İstatistik Terimleri Sözlüğü - XML
İstatistik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1021yalın çizelgeYalnızca tek değişkene göre bölümlemeyi gösteren çizelge.
1022yalın doğum sürecibk. çok-evreli süreç.
1023yalın ortalama(…)dizisinde, değerler toplamının değerlerin sayısına bölünmesiyle elde edilen nicelik.
1024yalın önsav(İstatistiksel sınamalar) Dağılım işlevim belirleyen önsav. örneğin, a bir değişmez olmak üzere, (…)biçiminde verilen önsav.
1025yalın örgü tasarımıbk. örgü dördül tasarımı.
1026yalın rasgele örnekleme(örnek.) Öğelerin evrenden eşit olasılıkla seçildiği rasgele örnekleme, anlamdaş kısıtsız rasgele örnekleme.
1027yalın yapıbk. yapı.
1028yan(Kuramsal istatistik) (…) evrendeğerinin (…) kestiricisi için, (…) çıkarımı. Bu çıkarım artı, eksi ya da sıfır olabilir sıfır ise, kestirici yansızdır, ay. bak, yansız kestirici.
1029yanılgıGözlenen bir değer ile onun gerçek ya da beklenen değeri arasındaki çıkarım. Olasılıksal bir sapmayı belirtir. Örneğin, gözlem yanılgıları, denklem yanılgıları, önsav sınamasında birinci ve ikinci tür yanılgılar, bir kestiricinin yanılgı kuşağı bu anlamda
1030yanılgı değişkesibk. artık değişke.
1031yanılgı kuşağıKestirilmiş değerin belli bir olasılıkla içerisinde bulunduğu varsayılabilen ve ölçünlü yanılgılar, güven aralıkları ya da benzer yöntemler ile bulunan bölge.
1032yanılgı küçültme gücü(Zaman dizileri) Zaman dizilerinde düzleme başarısını görmek üzere yanılgıları küçültmek ve gözlemleri gerçek değerlerine yaklaştırmak için verilen bir ölçü.
1033yanılgı üstikileri ortalamasıbk. artık üstikileri ortalaması.
1034yanıt(deneysel tasarım, örnek.) Bir deneğin herhangi bir uyarıcıya tepkisi, örneğin bir ilaca tepkisi, bir soruya tepkisi.
1035yanıt değişkenibk. bağımlı değişken.
1036yanıt yanılgısıDeneğin sormaca sırasında kesin olmayan yanıtlar vermesinden ya da soruları yanıtsız bırakmasından ortaya çıkan yanılgı.
1037yanıt yüzeyi(Deneysel tasarım) Bir Y yanıtı, k sayıda (…)nicel etkenin bilinmeyen bir işlevine bağlı olduğunda, değişen X'ler için Y'nin değerlerinin oluşturduğu k-1 boyutlu yüzey.
1038yanıtsız ömeklem(örnek.) Önceden belirlenmiş bir bireyden herhangi bir nedenle (ölüm, yitim, yanıtsız bırakma vb.) bilginin alınamadığı örneklem.
1039yanlı kestiriri(kuramsal istatistik) Beklenen değeri, evrendeğere eşit olmayan kestirici. bk. yan.
1040yanlı örneklem(örnek.) Dizgesel yanılgı içeren bir süreçle elde edilen örneklem.
1041yanlı sınama(İstatistiksel sınamalar) Karşıt önsav doğru olduğunda, yokluk önsavını geri çevirme olasılığının, yokluk önsavı doğru olduğu zaman geri çevirme olasılığından (birinci tür yanılgıdan) daha küçük olduğu sınama.
1042yansız dönüşül bolgs(İstatistiksel sınamalar) İkinci tür yanılgı olasılığının birinci tür yanılgı olasılığından küçük olduğu bölge. ay. bk. A türü bölge, B türü bölge, C türü bölge, D türü bölge.
1043yansız kestirici(Kuramsal istatistik) Tüm örneklem büyüklükleri için, beklenen değeri (…)evrendeğerine eşit olan (…)kestiricisi : (…) ay. bk. yan.
1044yansız kestirme denklemi(İstatistiksel sınamalar) Bir evrendeğerin kestirimi için, terimleri yansız kestiricilerden oluşan denklem. Örneğin a ve b yansız kestiriciler ve t, (…)evrendeğerinin kestiricisi olmak üzere, a-bt=0 yansız kestirme denklemidir.
1045yansız örneklem(örnek.) Bir yan'a neden olacak süreç kullanmadan seçilen örneklem. Bu süreç, seçim yöntemi, yanlış tanım, yanıtsızlık, soruların düzeni, görüşmeci yanı vb. işlemleri kapsar.
1046yansız yanılgıSıfır ortalamalı bir yanılgı evreninden rasgele alınmış bir öğe gibi düşünülen yanılgı.
1047yapay evrenGerçekte var olmayan, belli bir özellikteki olguların yinelenrnesiyle yaratılan istatistiksel evren.
1048yapıBir örnekbiçimi oluşturan değişkenler arasındaki bağıntının örüntüsü. Etken çözümlemesinde yapı, değişkenler ve ortak etkenler arasındaki bağıntının örüntüsüdür. Her değişken ortak etkenlerin tümüne bağlı değilse yapı yalındır.
1049yapma ilişkiDeğişkenlerin ilişkisiz olmasına karşın bunların özgün değerleri yerine oranlan ya da damgaları arasında bulunan ilişki.
1050yara-dörttebirlikler genişliğibk. dörttebirlik sapma.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir