Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1621kromSert, ak renkli, demire benzer, paslanmaz çeliklerin en önemli bileşeni olan yüksek yenime dirençli metal. A. A. 52.01, A.S. 24, Ö. A. 6.92, E.S. 1615° C.
1622krom alaşımıKromun öteki elementlerle yaptığı krom temelli alaşım.
1623krom bakırBileşiminde % 8 krom bulunan ve yaşlanmayla sertleşen bir bakır alaşımı.
1624krom çeliğiEn önemli beleşeni krom olan, karşıyenim özellikli, ikincil sertleşmeli çelik.
1625krom dökme demiriTemel alaşım elementi krom olan ve karşıyenim özellikli dökme demir.
1626krom emdirmebk. kromlama.
1627krom kaplamaGenellikle yenime karşı korumak ve güzel bir görünüş vermek ereğiyle, metal yüzeyleri, kromla kaplama işlemi.
1628krom kaplıKrom kaplama işlemi uygulanmış olan.
1629krom kaplı saçKrom kaplama işlemiyle yüzeyi krom kaplanmış çelik saç.
1630krom karbürleriKrom metalinin karbon ile yaptığı ve ısıl işlemeler sırasında çökelen karbürler: Cr3C2, Cr7,C3, Cr23C6.
1631krom temelli alaşımTemel bileşimi krom olan alaşım.
1632kromelBileşiminde nikel, krom, demir bulunan ısıya dirençli alaşımların genel adı.
1633kromik asitli anotlama% 3-10 kromik oksit (Cr3O2) çözeltisi kullanılarak yapılan anotlama işlemi.
1634kromlamaÇeliğin yüzeyini, krom tozu, krom klorür buğusu ile ya da krom klorürlü tuz yunaklarında yüksek sıcaklıklarda ısıtarak yapılan krom ile örtme işlemi, krom emdirme diye de bilinir.
1635kullanık paklama çözeltisiPaklama işleminde, kullanıla kullanıla paklama özelliğini yitirmiş çözelti.
1636kuluçka süresiBireşısıl dönüşümde, işlemin başlamasından dönüşümün başlamasına dek geçen süre.
1637kumPüskürtmeli temizleme işlemlerinde kullanılan, silikadan silisyum karbüre dek metal olmayan kum biçimindeki tüm aşındırıcıların adı.
1638kum püskürtmeMetal Yüzeyleri, basınç altında ince kum püskürterek temizleme işlemi.
1639kum yunaklı fırınİçine sıcak hava püskürtülen, ısıtma ortamı, ince kumlu yunak biçiminde fırın.
1640kurmaBir yunak, fırın ya da aygıtı, istenilen yere yerleştirip oturtma işi.
1641kurşunYumuşak, ağır, mavimsi ak renkli, yatak alaşımları ile kolay işlenir çeliklerde kullanılan metal. A.A. 207.21, A.S. 82, O.A. 11.34, E.S. 327.4° C.
1642kurşun alaşımıKurşunun, öteki elementlerle yaptığı kurşun temelli alaşım.
1643kurşun anotKurşun metalinden yapılmış anot.
1644kurşun boruKurşundan yapılmış boru.
1645kurşun kaplamaFlüoborat, flüsilikat ve sülfamat yunaklarında, çeliğin, karşı yenim özelliği kazanması için, çoğunlukla yatak uygulamalarında yapılan kurşun ile kaplama işlemi.
1646kurşun kaplı saçKurşun kaplama işlemi uygulanmış saç.
1647kurşun örtmeYüzeyi, erimiş kurşun yunaklarına daldırarak kurşunla örtme işlemi.
1648kurşun örtüKurşun örtme işlemiyle oluşturulmuş örtü.
1649kurşun örtülü saçYüzeyi kurşun ile örtülmüş olan çelik saç.
1650kurşun pirinciKolay işlenirlik sağlamak için, bileşimine kurşun eklenmiş pirinç.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir