Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2761yaşlandırma süresiYaşlandırma işleminin aldığı zaman.
2762yaşlanmaAşırı doygun bir katı çözeltinin, dengeli duruma geçerken çökelme yaratması olayı.
2763yaşlanma alaşımıYaşlanma sonucu sertleşebilen alaşım yaşlanabilir alaşım da denir.
2764yaşlanma çeliğiYaşlanma işlemi uygulandığında sertleşen çelik yaşlanabilir çelik de denir.
2765yaşlanma sertleşmesiYaşlanma sonucu, bağdaşık çökeltilerin doğurduğu sertleşme olayı.
2766yaşlanma sertleştirmesiYaşlanma sertleşmesini gerçekleştirmek için yapılan ısıl işlem.
2767yaşlanmazYaşlandırma işleminden etkilenmeyen.
2768yaşlanmaz alaşımYaşlandırma işleminden etkilenmeyen alaşım.
2769yaşlanmaz çelikYaşlanma olayına uğraması olanaksız olan çelik.
2770yaşlıYaşlanmış olan.
2771yaşlı alaşımYaşlanmaya uğramış alaşım.
2772yatak alaşımıYapısı, yumuşak bir içdüzey içine sert bir ikinci fazın dağılımı biçiminde olan, karşısürtünme özellikli, kurşun, antimuan, kalay, bakır alaşımı.
2773yatak pirinciBileşimlerinde % 60 bakır, % 1.5. alüminyum, % 1 mangan, % 1 demir ve % 36.5'e dek çinko bulunan pirinç.
2774yatak tuncuBileşiminde az fosfor, % 0-20 kurşun, % 5-20 kalay bulunan tunç.
2775yatay yığım fırınıYüklemesi yatay olarak yapılan yığım fırını.
2776yatay yüklemeFırınlara, yatay olarak yapılan yükleme.
2777yavaşlatılmış soğutmaSüneklik özelliği yükseltilmek istendiği zaman, çeliklerin tane büyüklüğünü artırmak ereğiyle, tavlama işlemini izleyen yavaş ve ayarlı soğutma.
2778yaygın çökelmeİçyapının heryerinde yeğsiz oluşan çökelme.
2779yayınım örtüsüYayınım olayı temeline dayanarak oluşturulmuş örtü.
2780yayınımlı tutturmabk. giydirme.
2781yeğni alaşımYeğni metallerin oluşturdukları alaşım.
2782yeğni metalAlüminyum, mağnezyum gibi, özgül ağırlığı düşük olan metallerin genel adı.
2783yeniden dolaşımSu verme ortamını oluşturan sıvı ya da gazın, yeniden kullanılmak amacıyla dolaştırılması olayı.
2784yeniden ısıtmaBir parçayı ikinci, üçüncü ve daha çok kez ısıtma işlemi.
2785yeniden ısıtma fırınıSıcak haddeleme işleminden önce, haddelenecek parçaların ısıtıldığı fırın.
2786yeniden kristalleşmebk. filizlenme.
2787yenikYenime uğramış olan.
2788yenik yüzeyYenime uğramış yüzey.
2789yenimKimyasal ve elektrokimyasal tepkime sonucu, metal yüzeylerin aşınması olayı.
2790yenim direnciYenime karşı gösterilen direnç.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir