Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2671volfram alaşımıVolframın, öteki elementlerle yaptığı volfram temelli alaşım.
2672volfram çeliğiTemel alaşım elementi volfram olan çelik.
2673volfram karbürVolframın, karbon ile yaptıği bileşik (W2C).
2674volframlı keski çeliğiBileşiminde, genellikle % 1.0-2.50 tungsten, % 0.45-% 0.55 karbon ve % 1.00-1.40 krom bulunan ve kesici yapımında kullanılan çelik.
2675volframlı yüksek hız çeliğiBileşiminde, % 12-20 volfram bulunan yüksek hız çeliği.
2676Watts yunağıNikel kaplama işleminde kullanılan, temel bileşimi nikel sülfat (NiSO2 6 H2O) olan özel yunak.
2677Widmanstaetten yapıÇökelti fazı, içdüzey içinde belirli bir konuma göre, belirli yönlerde çökelmiş olan yapı.
2678Wood metaliBileşiminde % 50 bizmut, % 25 kurşun, % 12.5 kadmiyum bulunan, erime sıcaklığı 71° C olan alaşım.
2679y.ö.k.Yüzey özekli, küpsel olan kristal yapıların simgesi.
2680yağ300° C sıcaklığın altındaki ısıl işlemlerde sıvı ortam olarak kullanılan, sıvı hidrokarbonlardan oluşan özdek.
2681yağ çeliğiYağda yapılan su verme işleminde, martensit dönüşümünün gerçekleşmesiyle sertleşen çelik.
2682yağ katıTenekenin yüzeyindeki 2.54 x10-7 cm. kalınlığında ve yağdan oluşan en üst koruyucu kat.
2683yağ köpürmesiGenellikle, su bulaşımı sonucu ortaya çıkan, su verme yağlarının köpürmesi olayı.
2684yağ lekesi deneyiSu verme yağlarının, lekeleme yapıp yapmayacak durumunu saptamak için yapılan özel deney.
2685yağ yunağıOrtamı yağ olan yunak.
2686yağda marmenevişlemeYağ yunaklarında yapılan marmenevişleme işlemi.
2687yağda sertleşen takım çeliğiYağda su verme işlemiyle sertleşebilen takım çeliği.
2688yağda sertleşmeYağ ortamda olan sertleşme olayı.
2689yağda sertleşmiş çelikYağda sertleşmeye uğramış olan takım çeliği.
2690yağda sertleştirilmiş çelikYağda sertleştirme işlemi uygulanmış takım çeliği.
2691yağda sertleştirmeYağ ortamda yapılan sertleştirme işlemi.
2692yağda suverilmişSu verme işlemi yağda yapılmış olan.
2693yağda suverilmiş çelikYağda su verme uygulanmış olan çelik.
2694yağda suvermeYağ yunağında yapılan su verme işlemi.
2695yağda suverme ortamıSu verme yağlarından oluşmuş su verme ortamı.
2696yağda suverme teknesiYağda su verme işleminin yapıldığı ve içinde yağ bulunan tekne.
2697yağlamaYüzey işlemleri sonucunda, metal yüzeyleri, koruyucu kat olarak yağ ile örtme işlemi.
2698yağlama birimiElektrolitik teneke yapımında, çelik saçların kaplama işleminden sonra, yüzeylerin, yükseltgenmeye karşı korunması için bir yağ ile örtüldüğü bölüm.
2699yağyakıtYakıt olarak kullanılabilecek özellikteki yağ.
2700yağyakıtlı fırınIsıtma aracı olarak yağyakıt kullanan fırın.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir