İstatistik Terimleri Sözlüğü - XML
İstatistik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
631kısaltılmış denetim(Nitelik denetimi) Örnekleme denetiminde belirtilenin tersine herhangi bir noktada durdurulan denetim.
632kısıtbk. kısıtlayıcı.
633kısıtlayıcıBir veri kümesinde dış koşullar nedeniyle konulan sınırlama, anlamdaş. kısıt.
634kısıtsız rasgele örneklemebk. yalın rasgele örnekleme.
635kıvrılım(Kuramsal istatistik) (…)dağılım işlevleri dizisi için,(…)dağılımı. (…)biçiminde de yazılır. Olasılıksal değişkenler bağımsız ise, F(x), bu değişkenlerin toplamının dağılım işlevi olur.
636kolmogorov belitleri(olasılık kuramı) (…)
637kolmogorov denklemleri(Olasılık kuramı) (…) anlamdaş Kolmogorov türevsel denklemleri.
638kolmogorov eşitsizliği(olasılık kuramı) Bienaymé-Çebişev eşitsizliğinin genelleştirilmiş biçimi, ay. bk. Bienayıné-Çebişev eşitsizliği.
639kolmogorov türevsel denklemleribk. Kolmogorov denklemleri.
640kolmogorov-smirnov sınaması(İstatistiksel sınamalar) Gözlenmiş değerlerden elde edilen birikimli dağılım işlevinin kuramsal dağılım işlevine uygunluğunu araştıran sınama.
641konum evrendeğeriBir sıklık dağılımının konumunu belirten evrendeğer. Örneğin, evren ortalaması bir konum evrendeğeridir.
642konum ölçüsüBir dağılımdan bulunan yalın ortalama, ortanca ve doruk değeri gibi konum belirten değerlere verilen genel ad.
643koşalıkİki değişken arasında zaman içinde ortaya çıkan aynı ya da ters yöndeki ilişki.
644koşullu bağlanım(bağlanım çözümlemesi) Bağlanım katsayılarından bazılarının önceden bilinmesi koşulu altında kestirilen bağlanım.
645koşullu beklenen değer(olasılık kuramı) (…)
646koşullu dağılım işlevi(olasılık kuramı) (…)
647koşullu güç işlevi(İstatistiksel sınamalar) Bir örneklem uzayının alt uzayında tanımlanan güç işlevi.
648koşullu olasılık(olasılık kuramı) (…)
649koşullu olasılık işlevi(olasılık kuramı) (…)
650koşullu olasılık yoğunluk işlevi(olasılık kuramı) (…)
651koşullu sınama(İstatistiksel sınamalar). Sınama örneklemdeğerinin dağılımı bilinmeyen bazı değiştirgeler içerdiğinde uygulama güçlüğünü gidermek amacıyla örnekleme dağılımına kısıtlamalar getirerek yapılan anlamlılık sınaması.
652koşullu yansız kestirici(Kuramsal istatistik) (…)
653kökiki dönüşümüPoisson dağılımına uyan bir evrenden çekilen örneklem verilerinin değişkesini ortalamadan bağımsız yapmak için kullanılan bir değişken dönüşümü.
654köşe sınaması(İstatistiksel sınamalar) İki olasılıksal değişken arasındaki birlikteliğin çizgesel anlatımında eksenler arasında kalan alanların her birindeki öğelerin dışlanmasına dayalı bir sınama.
655köşegensel bağlanım(bağlanım çözümlemesi) İki değişkenin de gözlem yanılgısı içerdiği bazı durumlar için(…)doğrusu ile tanımlanan bağlanım.
656kuramsal dağılım işlevibk. dağılım işlevi.
657kuramsal sıklıklarBir ömeklemde gözlenen sıklıklardan ayrı olarak kuramsal bir dağılım, kullanılarak bulunan sıklıklar.
658kuyruk kuramıBir işsunumunun, yapıldığı alanlarda ortaya çıkan bekleme dizileriyle ilgili sorunları çözmeyi amaçlayan kuram.
659küçük sayılar yasası(olasılık kuramı) Poisson dağılımına uyan ve az görülen olayları açıklayan yasa. (Büyük sayılar yasasının tersi değildir.)
660küme örneklemesi(örnek.) Evren öğelerinin tek tek değil, küme küme seçildiği örnekleme yöntemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir