İstatistik Terimleri Sözlüğü - XML
İstatistik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
901sınama katsayısıbk. etken yükü.
902sınama örneklemdeğeri(İstatistiksel sınamalar) İstatistiksel bir önsavı sınamak için kullanılan bir örneklemdeğer. Örneğin, ki-üstiki örneklemdeğeri.
903sıra ilişkisi katsayısıBelli bir sıra ya da dereceye göre düzenlenmiş iki değişken arasındaki ilişki katsayısı ay. bk. Kendall'in T (to) katsayısı, Spearman p katsayısı. (…)
904sıradüzenn nesnenin tanımlanmış bir düzende sıralanması, n değişik nesnenin sıradüzen sayısı, (…)= n! ve n değişik nesneden seçilen r tanesinin sıradüzen sayısı, (…)= n!/(nr) ! olur. Bir çember çevresinde sıralanan n değişik nesnenin döngüsel sıradüzen sayısı ise
905sıralı diziBir değişken değerleri kümesinde öğeler en küçük değerden en büyük değere doğru sıralandığında elde edilen dizi.
906sıralı örneklemdeğerler(Kuramsal istatistik) F(x) dağılım işlevinden alınmış (…)rasgele örneklemini oluşturan (…)'ler büyüklüklerine göre (…)biçiminde sıralandığında (…)olasılıksal değişkenleri. (…)rasgele örnekleminin işlevleri olan örneklemdeğerlerdir.
907smirnov sınamaları(İstatistiksel sınamalar) İki dağılım işlevinin türdeşliği için geliştirilen sınamalar.
908sonlu çarpan(örnek.) N büyüklüğündeki bir evrenden n büyüklüğünde yerine koymaksızın seçilen örneklemin ortalamasının değişkesini veren, (…)eşitliğindeki 1-n/N düzeltme katsayısı, anlamdaş sonlu örnekleme düzeltmesi.
909sonlu evrenSonlu sayıda öğe içeren evren.
910sonlu örnekleme düzeltmesibk. sonlu çarpan.
911sonsal dağılımbk. önsel dağılım.
912sonsal olasılıkbk. Bayes savı, önsel olasılık
913sormacaBir araştırmada veri toplamak üzere yazışma ya da görüşme yoluyla kişilerin görüşlerinin alınması ya da bu kişiler (denekler) üzerinde ölçüm yapılması.
914sormaca tasarımıbk. örneklem tasarımı.
915soru dizelgesibk. soru kağıdı.
916soru kâğıdıBelirli bir konuya ilişkin bilgi elde etmek için hazırlanmış sorular öbeği, anlamdaş soru dizelgesi.
917sönüm oranı(Zaman dizileri) Sönümlü bir genliğin değişmez bir oranda küçüldüğü durumlarda, bir genliğin sonraki genliğe oranı.
918sönümlü salınım(Zaman dizileri) Salınımlı zaman dizisinde genliğin giderek küçülmesi.
919spearman adım kuralı(…)
920spearman p katsayısı(…)
921sperman iki-etken kuramıbk. iki-etken kuramı.
922ß (beta) katsayıları1) bk. bağlanım katsayısı. 2) Çarpıklık ve basıklığı belirten beklem oranı.
923ß (beta) yanılgısı(İstatistiksel sınamalar) Yanlış olan bir Önsavı benimseme olasılığı, anlamdaş ikinci tür yanılgı.
924student dağılımıbk. t-dağılımı.
925sturges kuralıGözlenen verilerin bölümlendiği sıklık bölümlerinin sayısını saptamak için, k= 1 + 3,3 tüst(n) biçiminde verilen deneysel bir kural, k, bölüm sayısı ve n, denek sayısıdır.
926sürekli değiştirgeli süreçbk. olasılıksal süreç.
927sürekli evrenDeğişkenin sürekli olduğu evren. Bu terim, bazıları sürekli olmasına karşın kesikli değişkenler de içeren evren için kullanılmaz.
928sürekli olasılıksal değişkenbk. olasılıksal değişken
929sürekli örneklem uzayıbk. örneklem uzayı.
930süreksiz olasılıksal değişkenbk. olasılıksal değişken.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir