Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü - XML
Yapıt Hakları terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
211toplumsal yapıt hakkı kuramıHer düşünü ürününün, yalnız onu yaratan iyesini değil, içinde yaşanılan toplumun da ürünü olduğunu savunan anlayış (Ord. Prof. E. Hirş konuyu genişçe işlemiştir).
212Türk Edebiyatçılar Birliği5846 sayılı yasanın 42. maddesine göre kurulan ve merkezi İstanbul'da bulunan birlik.
213Türkçeye çeviriyi koruma süresi5846 sayılı Yasanın 28. maddesiyle tanınan 10 yıllık süre.
214tüzel kişilerin yapıt hakkıTüzel kişilere yasalarda belirtilen koşullarla tanınmış yapıt hakkı.
215ulusallık ilkesiBern Birliğine girmiş ülkelerin uyruklarına kendi uyruğu gibi işlem yapılması.
216uygulamalı sanatlarÇeşitli amaçlarla kullanılabilecek sanat yapıtları ortaya koyan sanat dalı, zanaat.
217üç boyutlu yapıtlarTopografyaya ve mimarlığa, yapımsal estetiğe ilişkin maketler ve benzeri ürünler.
218yabancı ülkelerde yayımlanmış yapıtBir ülkenin dışında kalan bir ülkede yayımlanmış yapıt.
219yafta üzerinde yapıt hakkıNesneler üzerine konulan yaftaların biçimi ve düzeni ile ilgili olarak yasaların tanıdığı yapıt hakkı.
220yalınç özel izinAkçalı hak iyesinin başkalarına da izin verebilmesi koşulu ile verilen izin.
221yan haklarbk. komşu haklar
222yapıtİyesinin özelliğini taşıyan, gerek biçim ve gerekse içeriği bakımından birlik gösteren düşünü ve sanat ürünü.
223yapıt hakkıBir yapıt oluşturan kişiye tanınan ve yasalarla güvenlik altına alınan akçalı, öznel, izleme ve basım haklarının tümü.
224yapıt hakkı belgesiHakkın doğumu için kütüğe yazım kuralını kabul eden ve uygulayan ülkelerde, kütüğe geçirildiğini ve hakkın doğduğunu gösteren belge (eskiden bizde bu uygulama vardı, bugün ABD gibi ülkelerde görülmektedir).
225yapıt hakkı bildirimiYapıt hakkının korunması için ilgili yere yapılan bildirim.
226yapıt hakkı isteğinin kütüğe yazımıYapıt hakkının korunması için kütükte gereken işlemin yapılması.
227yapıt hakkı iyesiYapıta kendi özelliğini veren, yapıtı yaratan kişi.
228yapıt hakkı konusu yapıtların bölümlemeleriKütük işlemlerini düzenli olarak yürütebilmek ve hakların yokolmasını ve korunmasını sağlamak amacıyla yapılan sınıflar (ABD nde 13 sınıf bulunmaktadır).
229yapıt hakkı kütüğüYapıt haklarının doğumunu ve korunmasını sağlamak üzere düzenlenen kütük.
230Yapıt Hakkı OdasıYapıt hakkının doğumu için gereken işlemleri yürüten ve kütüğü tutan yönetim bölümü.
231yapıt hakkı olan yapıtKimi ülkelerde kütüğe yazılarak korunan, belli süresi henüz geçip kamuya mal olmamış ve yasalarda belirtilmiş koşulları taşıyan yapıt.
232yapıt hakkı olan yapıtların sınıflandırılmasıYapıt hakkı olan yapıtların bir temele göre sınıflara ayrılması.
233yapıt hakkı tüzesiYapıt haklarının sınırını, nasıl kullanılıp korunacağını ve niteliklerini belirten bilim dalı.
234Yapıt Hakkı YasasıYapıt haklarını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulan yasa (ülkemizde uygulanan yasanın adı: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'dur).
235yapıt hakkına elatmaHakkı olmayan birinin yapıt haklarını izinsiz olarak kullanması.
236yapıt hakkını yenilemeYapıt hakkının kütüğe yazımla korunduğu ülkelerde, yasaların koyduğu koşullarla uygun olarak, belirtilen koruma süresinin uzatılması.
237yapıt hakkının aktarımıBir bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak yapıt hakkının başkasınca kullanılmasına izin verme.
238yapıt hakkının korunmasıYapıt hakkının, yasalarda gösterilen biçim ve koşullarla başkalarına karşı korunması.
239yapıt hırsızlığıbk. çalıntı
240yapıt iyeleri birliğiYapıt iyeleri arasında kurulan birlik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir