Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
331birincil sementitSıvı alaşımdan ya da ostenitten çökelen sementit.
332biryapımlamaSıcak ya da soğuk işlenir dökümlerdeki birikintiyi ve katlaşmayı azaltmak ya da gidermek ve bileşimi eşit kılmak için, uzun süre yüksek sıcaklıklarda tutularak yapılan ısıl işlem.
333biryapımlıBileşimi ve özellikleri eşit olarak dağılmış olan.
334biryapımlı çekirdeklenmeMetal yapının içinde, yaklaşık olarak eşit aralıklarla ve yeğsiz olarak oluşan çekirdeklenme olayı.
335biryapımlı çökelmeMetal yapının içinde yaklaşık olarak eşit aralıklarla ve yeğsiz oluşan çökelme.
336biryapımlı karbonlamaBir çeliği, bir yüzeyinden karşı yüzeyine dek, eş karbon bileşimli yapmak ereğiyle uygulanan karbonlama işlemi.
337biryapımlı kurşunÇelik yüzey üzerinde, özel yöntemlerle kurşun eriterek elde edilen kalın kurşun örtü.
338biryapımlılıkBiryapımlı olma özelliği.
339bitirmeMekanik, ısıl ya da yüzey işlemlerinin en son uygulama bölümünde yapılan işlem ya da işlemler.
340bitirme haddesiHaddeleyerek yapılan bitirme işlemlerinde kullanılan hadde.
341bitirme işlemiBitirmeyi gerçekleştirmek için uygulanan belirli işlem.
342Bolton ayıracıKır dökme demiri dağlamada kullanılan özel bir ayıraç.
343bonderlemeBoyamadan önce, metal yüzeylere ince bir fosfat örtü uygulama işlemi.
344borÇelikleri sertleştirmede kullanılan, kahverengi, amorf toz ya da sarı kristal element. A. A. 10.82, A. S. 5, Ö. A. 2. 3, E. S. 2300°C.
345bor çeliğiBileşiminde, % 0.001-0.003 arasında bor bulunan çökelme sertleşmeli çelik.
346Bower-Barff süreciSubuğulu karartma işleminden sonra, 150°C'da tutulan bezir yağına daldırılarak, yağın çelik yüzeyde yükseltgenmesine dayanan yüzey işlem süreci.
347boya tutmasıMetal yüzeylere uygulanmış boyanın yüzeye tutması.
348boyamaMetal yüzeyleri boya ile örtme işlemi.
349Boylston ayıracıbk. nital.
350boyut değişimiIsıl işlem ya da yüzey işlemi sırasında, ısıl, kimyasal ya da dönüşümsel nedenlerle, parçaların boyutlarında görülen değişim.
351boyut denetimiParçaların, ısıl işlem sonucu doğabilecek boyutsal değişimlerini yoklama işi.
352boyut tutmaIsıl işlem sırasında, sıcaklık değişimleri sonucu çatlamalarını önlemek için, parçalara boyuttutar içinde ısıl işlem uygulama.
353boyut tümlemeMekanik işleme ya da öteki işlemler sırasında, boyutların gereken değerlere ulaşmaması durumunda, genellikle kaplama yoluyla bu boyutları istenilen değere getirme.
354boyutsal dengelilikIsıl işlem sonucu, boyut değişimi göstermeme durumu.
355boyuttutarIsıl işlem sırasında, boyutsal değişimlerini önlemek için, parçaların içine konuldukları metal nesne.
356boyuttutarda suvermeSuverilen parçaların, işlem sırasında biçim değiştirmelerini önlemek için, boyuttutar kullanılarak yapılan su verme işlemi.
357bozukBozulmaya uğramış olan.
358bozulma payıUygulamada doğruluğu sağlamak için, parçaların bozulması düşüncesiyle, gereğinden çok bırakılmış pay.
359bozundurmaBozunuma uğratma işlemi.
360bozundurma süreçleriMetal ve alaşımlara, bozunum için uygulanan mekanik süreçler.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir