Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1801mıknatısMıknatıs alanı olan metal özdek.
1802mıknatıs çeliğiMıknatıs yapımına elverişli, bileşiminde kobalt, krom ve volfram bulunan çelik.
1803mıknatıslanmaz çelikBileşiminin özelliğinden dolayı mıknatıslanmayan çelik.
1804mıknatıslı deneyBir nikel katıyuvarın, 885°C (1625° F) sıcaklıktan Curie sıcaklığına düşünceye dek geçen süreyi ölçme temeline dayanan ve yağların soğutma gücünü saptamada kullanılan özel bir deney.
1805mıknatıslı tavMıknatıs özelliklerini artırmak amacıyla, nikel alaşımlarına, 500° C yakınındaki sıcaklıklarda bir mıknatıs alanı içinde yapılan tav.
1806mıknatıslı toz deneyiÇeliklerin gözle görülemeyen yüzey kusurlarını, görülür yapabilmek için uygulanan özel bir deney.
1807molerleme870-1095° C sıcaklıklardaki baryum klorür yunaklarının yüzeyinde bulunan erimiş alüminyumdan geçirerek yapılan, ve çeliklere uygulanan özel bir alüminyum ile örtme süreci.
1808molibdenÖzel alaşımlarda ve çeliklerde kullanılan sert, ak bir metal. A. A. 95.95, A.S. 42, Ö.A. 10.2, E.S. 2620°C.
1809molibden alaşımıMolibdenin öteki elementlerle oluşturduğu molibden yönünden zengin alaşım.
1810molibden çeliğiAna alaşım elementi molibden olan çelik.
1811molibden karbürMolibdenin karbon ile oluşturduğu ve ikincil sertleşme işleminde çökelen bileşik. (Mo2C).
1812monel alaşımıAside dayanıklı, bileşimde az olarak demir, mangan, silisyum ve karbon bulunan, % 25-35 bakır, % 60-70 nikel alaşımı.
1813monotron sertlik deneyiBelirli bir derinlikteki izçukuru yapabilecek yükü ölçme kuralına dayanan ve Brinell sertlik ölçeği kullanarak uygulanan özel bir sertlik deneyi.
1814Ms sıcaklığıMartensit son bulma sıcaklığının simgesi.
1815muflaIsıya dirençli saç ya da levhadan yapılmış, fırın içlerinde kullanılan kutu biçimindeki nesne.
1816muflalı elektrik fırınıİçinde mufla bulunan elektrik fırını.
1817muflali fırınİçinde mufla bulunan fırın.
1818Muntz metaliÜç bölük bakır ile iki bölük çinkodan oluşturulmuş bakır-çinko alaşımı.
1819Murakami ayıracıÇeliklerdeki karbürleri belirlemek için kullanılan özel bir dağlayıcı.
1820mühendislik krom kaplamasıbk. sert krom kaplama.
1821müzik teliMüzik araçlarında kullanılan, yüksek karbonlu ve yüksek nitelikli çelik tel.
1822nem niceliğiFırın atmosferindeki nemin niceliği.
1823nicel çözümlemeBir bileşim bileşenlerinin niceliğini, sayısal olarak saptamak için yapılan çözümleme işlemi.
1824nicel sertleşebilirlikSayısal olarak değerlendirilen sertleşebilirlik.
1825nikelGümüş renkli, yenime dayanıklı paslanmaz çeliklerin ve ısıya dirençli çeliklerin en önemli alaşım elementlerinden biri A.A. 58.69, A.S. 28, ö.A. 8.90, E.S. 1452° C.
1826nikel alaşımıNikel metalinin, öteki elementlerle oluşturduğu nikel temelli alaşım.
1827nikel bakır alaşımıGenellikle moneller diye bilinen, aside karşı dayanıklı, nikel temelli yaşlanabilir alaşım.
1828nikel çeliğiBileşiminde, % 34 den az nikel bulunan çelik.
1829nikel gümüşüBileşiminde % 30'a dek nikel ve ayrıca çinko bulunan, gümüş görünüşlü, bakır temelli alaşımların genel adı.
1830nikel kaplamaÇelik ya da metallerin yüzeylerini koruma ya da süsleme ereğiyle, nikel tuzu yunaklarında elektrikli olarak yapılan nikel ile kaplama işlemi, nikelleme diye de bilinir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir