Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2401su çeliğiSuda su verme işlemiyle sertleştirilebilen çelik.
2402su dolaşımıSoğutma amacıyla kullanılan suyun dolaşımı.
2403su fışkırtmaBir su kaçırmaz odada, yüksek basınçlı su fışkırtılarak yapılan yüzey işlemi.
2404su sızdırmaz odaYüksek basınç altında püskürtülen suyu, dışarı sızdırmayan işlem odası.
2405su yağ sütsüsüSu verme işlemlerinde kullanılmak ereğiyle, su ve yağ karışımından oluşturulan ve soğutma özellikleri çok düşük olan sütsü.
2406subuğulu işlemMetallere ince bir oksit örtü kazandırmak için, yüzeylerinden subuğusu geçirerek yapılan işlem.
2407subuğulu karartmaÇelik yüzeyleri, paslanmalarını önlemek için, basınçlı, aşırı ısıtılmış subuğusu ile 800° C - 850°C arasındaki bir sıcaklıkta ısıl işlem yoluyla karartma, kara Fe3O4 ile kaplama. Barff süreci diye de bilinir.
2408subuğulu mavileştirmeSubuğusu atmosferinde, çelik yüzeyleri, yeğnik olarak yükseltgeyerek mavileştirmek için yapılan ısıl işlem.
2409subuğulu menevişlemeSubuğulu bir ortamda, çelik yüzeyin, ince bir oksit örtü kazanmasını da amaç edinerek yapılan menevişleme işlemi.
2410subuğulu temizlemeÇok büyük parçaların yüzeyleri üzerinden yağ, kir vb. pislik yapıcı özdekleri gidermek için, subuğusu uygulanarak yapılan temizleme işlemi.
2411subuğusuSuyun, buğu duruma geçmiş biçimi.
2412subuğusu atmosferiSubuğusundan oluşan fırın atmosferi.
2413suda sertleşen takım çeliğiSuda su verme işlemiyle sertleşen takım çeliği.
2414suda sertleşmeSuda su verme işlemi sonucu oluşan sertleşme olayı.
2415suda sertleştirilmişSuda su verme işlemi ile sertleştirilmiş olan.
2416suda sertleştirilmiş çelikSuda su verme ile sertleştirilmiş olan çelik.
2417suda sertleştirmeSuda su verme işlemi ile gerçekleştirilen sertleştirme.
2418suda suverilmişSu verme işlemi, suda yapılmış olan.
2419suda suverme teknesiİçinde, suda su verme işlemi yapılan su dolu tekne.
2420suda vermeSu verme ortamı su olan su verme işlemi.
2421sugazı tepkimesiFırın atmosferlerinde, subuğusu, karbonbiroksit, karbon ikioksit ve hidrojen gazı arasında oluşan tepkime (CO + H2O±CO2 + H2).
2422suverenSu verme ortamını oluşturan yağ, tuzlu su çözeltisi ya da benzeri sıvı.
2423suverilmiş çelikSu verme işlemi uygulanmış çelik.
2424suverilmiş yapıSuverilmiş çeliğin, çoğunlukla martensite dönüşmüş içyapısı.
2425suvermeDemir alaşımlarını, martensit dönüşümünü gerçekleştirerek sertleştirmek ereğiyle, ostenitleme işlemlerinden sonra birden Mb sıcaklıkları altında soğutma işlemi.
2426suverme basgacıSuverilen parçaların, su verme işlemi sırasında biçim değiştirmelerini önlemek ereğiyle, içinde tutuldukları araç.
2427suverme çatlağıSu verme işlemi sırasında ya da sonunda oluşmuş çatlak.
2428suverme çatlamasıSu verme işlemesi sırasında ya da sonunda ortaya çıkan çatlama olayı.
2429suverme çevrimiBir su verme işleminin sonuçlanması için geçen süre.
2430suverme gerilimiSuverilmiş bir parçanın yapısında, sıcaklık değişimi ve faz dönüşümü sonucu beliren gerilim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir