yapım alanına uygulanmaması.
137bulgu belgesinin işletilmesiBulgu belgesini yapımda uygulayarak yararlanma.
138bulgu belgesinin kamulaşmasıYasada gösterilen nedenlerle ya da bir yargı ve yönetim organının kararı ile belgenin herkesçe kullanılabilir duruma düşmesi.
139bulgu belgesinin özel iyeliği kuramıBulgucunun,bulgu üzerinde tek ve salt iyeliği anlayışı.
140bulgu belgesinin sağladığı hakAlınan bir belgeyi elinde bulundurana yasaların tanıdığı hak.
141bulgu belgesinin sağladığı korumaBulgu belgesini almakla elde edilen koruma hakkı.
142bulgu belgesinin tutusuBelgenin, herhangi bir nedenle tutu olarak bırakılması.
143bulgu belgesinin ulusallığıBulgu belgesinin yalnız verildiği ülkede korunması ilkesi.
144bulgu belgesinin yokluğuYasalarda gösterilen nedenlerle, bir belgenin hiç verilmemiş gibi işlem görmesi.
145bulgu belgesiyle bağışlanan ayrıcalığa karşı inancaVerilen belgenin sağladığı ayrıcalığın gereği gibi ve özellikle kamu yararına kullanılması için belge iyesinden istenen inanca.
146bulgu belgesiyle bağışlanan hakları aktarmaBelge kapsamı içinde bulunan ve korunan hakların tümünü bir başkasına, karşılıksız ya da karşılıkla verilmesi.
147bulgu belgesiz teknik bilgilerNitelikleri yüzünden belge alınmaya elverişli olmayan ustalıklar.
148bulgu benzetiBulgu kapsamına giren malın üretiminde, benzer yolun kullanılması ya da benzerinin yapılması.
149bulgu derecesiBulgunun durumunu gösteren kuramsal ölçü.
150bulgu düzeyiBulgunun, uğraşıda iyi olan bir kimsenin yeteneğinin üstünde olması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir