Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
541çözüşme hızıNitrürleme işlemi için uygulanan amonyak gazının çözüşme hızı.
542çözüşükBir kimyasal bileşiğin, bileşenlerine ayrışmış olma durumu.
543çözüşük amonyakAzot ve hidrojen bileşenlerine ayrılmış amonyak.
544ÇsöSertleştirme öncesi çapının simgesi.
545çubuk ısıtma fırınıÇelik çubukların, sıcak haddelenmeden önce, içinde ısıtıldıkları fırın.
546çukurizBir sertlik deneyinde kullanılan sertlikölçerin, yük uygulanması sonucu, sertliği ölçülen yüzeyde bıraktığı iz.
547çukurizaçarBir sertlikölçerde, yükleme sonucu çukuriz açan uç.
548çukurizaçar girinimiÇukurizaçarın oluşturduğu girinim.
549D. S. S. çizgeleriDönüşüm, süre, sıcaklık çizgelerinin simgesi.
550Daeves ayıracıKromlu çeliklerin karbürlerini ve yüksek hız çeliklerinin volframlı bileşiklerini belirlemede kullanılan bir dağlama ayıracı.
551dağınık fazİçdüzey içinde, dağınmış olarak çökelmiş faz.
552dağınımBir katı fazın, bir sıvı ya da başka bir katı faz içinde, az çok eşit aralıklarla, dağınık olarak bulunması durumu.
553dağınım sertleşmesiAlaşımlarda, çökeltilerin dağınım düzgünlüğünden doğan sertleşme olayı.
554dağlamaGözetleçli inceleme için, metal yüzeyleri, uygun çözeltiler ile etkileme işlemi.
555dağlama çatlağıAşırı dağlama sonucu ortaya çıkan çatlak.
556dağlama çözeltisibk. dağlayıcı.
557dağlama deneyiİçyapının sağlamlığını, kusursuzluğunu saptamak için, haddelenmiş parçanın belirli yerlerinden alınmış örnekleri dağlayarak yapılan deney.
558dağlanıkDağlama uygulanmış olan.
559dağlayıcıDağlama işlemlerinde kullanılan çözelti, dağlama çözeltisi diye de bilinir.
560daldırık boyaDaldırmalı boyama yoluyla oluşturulmuş boya katı.
561daldırık elektrotFırın ya da yunak ortamına, daldırılmış olarak tutulan elektrot.
562daldırık elektrotlu fırınElektrotları, sıvı ortama sürekli olarak daldırılmış tutulan fırın.
563daldırık fosfat örtüDaldırmalı fosfat örtme yoluyla oluşturulmuş örtü.
564daldırık kaplamaDaldırmalı kaplama yoluyla oluşturulmuş kaplama.
565daldırık örtüDaldırmalı örtme işlemi sonucu kazandırılan örtü.
566daldırılır elektrotlu fırınDaldırılıp çıkarılabilen elektrotları olan kurşun, yağ ve tuz yunakları gibi fırın.
567daldırmaBir parçayı, işlem için sıvı bir ortama sokma.
568daldırma dizgesiDaldırma işleminin, belirli yöntem ve koşullarda yapılma biçimi.
569daldırma süresiYağ, tuz ve kurşun yunaklarında yapılan ısıl işlemler için gerekli süre.
570daldırmalı boyamaDaldırma yoluyla uygulanan boyama işlemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir