Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
841emayeBileşimine, kalay ikioksit (SnO2) eklenmiş cam sınıfından özdek.
842emaye fırınıEmayeleme işleminde kullanılan özel fırın.
843emaye levhaYüzeyi emayelenmiş levha.
844emaye metal levhaYüzeyi emayelenmiş metal levha.
845emaye rengiEmayenin görünen rengi.
846emaye telYüzeyi emayelenmiş tel.
847emayelemeEmaye ile kaplama işlemi.
848emayeliEmayeleme işleminden geçmiş olan.
849emdirikEmdirme olayına uğramış olan.
850emdirik çözeltiİstenmeyen özdeklerle dolmuş çözelti.
851emdirik örtüEmdirmeli ya da yayınımlı örtme işlemiyle oluşturulmuş örtü.
852emdirik yüzeyYağ, katı yağ, toz vb. istenmeyen özdeklerle, oldukça pislenmiş yüzey.
853emdirmeBir ortamın ya da yüzeyin, kendinden başka özdekleri üstüne ya da içine çekmesi olayı.
854emdirmeli örtmeParçayı katı dolgu özdeğiyle sarıp, bir taşıyıcı gaz kullanarak yapılan metal yüzeyleri örtme işlemi.
855emmeçFırın ya da yunakların bulunduğu çalışma yerlerinden, ağılı ve öteki gazları atmağa yarayan araç.
856en düşük sertlikSertleştirilmiş bir parça üzerindeki en küçük sertlik değeri.
857en yüksek sertlikSertleşmiş bir parça üzerindeki en büyük sertlik değeri.
858Endurion süreciÇelik yüzeylerin fosfatlanmasında uygulanan ve kaynar çözeltiye daldırma yoluyla yapılan bir fosfatlama süreci.
859epsilon demir karbürüÇeliklerin menevişlenmesi sırasında, 250°C dereceye dek çökelen, Fe2.4C bileşiminde dengesiz bir demir karbürü.
860erimeMetallerin, erime sıcaklıkları üzerinde ısıtılmalarıyle, katı durumdan sıvı duruma geçmeleri olayı.
861erime noktasıBir atmosfer basınç altında, bir metalin, katısı ile sıvısının denge durumunda bulunduğu değişmez sıcaklık.
862erime sıcaklığıErime olayının olduğu sıcaklık, erime noktası da denir.
863erimeyen elektrotKaynak işlemi süresince, erimeyen ve durağan kalan elektrot.
864erimişErime sıcaklığı üzerinde ısıtılıp, sıvı durumuna gelmiş olan.
865erimiş kaynakKaynak işleminde, kaynak olan bölgenin katılaşmadan önceki durumu.
866erimiş kurşun yunağıErimiş kurşun ortamlı bir ısıl işlem yunağı.
867erimiş metal yunağıIsıl işlem ve yüzey işlemlerinde kullanılan, erimiş metal taşıyan yunak.
868erimiş tuzIsıl işlem yunaklarında kullanılan, eritilmiş tuzlardan oluşmuş bir sıvı ortam.
869erimiş tuz yunağıIsıl işlem için kullanılan ve ısıl işlem ortamı, erimiş, tuzlardan oluşan yunak.
870eritkenKaynaşmayı kolaylaştırmak için kullanılan ve katışkılar ile bileşerek erimiş metali anlaştırma görevini gören bileşik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir