Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
751dövme kaynağıDövme kaynağı yapma işlemi sonucunda oluşan kaynak.
752dövme kaynağı yapmaYüksek sıcaklıklarda ısıtılmış parçaları döverek kaynak yapma temeline dayanan, bir tür yoğruk kaynak yapma yöntemi.
753dövmeçÜzerinde dövme işlemi yapılan aygıt.
754dövük demirTecimsel olarak sağlanabilen demir metalinin en arısı. (Bileşiminde, en çok % 0.035 karbon bulunur.)
755dövülgenDövülebilme özelliği gösteren yumuşakça.
756dövülgen dökme demirDövülgenleştirme işlemi ile elde edilmiş ve bileşim sınırları, % 2.25-3.00 karbon, % 0.3-0.5 mangan, % 0.60-1 .15 silisyum, % 0.06-0.11 kükürt ve % 0.05-0.08 fosfor olan dökme demir.
757dövülgen dökümbk. dövülgen dökme demir.
758dövülgen pik demirBileşimi % 3.0-4.5 karbon, % 0.50-1 .25 mangan, % 0.1-0.3 fosfor ve % 0.75-3.50 silisyum arasında kalan pik demir.
759dövülgenleştirmeYapılarında sementit olarak bulunan karbonu, grafite çevirip yumuşaklık ve dövülgenlik özelliği kazandırmak ereğiyle, dökme demirleri, çok yavaş ve denetimli olarak 900°C'a dek ısıtma, orada birkaç gün tutma, yavaşça ve denetimli olarak soğutma işlemi.
760dövülgenlikMetallerin dövülebilme özelliği.
761dövülmüş gümüşMekanik olarak dövülüp inceltilmiş gümüş.
762dövümDövme işlemi ile biçimlendirilmiş metal parça.
763Ds1 sıcaklığıOstenitin, perlite dönüşmeğe başladığı duraksama sıcaklığının simgesi.
764Ds2 sıcaklığıÇelikler soğurken, mıknatıslılık özelliğinin belirdiği duraksama sıcaklığının, eskiden kullanılan simgesi.
765Ds3 sıcaklığıÖtekdoidüstü çelikler soğurken, ostenitten, ötektoid öncesi sementitin çökelmeğe başladığı duraksama sıcaklığının simgesi.
766durağan mıknatısDış etkiler olmadan, mıknatıslılık özelliklerini sürdüren mıknatıs.
767durağan paklamaBir seyreltik asit yunağında, çelikleri, daldırarak ve işlem sonuna dek kımıldatmadan tutarak yapılan paklama.
768duraksama noktasıBelirli bileşimdeki bir yapıda, faz dönüşümünün oluşumu sırasında beliren ısıl duraksamanın olduğu sıcaklık.
769duraksama sıcaklığıbk. duraksama noktası.
770durdurmaTemizlemek ve gözden geçirmek için, bir fırının çalışmasına son verme.
771durdurucuKimi örtme işlemlerinde, yüzey bölgelerini örtmek için kullanılan özdek.
772durdurucuyla örtmeSeçmeli ısıl işlem ve yüzey işlem uygulamalarında, bu işleme girmesi istenilmeyen yüzey bölgelerini, bir ön işlemle örtme.
773durgun havaHavada yapılan soğutma işlemlerinde, soğutma ortamı olarak kullanılan devinimsiz hava.
774durgun teknede kaplamaDevinimi olmayıp, belirli bir yerde duran tekneler içinde, özellikle büyük parçalara uygulanan kaplama işlemi.
775durulamaParçaların tamamlanan ısıl işlem ve yüzey işlemlerinden sonra, yüzeylerinde kalmış olan kimyasal bileşik ve çözelti artıklarını gidermek için, genellikle su ile yapılan temizleme işi.
776durulama birimiTeneke yapımında, çelik şeritlerin, temizlek ya da paklaçtan geçtikten sonra durulandıkları yer.
777durulama teknesiGenellikle, düşük karbonlu çeliklerden ya da galvanizli saçtan yapılan, içinde durulama işlemi yapılan tekne.
778durulama yunağıİçinde durulama işlemi yapılan yunak.
779düğme deneyiGalvanizlenmiş tellerin, kendi çaplarına eşit bir çap çevresinde sarıldıktan sonra, örtülerinin, çatlayıp çatlamayacağını anlamak için yapılan bir deney.
780düralüminBileşiminde az olarak magnezyum, mangan ve silisyum bulunan % 4 bakırlı, yaşlanabilir bir alüminyum alaşımı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir