Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü - XML
Yapıt Hakları terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
241yapıt iyeliğiBir yapıtı yaratan ve ona özelliğini veren kişinin yapıt üzerindeki çok geniş olarak kabul edilen hakkı.
242yapıt iyeliği belirgesiYapıtın üzerinde adı yazılı olanın ya da halka açık yerlerde ve radyolarla televizyonda iye olarak tanıtılan kişinin iye sayılması.
243yapıt iyeliği kuramıYasalarda ortaya konulan ve bütün hakların iyesi olarak kabul edilme düşüncesi.
244yapıt iyeliğinin aktarımıBir yapıtın bütün haklarının ya da kimi haklarının başkasına bırakılması.
245yapıt iyesiYapıtı yaratan kişi.
246yapıt iyesinin adını koymamaYapıtın belirli yerine, iyesi adının konulmaması.
247yapıt iyesinin haklarıYasalarda belli edilen akçalı öznel haklar.
248yapıt kazancıVergi yasalarına göre, yapıt hakkı karşılığı sağlanan ve vergi alınması gereken kazanç.
249yapıt kazançları ayrılığıVergi yasalarında belirtilen oranların vergi dışı bırakılması.
250yapıt kazançlarının vergilendirilmesiYapıt hakları karşılığı olarak sağlanan gelirlerin de vergi kapsamında düşünülmesi ve onlardan da vergi alınması işlemi.
251yapıt niteliğinde olmayan ürünlerBir yapıtın, çalma ya da oynama gibi başka biçimde halka sunulmasından oluşan sonuçlar.
252yapıt ücretiYapıtı yaratan kişiye bası, oynama ve çeviri karşılığı olarak ödenen para.
253yapıt yaratmaKişinin kişisel bilgi ve görgüleriyle yeteneklerini başkalarının bilgi ve görgüleriyle birleştirerek bir yapıt yaratması.
254yapıt yaratmakOluşturanın özelliğini taşıyan bir yapıt ortaya koymak.
255yapıta katılmaYapıtın ortaya çıkmasında çeşitli biçimlerde yapılan hizmet (teknik hizmetlerle ayrıntılara ilişkin yardımlar katılmaya esas tutulmaz).
256yapıtı satışa çıkarmaYapıtın basılarak, satılmak üzere satış yerlerine gönderilmesi.
257yapıtın adıYapıta iyesi ya da yayımlayanı tarafından konulan ad.
258yapıtın biçimiBasılıp yayımlanmış bir yapıtın boyutları ve dış görünüşü.
259yapıtın devletçe denetlenmesiYayımlanan bir yapıtın kamu zararına olmamasını sağlamak için denetlenmesi.
260yapıtın dış görünüşüYapıtın boyutları ve kapağı bakımından görünüşü ve özelliği.
261yapıtın imiBir yapıtın üzerine ayrıca konulan iyesinin ya da yayımlayanın imi.
262yapıtın kamuya sunulmasıYapıtın, çeşitli araçlarla çoğaltılarak piyasaya sunulması.
263yapıtın koruma süresiYapıtın akçalı haklarının korunması için yasalarda öngörülen süre.
264yapıtın köken ülkesiYayımlanmış olan yapıtlarda, yayımın ilk olarak yapıldığı ülke aynı anda yayım halinde en kısa koruma süresi tanınan ülke yayımlanmamış olanlarda ise yapıt iyesinin ülkesi.
265yapıtın kütüğe yazımıYapıt hakkının yazımla korunduğu ülkelerde, yapıtın yapıt kütüğüne geçirilmesi.
266yapıtta çok iyelikBirlikte çalışarak ya da ayrı konuları ayrı ayrı işleyerek yaratılan yapıttaki yapıt iyeliği.
267yapıtta değişikliği önlemeYapıtın herhangi bir biçimde değiştirilmesini önlemek hakkı ve yetkisi.
268yapıtta iyeler birliğiBirden çok kişilerin katılmasıyle ortaya konan ve ayrılmaz bir bütün niteliğinde olan yapıtlardaki durum.
269yaratıOrtaya bir yapıt koyma.
270yaratıcı düşünü çalışmasıOrtaya bir yapıt koyucu nitelikte ve bu amaçla yapılan çalışma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir