Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
151Armco demiriİçinde % 0.1'den az katışkı olan ve tecimi yapılan en arı demir.
152artı uçbk. anot.
153artık elementErime ya da arıtma sonucu, metal ve alaşımların yapısında kalmış olan katışkı elementi.
154artık gerilimMekanik işlemlerden sonra yapıda arta kalan gerilim.
155asal gazKimyasal tepkimelere girmeyen helyum, neon, argon, kripton, zenon ve radon gazlarının ortak adı.
156asal gazla ark kaynağı yapmaAsal gaz altında korunarak yapılan kaynak işlemi.
157asbestIsı yalıtkanlığı çok yüksek olan, silikat mineralleri karışımı bir özdek.
158asbest yünüAsbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu.
159asetilenSimgesi C2H2 olan, renksiz, ağılı, tutuşmaz gaz.
160asetonSimgesi CH2COCH2 olan renksiz, tutuşmaz, hoş kokulu sıvı. (Dağlama ve parlatma işlemlerinde temizleyici çözen olarak kullanılır.)
161asıltı1. Sıvı bir ortamda, küçük parçacıkların dağılmış bir biçimde askıda bulundukları durum. 2. Böyle bir sıvı karışıma verilen ad.
162asitBileşimindeki hidrojeni, bir metalle değiştirerek tuz oluşturan, yakıcı, ekşi tatta sıvı özdek.
163asit dirençliAsitlere karşı yenim dirençliliği taşıyan.
164asit dirençli alaşımAsit ve asitli çözeltilere karşı yenim direnci gösteren alaşım.
165asit dirençli çelikAsit ve asitli çözeltilere karşı yenim direnci gösteren çelik.
166asit dirençli emayeAsitlere ve asit çözeltilere karşı yenim direnci olan emaye.
167asit dirençli metalAsit ve asitli çözeltilere karşı yenim direnci gösteren metal.
168asit hamurla paklamaYüzeyleri, asbestos yününe uygun paklama çözeltisi emdirerek hazırlanan hamur ile sararak yapılan paklama işlemi.
169asit saldırısıGenellikle, asitli temizleme işlemlerinde, asitli çözeltinin istenmeden metal yüzeyi yenime uğratması olayı.
170asit tuncuBileşiminde % 2-17 kurşun, % 8-10 kalay ve % 0-1.5 nikel bulunan bir tür tunç.
171asit yunağıAsitli çözeltiler uygulanan ve yüzey işlemleri için kullanılan yunak.
172asite daldırmaMetal parçaları, temizleme, paklama gibi işlemler için, asit çözeltisine daldırma işlemi.
173asitli dağlamaÖzellikle, yüksek silisyumlu alaşım çeliklerinin dökümlerini, asit çözeltilerde bitirme işlemi.
174asitli derin dağlamaÇelik çubuk ve kütüklerdeki yapı kusurlarını bulmak için, bu çubuk ve kütüklerden kesilen örnek parçalar üzerinde yapılan dağlama işlemi.
175asitli temizlemeMadensel, örgensel asit ya da bir asit tuzu çözeltisi kullanarak, demir ve çelik yüzeylerden, oksit, kum, yağ vb. özdekleri ısılı ya da ısısız olarak giderme işlemi.
176astar(I) Özel tuğla ya da özel plastik özdeklerden yapılmış, fırın ve yunaklarda yalıtkan olarak kullanılan kat.
177astar vurmabk. astarlama.
178astarlamaAstar sürme ya da örtme işlemi. astar vurma diye de bilinir.
179aşılamaÇekirdeklenmeyi kolaylaştırmak amacıyla, erimiş metale aşılayıcı ekleme işlemi.
180aşılayıcıBir sıvının ya da erimiş metal ve alaşımın katılaşmasını başlatmak üzere, çekirdeklenmeyi kolaylaştırıcı olarak kullanılan özdek.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir