Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
61alazlı menevişlemePüskürterek yapılan su verme işlemlerinde, soğutulan yerleri alazlama yoluyla menevişleme işlemi.
62alazlı sertleştirmeÇelik yüzeyleri, alazlayarak ya da sıcak gazlarla birden ostenitleme sıcaklığına çıkarıp hızla soğutarak yapılan sertleştirme işlemi.
63alazlı tavlamaParçayı doğrudan alazlayarak uygulanan tavlama işlemi.
64alfa bölgesiDemir-karbon denge çizgesinde, yalnız alfa fazının dengeli olarak bulunduğu bölge.
65alfa demiri910°C 'a dek dengeli kalan, oylum özekli küpsel yapılı demir eşözdeği.
66alfa dengeleştiriciDemir-karbon dizgesinin alfa fazının dengeliğini artıran alaşım elementi, alfa yapıcı, alfa yapıcı element ferrit dengeleştirici element diye de bilinir.
67alfa fazıFerritin öteki adı.
68alfa pirinciBileşiminde % 40'a dek çinko bulunan ve yapısı yalnız alfa katı çözeltisinden oluşan pirinç.
69alfa yapıcıbk. alfa dengeleştirici
70alfa yapıcı elementbk. alfa yapıcı.
71alfa-beta pirinciBileşiminde % 40-46 çinko bulunup, yapısı alfa ve beta katı çözeltilerinden oluşan pirinç.
72alın bağlantısıbk. alın kaynağı.
73alın kaynağıAlın kaynağı yapma işlemi sonucu oluşan kaynak, alın bağlantısı diye de bilinir.
74alın kaynağı yapmaYüzeyden yapılan bir tür kaynak yapma işlemi.
75alkali metalAlkali özelliği gösteren, lityum, sodyum, potasyum, rübidyum ve sezyum metallerinin ortak adı.
76alkali toprak metaliBerilyum, mağnezyum, kalsiyum, strontiyum, baryum ve radyum ikideğerlikli metallerinin ortak adı.
77alkaliIi çözeltiAlkali özelliği gösteren çözelti.
78alkaliIi dağlamaMekanik işlemler sırasında oluşmuş çizik ve benzeri yüzey kusurlarını azaltmak ya da gidermek amacıyla, alkali çözeltiler içinde yapılan dağlama.
79alkalili kabuk almabk. alkalili kabuksuzlaştırma.
80alkalili kabuksuzlaştırmaÇelik yüzeylerden pas, ince kabuk ve benzeri özdekleri gidermek için, sodyum hidroksit temeline dayanan çözeltiler kullanarak yapılan kabuksuzlaştırma işlemi, alkalili kabuk alma, alkalili pas alma ve alkalili passızlaştırma diye de bilinir.
81alkalili pas almabk. alkalili passızlaştırma.
82alkalili passızlaştırmabk. alkalili kabuksuzlaştırma.
83alkalili temizlemeKaplama ya da başka bir bitirme süreci uygulanmadan önce, metal yüzeylerden yağı, yarıkatı ve katı pislikleri gidermek için, alkalili çözeltiler kullanılarak yapılan bir temizleme işlemi.
84alkalili temizleyiciAlkalili temizleme işlemlerinde kullanılan temizleyici.
85Allen metaliBileşiminde % 55 bakır, % 40 kurşun, % 5 kalay ve az kükürt bulunan özel bir yatak alaşımı.
86alnico alaşımıAlüminyum, nikel ve kobalt elementlerinden oluşan özel bir dizi alaşım.
87Alrak süreciAlüminyum ve alüminyum alaşımlarını, kaynayan % 5 sodyum karbonat, % 1 sodyum kromat çözeltisine daldırarak, koruyucu bir yüzey kazandırmak için uygulanan bir süreç.
88alt beynitMb sıcaklığı yakınlarında, eşısıl dönüşümünde oluşan küçük taneli beynit.
89alt birikimBirikim elementinin birikim alanındaki yüzdesinin, alaşımdaki ortalamasından düşük olduğu birikim olayı.
90alt dönüşülDönüşül değerler altındaki değerlere değgin olan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir