Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
301bırakıntı gözenekliliğiGerek yüzey pürüzleri, gerekse bırakım sırasında oluşan gaz yuvarlar nedeniyle, bırakıntıda beliren gözeneklilik.
302bırakıntı kabarmasıKaplanmış yüzeylerin, özellikle kaplamadan sonra ısınmaları sonucu kabarması.
303bırakıntı kalınlığıKaplanmış olan yüzey ile bırakıntının dış yüzeyi arasındaki dikey uzunluk. Bırakım derinliği diye de bilinir.
304bırakıntı metal kesimiDolgu metali kullanılmış kaynaklarda, iri direksi tanelerden oluşan en üstteki kesim.
305bırakıntı parlaklığıKaplama işlemi sırasında, parlaklaştırıcılar kullanarak ya da sonradan açkılama ile bırakıntının kazandığı parlaklık.
306bırakıntı pürüzlülüğüKaplama yunağının pisliğinden ötürü, çözelti içindeki yabancı parçacıkların, işlem sırasında bırakıntıya karışıp yarattığı pürüzlülük.
307bırakıntı tutmasıBırakım işleminin sonucunda, bırakıntının kaplama yapılan yüzeye tutması.
308biçimlemeLevha, saç ve şeritleri, mekanik işlemler yoluyla istenilen biçime sokma işlemi.
309bileşim değişimiBir dizge ya da yapı içerisinde, bileşimin değişik yerlerde gösterdiği başkalık.
310bindirmeli bağlantıbk. bindirmeli kaynak
311bindirmeli kaynakBindirme kaynağı yapma işlemiyle oluşmuş kaynak. Bindirmeli bağlantı diye de bilinir.
312bindirmeli kaynak yapmaKaynak yapılacak parçaları, üst üste koyarak yapılan kaynak işlemi.
313Bingham dağlayıcısıBileşiminde bakır ve alüminyum bulunan çinko temelli alaşımlara uygulanan ve 50 cc alkol içine 20 damla hidroklorik asit damlatarak oluşturulan elektrikli dağlayıcı.
314bir potalı kalaylama280°-325°C sıcaklık aralığında uygulanan en kolay kalaylama yöntemi.
315birbiçimliDağılış bakımından eşitlik gösteren durum.
316birbiçimli sertlikEşit değer ve derinlikte dağılmış olan sertlik.
317birbiçimli yapıBileşimi, çökeltileri, tane büyüklüğü ve özellikleri eşit olarak dağılmış yapı.
318birbiçimlilikBirbiçimli olma özelliği.
319birikintiBirikme sonucu oluşmuş küme.
320birikmeBir yapıda, kimyasal bileşenlerden birinin belli bir yerde birikerek, yapıdaki ortalama yüzdesinden sapma göstermesi olayı.
321birikme alanıBirikme elementinin biriktiği alan.
322birikme elementiBirikme oluşturan element.
323birinci evre grafitlemesibk. birincil grafitleme.
324birincil çökelmeBir katılaşma ya da dönüşümde, beliren ilk ya da ana çökelme.
325birincil çökeltiBirincil çökelme sonucu oluşan çökelti.
326birincil fazBir katılaşma ya da dönüşümde beliren ilk ya da ana faz.
327birincil ferritPerlit dönüşümü başlamadan önce, ostenitten çökelen ferrit.
328birincil filizlenmebk. filizlenme.
329birincil grafitlenme1. Ak dökme demirin, ostenitleme ve dönüşül sıcaklığa soğutulması sırasında, yapısındaki karbürün grafite dönüşümü olayı. 2. Bunun için yapılan ısıl işlem.
330birincil ostenitSıvı alaşımdan çökelen ostenit.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir