Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - XML
Metalbilim İşlem terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2821yufkaçbk. hadde.
2822yufkalamabk. haddeleme.
2823yumru(I) Yuvarlak görünüşlü olan bir kütle parçacığı.
2824yumru aşındırıcıPüskürtmeli temizleme işlemlerinde kullanılan, yumru ve küçük metal parçadan oluşan aşındırıcı.
2825yumru aşındırıcılı püskürtmeBasınç altında yumru aşındırıcı püskürterek yapılan, bir metal yüzey temizleme işlemi.
2826yumru grafitYumru grafitli dökme demirin yapısında bulunan, yumru biçimli grafit tanesi. yumru karbon da denir.
2827yumru grafitli dökme demirErimiş dökme demire, seryum ve mağnezyum alaşımları ekleyerek elde edilen, yumru grafitli bir yapısı olan dökme demir.
2828yumru karbonbk. yumru grafit.
2829yumrulamaİnce toz durumundaki demir filizlerini, döner ocaklarda ısıtarak yumru parçalar biçimine getirme işlemi.
2830yumuşakYumuşaklık özelliği olan.
2831yumuşak çelikBileşiminde, en çok % 0,25 karbon bulunan çelik.
2832yumuşak lehimErime sıcaklığı düşük, kalayı çok olan lehim.
2833yumuşak tavlamaYumuşaklık kazandırmak için, dönüşül sıcaklıklar altında yapılan tavlama işlemi.
2834yumuşak yercikSu verme işlemi sırasında, metal yüzeye takılan subuğusu kabarcıklarının, martensite dönüşümü önleyerek, metal yüzeyde yarattığı sertleşmemiş yercik.
2835yumuşaklıkYoğruk bozumuna karşı az direnç gösterme özelliği.
2836yumuşamaBir yapının, yumuşaklık özelliği kazanması.
2837yumuşama gecikmesiYalın karbonlu çeliklerin menevişlemelerinde oluşan yumuşamanın, karbür yapıcıların eklenmesiyle gecikmesi olayı.
2838yumuşatmaYumuşama yaratmak ereğiyle yapılan ısıtma.
2839yumuşatma işlemiYumuşatmak için yapılan ısıl işlem.
2840yunakİçinde, ısıl işlem, örtme, kaplama gibi işlemler yapılan sıvı ortamlı düzen.
2841yunak arıtmaKullanma ile bulaşık duruma gelmiş bir yunağı, süzerek arıtma işlemi.
2842yunak bileşimiYunağı oluşturan bileşenlerin tümü.
2843yunak bulaşımıÖrgensel ve madensel özdeklerin karışımı sonucu, yunağın bulaşık duruma geçmesi olayı.
2844yunak çalkanmasıBileşimlerinin birbiçimliliğini sürdürebilmek için, yunakların çalkalanmaları işlemi.
2845yuvarBir yarıçapın, bir özek çevresinde oluşturduğu oylum ya da biçim.
2846yuvarcıkKüçük yuvara benzer biçim.
2847yuvarlaşmaYuvarlaştırma işlemi sonucu, perlit sementitinin, yuvarlak biçim kazanması olayı.
2848yuvarlaşma tavlamasıÇeliğin yapısındaki perlit sementitini yuvarlaştırarak, yapının tokluğunu ve sünekliğini artırmak için, dönüşül sıcaklıklar altında yapılan tavlama işlemi.
2849yuvarlaştırmaSünekliğini artırmak amacıyla, düzgülü ya da tavlı çelikleri ötektik sıcaklığı altında ısıtma.
2850yük çıkarmaYükü, fırın ya da yunaktan çıkarma işlemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir