İstatistik Terimleri Sözlüğü - XML
İstatistik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
691olabirim dönüşümübk. olabirim.
692olabirim (olasılık birimi)Bir olağan sıklık dağılımının ortalamasından sapmalara dayalı bir olasılık ölçü birimi. Birim, ölçümde olağan eşdeğer sapmadaki eksi değerlerden kaçınmak için bu sapmaya 5 eklenerek elde edilen birimdir. Yüzde ya da oran biçimindeki deneysel değerlerin, b
693olabirlm çözümlemesiVar-yok yanıt verilerinin olabirim dönüşümü kullanılarak çözümlenmesi.
694olağan dağılım(Kuramsal istatistik) (…) anlamdaş çan dağılımı, Gauss dağılımı.
695olağan denetiniörnekleme denetiminin ilk uygulanmasında denetlenmesi istenen birim sayısı.
696olağan denklemler(bağlanım çözümlemesi) En küçük üstikiler yöntemi ile kestirimde ortaya çıkan eşzamanlı denklemler kümesi.
697olağan eşdeğer sapma(…)
698olağan evrenSıklık dağılımının olağan dağılım gösterdiği evren.
699olağan olasılıksal değişkenOlağan dağılımlı olasılıksal değişken, ay. bk. olağan dağılım.
700olağanbasıklık(…) beklem oranının, olağan dağılım için elde edilen değere eşit olduğu durum. Beklem oranı bu değerden küçük ise, dağılımın çokbasıklığından, büyük ise azbasıklığından söz edilir.
701olağandışı eğriOrtancası ve bu ortanca çevresindeki yayılması bir olağan dağılım ile aynı olmasına karşın olağandışı olan bir dağılımın eğrisi.
702olağandışı evrenSıklık dağılımının olağan dağılım göstermediği evren.
703olağandışılıkOlağan dağılımın herhangi bir özelliğinden sapma.
704olağanlıkOlağan dağılım gösterme durumu.
705olağanlık sınaması(İstatistiksel sınamalar) Bir gözlemler kümesinin, olağan dağılım gösteren bir evrenden rasgele örneklemeyle elde edilip edilmediğini anlamak için kullanılan sınama.
706olanaksız olaybk. kesin olay.
707olasılıkS bir raslantı deneyinin örrieklem uzayı, A bu uzayda bir rasgele olay olmak üzere, A olayına bağlanan ve aşağıdaki belitleri sağlayan P(A) sayısı : 1) Her A olayı için, (…)dir, 2) P(S) = 1. dir, 3) A ve B ayrık olaylar ise P(AUB) = P(A)+P(B) dir, 4) (…)
708olasılık belitleribk. Kolmogorov belitleri, olasılık.
709olasılık dağılımı(olasılık kuramı) Bir X olasılıksal değişkenine ilişkin olasılıkları veren ye X'in işlevi olan dağılım. Bu terim, olasılık işlevi ya da olasılık yoğunluk işlevini belirtmek için kullanılır, ay. bk. olasılık işlevi, olasılık yoğunluk işlevi.
710olasılık işlevi(olasılık kuramı) (…)ay. bk. olasılıksal değişken, olasılık yoğunluk işlevi.
711olasılık kâğıdı(olasılık kuramı) Olağan, ikiterimli, Poisson vb. dağılımlara göre hazırlanmış dikey eksende özel aralıkların olduğu, değişken değerlerinin yatay eksende yer aldığı kâğıt. Dağılım bu tür çizge kâğıtlarında düz bir çizgi oluşturur.
712olasılık kuramı(olasılık kuramı) Rasgeleliğin etkisinde olan olayları matematiksel örnekbiçimler oluşturarak açıklayan, belitlere dayalı kuram.
713olasılık oran sınamasıbk. olabilirlik oran sınaması.
714olasılık öğesi(olasılık kuramı) Sürekli bir olasılıksal değişkenin çok küçük bir aralığa ilişkin olasılığı : f(x) dx.
715olasılık tümlev dönüşümü(olasılık kuramı) (…)
716olasılık yoğunluk işlevi(olasılık kuramı) (…). anlamdaş sıklık işlevi, ay. bk. olasılık işlevi, olasılıksal değişken.
717olasılık yüzeyiİki-değişkenli sıklık dağılımının üç-boyutlu gösterimi. Eksenlerden birinde sıklık, ötekilerinde değişken değerleri yer alır.
718olasılıksal bağımlılıkBağımsız olmayan olasılıksal değişkenler arasındaki ilişki. İstatistikte bunun yerine çoğu kez yalnızca bağımlılık terimi kullanılır.
719olasılıksal bozulmaBir olasılık dağılımında içerilen bozukluklar, ay. bk. sarsıntı örnekbiçimi, sarsıntı-yanılgı örnekbiçimi.
720olasılıksal değişken(olasılık kuramı) Örneklem uzayı öğelerinin gerçek değerli bir işlevi. Olasılıksal değişkenler, X,Y,. ile ve tanım bölgeleri (…) ile gösterilir. (…), gerçek sayıların kesikli bir kümesi ise, X'e kesikli ya da süreksiz olasılıksal değişken Rx, gerçek doğru

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir