Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1441katalizörKataliz olayını yapan ve kendisi değişime uğramayan özdek.
1442katı çözeltiİki ya da daha çok elementin oluşturduğu, katı durumdaki çözelti.
1443katı karbonlamabk. doku karbonlama.
1444katı karbonlayıcıKatı durumda olan karbonlayıcı.
1445katı örtüOdun kömürü, kok kömürü tozu ya da benzeri katı özdeklerden oluşan örtü.
1446katı örtü özdeğiKatı örtü oluşturan özdek.
1447katı yağAkışkansılığı yüksek, pelte görünüşlü yağ.
1448katı yağ gidermeMetal yüzeyler üzerindeki katımsı yağları, uygun çözeltiler kullanarak gideren bir temizleme yöntemi.
1449katı yağ sürmeYenime karşı korumak ereğiyle, metal yüzeyleri, katımsıyağ sürerek örtme işlemi.
1450katı yağlı kalaylamaEritken olarak çinko klorürle birlikte katı yağ kullanılarak yapılan kalaylama yöntemi.
1451katılamaYüksek sertlik ve katılık kazandırmak ereğiyle, yüzeyleri, uygun toz özdeklerle yüksek sıcaklıklarda ısıtarak yayınım yoluyla yapılan ısıl işlem, karbonlama da denir.
1452katılama fırınıİçinde katliama işi yapılan fırın.
1453katılama ortamıİçinde, sert bir yüzey elde etmeyle sonuçlanan karbonlama gibi işlemler yapılan ortam.
1454katılaşmaSıvı durumdan katı duruma geçme olayı.
1455katılaşma aralığıAlaşım ve karışımların katılaşmalarının sürdüğü sıcaklık aralığı.
1456katılaşma eğrisiDenge çizgesindeki ısınma sırasında, erimenin başladığı ve soğuma sırasında, katılaşmanın son bulduğu sıcaklıkları gösteren eğri.
1457katılaşma sıcaklığıArı metallerin katılaştığı sıcaklık, donma noktası diye de bilinir.
1458katılaştırmaKatılaşma yaptırma işlemi.
1459katılmış karbonKarbonlama işlemiyle, çeliğin birim yüzeyine kazandırılan karbonun ağırlığı.
1460katımBir ortamı, karışımı, çözeltiyi ve benzerini istenilen bileşime getirmek için katılan nicelik.
1461katım özdeğiElektrolitin, özelliklerini değiştirmeden bırakıntının özelliklerini değiştiren ve elektrikli kaplama işlemlerinde kullanılan özdek.
1462katışıkİçinde ya da yapısında katışkı bulunan.
1463katışık metalYapısında katışkılar bulunan, arı olmayan metal.
1464katışıklıkKatışık olma durumu.
1465katışkıKatılaşma sırasında, metal ya da alaşımlar içinde istenmeden kalan element, bileşik.
1466katışkı elementiKatışıklık yaratan element. artık element de denir.
1467katıyuvarSert çelikten yapılmış yuvar.
1468katıyuvarlı fıçılamaFıçılama yöntemiyle, sıvı bir ortam içinde ve çelik katıyuvarlar kullanarak yapılan parlaklığı artırma işlemi.
1469katıyuvarlı fıçılama bileşiğiKatıyuvarlı fıçılama işleminde, sıvı ortama eklenen sabunlu bileşik.
1470katıyuvarlı yatakSert katıyuvarlar üzerinde dönme temeline dayanan çelikten yapılmış yatak.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir