Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
451çelik çözümlemeÇeliğin bileşimini saptamak için yapılan kimyasal çözümleme işlemi.
452çelik çubukMühendislik uygulamalarında, işlenmeğe hazır çelikten yapılmış çubuk.
453çelik dökümÇelikten yapılmış döküm.
454çelik dökümüErimiş çelikleri, kalıplara dökme işlemi.
455çelik eritmeÇelik yapmak ereğiyle, uygun fırın ya da ocaklarda yapılan eritme işlemi.
456çelik halatÇelik telleri, bir eksen çevresinde uzunlamasına sararak yapılan halat.
457çelik içyapısıParlatma ve dağlama île belirlenip, gözetleçli inceleme sonucu görülen, çeliğin tane, çökelti ve fazları ile kristal kusurlarının tümü.
458çelik iplikİplik biçiminde çekilmiş, çok küçük çaplı çelik tel.
459çelik kütükKesitleri 15 cm x 15 cm ile 30 cm x 30 cm arasında değişen, haddelenmiş, uzun çelik parça.
460çelik levhaGenellikle, 20 cm ile 125 cm. genişlikte, yaklaşık olarak 0.6 cm. kalınlıkta, ya da 125 cm.den daha geniş ve yaklaşık olarak 0.45 cm. kalınlıkta olan, sıcak haddelenmiş çelik parçalar.
461çelik saçKalınlığı en çok 0.60 cm. ve genişliği en az 30 cm. olan ince çelik.
462çelik seçimiBelli bir uygulama için, en uygun çeliği seçme işi.
463çelik şeritÇelikten yapılmış şerit.
464çelik takozGenellikle 5 cm. x 5 cm. ile 15 cm. x 15 cm. değerleri arasında kesit alanı olan, haddelenmiş uzun çelik parça.
465çelik telÇekme yöntemi ile elde edilen, çelikten yapılmış tel.
466çelik temelTeneke yapımında, kalaylamanın uygulandığı 2,54 x 10¯² cm. kalınlığındaki çelik şerit ya da saç.
467çelik yapmaBelli bileşimde bir çeliği yapmak için girişilen eritim, döküm ve işleme işlemlerinin tümü.
468çelik yassı kütükGenellikle, 5-25 cm. kalınlığında ve 60-150 cm. genişliğinde olan haddelenmiş kütük.
469çelik yünAşındırıcı temizleme işlemlerinde kullanılmak için, boyunca keskinleştirilmiş ince uzun çelik tel ya da iplikten yapılmış, yumak görünüşünde yüzey temizleme aracı.
470çembersel kuyuKuyu biçimli ısıtma fırınlarının çembersel olanı.
471çentikÇarpı deneyi için, metal örneklerin üzerine belirli boyda açılan girinti.
472çentik açmaÇentik yapmak üzere bir yüzeyi çentme.
473çentik tokluğuÇentikli örnek parçaların kırılması için, gerekli erkede yansıyan özellik.
474çentikli çubukÜzerine çentik açılmış olan metal çubuk.
475çentikli çubuk çarpı deneyiMetallerin birden yüklemelerdeki kırılma özelliklerini saptamak için, çentikli örnek parçalarla yapılan deney.
476çentikli örnekÇentikli çubuk çarpı deneyinde kullanılmak için, üstüne çentik açılmış olan çubuk.
477çentmeYüzey pürüzlerini giderme amacıyla, metal yüzeyleri yontma işlemi.
478çevirimli örtmebk. kimyasal çevirimli örtme.
479çevirimli örtübk. kimyasal çevirimli örtü.
480çevre toklaştırmaTren tekerleklerinin ısıl işlemlerinde uygulanan ve tekerleğe seçmeli su verme temeline dayanan özel bir ısıl işlem.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir