İstatistik Terimleri Sözlüğü - XML
İstatistik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1051yardımcı örneklemdeğerYeterli kestiricilerin olmadığı durumlarda, bilgi yitimini bir ölçüde azaltmak için, en çok olabilirlik kestiricisme ek olarak alınan işlev ya da işlevler.
1052yargısal örneklem(örnek.) Örneklem öğelerinin bir kesiminin araştırıcı yargısına göre doğrudan seçildiği, rasgele olmayan örneklem.
1053yarı-etkensel tasarım(Deneysel tasarım) Bir etkensel küme işlemleri ile bunların birleşimleri arasında biçimsel bir ilişki kurulabilen deney tasarımı.
1054yarı-ortalamalar yöntemi(bağlanım çözümlemesi) Bağlanım doğrusunun çabuk kestirimi için veriler iki eşit öbeğe ayrılarak her birinin ortalamasından ya da bu öbekleri belirtici özellikte iki noktadan geçen düz bir çizgi çizilmesi.
1055yarı-tersüstel çizenekEksenlerden birinin tersüstel ölçeklendiği çizgesel gösterim biçimi.
1056yarı-yinelemeli tasarım(Deneysel tasarım) Birleşimlerinden yalnızca yarısını kullanan kesirli yineleme ilkesine dayalı deney tasarımı.
1057yates düzeltmesiBağımsızlık sayısının 1 olduğu (…)hesaplamasında, kesikli sıklıklara dayalı dağılımı (…)dağılımına yaklaştırmak için yapılan düzeltme.
1058yayılmaGenellikle, gözlemlerin ortalama ya da ortanca çevresinde dağılma derecesi.
1059yayılma dizeyibk. ortakdeğişke dizeyi.
1060yayınım süreci(Olasılık kuramı) Süreci belirten tüm işlevlerin sürekli olduğu (…)Markov süreci.
1061yedinci tür dağılım(Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere,(…)biçiminde verilen Pearson türünden tek-doruklu ve bakışımlı bir sıklık dağılımı, t-dağılımı bu türdendir.
1062yenileme süreci(Olasılık kuramı) Olaylar arasındaki sürenin bağımsız ve eş dağıldığı bir tür olasılıksal süreç. Bu süreçte, olasılıksal değişken bir birimin yaşam uzunluğunu gösterir. Birim bozulduğunda ya da eskidiğinde yeni bir birimle değiştirilir.
1063yerine koyarak örnekleme(örnek.) Sonlu bir evrenden çekilen her bir örneklem biriminin, çekim yinelenmeden önce yerine konulduğu örnekleme. Bu durumda çekilen bir birimin yeniden örnekleme çıkma olasılığı vardır ve bu tür örneklemede evren sonsuz sayılabilir.
1064yeterli örneklemdeğer(Kuramsal istatistik) (…)olasılık yoğunluk işlevli evrenden alınan (…)örneklemi ve (…)örneklemdeğerleri için, (…)koşullu olasılık yoğunluk işlevinin (…)dan bağımsız olmasını sağlayan (…) ömeklem değeri.
1065yığın örneklemesi(örnek.) Yığın biçimindeki nesnelerden yapılan örnekleme. Örneğin, tütünün nem niceliğini ölçmek için yapılan örnekleme.
1066yineleme1) Bir sormacanın, ayrı ayrı zaman ya da yerlerde birden çok uygulanması. 2) Örnekleme yanılgısının iyi bir kestirimini elde etmek ve doğruluğu arttırmak gibi nedenlerle bir deney ya da sormacanın birden çok uygulanması.
1067yinelenmiş örneklemeAynı evrenden birbirini izleyen zamanlarda iki ya da ikiden çok yapılan örnekleme.
1068yinelenmiş sormacaAynı sorularla birden çok uygulanan sormaca. Örneklem birimlerinin her yinelemede aynı, olması gerekmez.
1069yitim dizeyi(Karar kuramı) Her bir öğesi değişik durum ve kararlara göre yitimi gösteren dizey.
1070yitim işlevi(Karar kuramı) Bir karardaki yitimi veren işlev.
1071yoğun örnekleme(örnek.) 1) örnekleme noktalarının yoğun olduğu alanda yapılan örnekleme. 2) Sınırlı bir bölgede yapılan örnekleme.
1072yokluk önsavı.bk. sıfır önsavı.
1073yol örneklemesi(örnek.) Çizgi örneklemesinde çizgi yerine yolların yer aldığı bir örnekleme.
1074youden dördülübk. eksik Latin dördül.
1075yule denklemiİkinci dereceden özbağlanımsal denklem.
1076yule süreci(Olasılık kuramı) Fizik ve biyolojide karşılaşılan bir tür doğum süreci.
1077yutucu durum(Olasılık kuramı) Olasılıksal süreçlerde, kendi dışındaki durumlara geçiş olasılıkları sıfır olan durum.
1078yutucu engel(Olasılık kuramı) Rasgele yürüyüşte, yürüyüşe engel olan durum. Yutucu engel, bir yutucu durumdur.
1079yürüyen ağırlıklarZamanla değişen ağırlıklar kümesi, bk. ağırlık.
1080yürüyen mevsimlik değişimZamanla değişen mevsimlik bir değişim örüntüsü. Örüntü, genellikle ardı ardına gelen k sayıdaki yılı, yürüyen ortalamalarda olduğu gibi, k sayılı kümeler biçiminde zaman dizisi boyunca ilerleterek elde edilir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir