Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2701yakıcı1. Fırın ve ocakları ısıtmak için akaryakıt yakan araç. 2. Alazlı işlemlerde hava ile yakıt karışımını yakan araç.
2702yakıt gazıYakıtların yakılması sonucu oluşan gaz.
2703yakma alın kaynağıYakma alın kaynağı yapma işlemi ile oluşturulmuş alın kaynağı.
2704yakma alın kaynağı yapmaÖzel bir tür direnç kaynağı yapma işlemi.
2705yalın kalay katıTenekenin yüzeyindeki kalay oksit katının altında bulunan vé 2. 54 x 10-5 cm kalınlığında yalın kalaydan oluşan koruyucu kat.
2706yalın karbon çeliğiBileşiminde, karbondan başka alaşım elementi bulunmayan çelik.
2707yalıtımElektrik ve ısı akımını engelleme olayı.
2708yalıtkan gereçYalıtkanlık özelliği gösteren gereç.
2709yamacıParçaların belirli yerlerine ya da iyi kaplanmamış alanlarına, yama biçiminde kaplama yapan özel bir araç.
2710yamama gereciMetal yamama işleminde kullanılan ve yamama işini yapan metal.
2711yan sertleştirmeDemiryolu tekerleklerinin dış yanlarını, gazlı ısıtıcılarla ısıtıp basınçlı havayla suvererek sertleştirme işlemi.
2712yanıcıYanıma uğrayabilen.
2713yanık amonyakAmonyağın tüm olarak yanması ile, bileşimi % 99.0-99.75 azot,% 1.0-0.25 hidrojen olan gaz karışımı.
2714yanık amonyaklı atmosferYanmış amonyaktan oluşan fırın atmosferi.
2715yanık çelikYanma olayına uğramış ve işe yaramaz duruma gelmiş çelik.
2716yanımYakıtın, havanın oksijeni ile birleşerek ısı, ışık ve alaz çıkarması olayı.
2717yanma aralığıYanma olayının olduğu, dövme aralığı üstündeki sıcaklık aralığı.
2718yansızKimya bakımından belli bir yönde olmayan.
2719yansız alazGaz kaynağı yapmada kullanılan, yansız özellikteki alaz.
2720yansız atmosferKimyasal tepkime yaratmayan koruyucu fırın atmosferi.
2721yansız çözeltiKimyasal tepkime yaratmayan çözelti.
2722yansızlayıcıYansız yapıcı özellikteki.
2723yapay yaşlanmaOda sıcaklığı üstündeki sıcaklıklarda gerçekleştirilen, hızlandırılmış yaşlanma.
2724yapı çeliğiYapılarda kullanılan, orta karbonlu çelik.
2725yapı kusuru1. Kristal yapıların atom dizilimlerindeki kusur. 2. İçyapıya özgü olan kusur.
2726yapısal çizgebk. denge çizgesi.
2727yapkın atmosferBileşimine göre, etkisi bakımından güçlü olan atmosfer.
2728yapkınlayıcı gazTaşıyıcı gaza karıştırılan ve karbon kaynağı görevini yapan hidrokarbon gazı.
2729yarı bağdaşık çökelimİçdüzey ile çökelti fazının kristal düzlem ve yönleri arasındaki bağdaşımı tam olmayan çökelim.
2730yarı bağdaşık çökeltiYarıbağdaşık çökelim sonucu oluşmuş çökelti.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir